Hyppää pääsisältöön

Mobiilisovelluksilla parannetaan neurokirjon nuorten arjessa pärjäämistä ja opinnoissa pysymistä

Julkaistu 7.5.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Anne-Mari Sainio ja Kristiina KAntolaTampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n tutkimuskoordinaattori Kristiina Kantolan (vas.) ja Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman lehtori Anne-Mari Sainion mielestä on hyvä, että nuorten osaaminen ja innostus voidaan valjastaa hyötykäyttöön TAMKissa mobiilisovellusten kehittämiseen.
Nuoret tarvitsevat monenlaisia keinoja arjen haasteisiin, sillä itseohjautuvuus korostuu nyt entistä enemmän opinnoissa ja työelämässä. Itsenäistymisvaiheessa ja kotoa irtautuessa erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ongelmat saattavat lisääntyä ja tietyt ikävaiheet ovat kriittisiä opintoihin ja sitä kautta myöhemmin työelämään kiinnittymisen kannalta.

Nuorten arjessa pärjäämiseen, opiskelukykyyn ja työelämään sijoittumiseen kehitetään parhaillaan mobiilisovelluksia Tampereen ammattikorkeakoulun Nepsy Tools -hankkeen avulla. Hankkeen kohderyhmän nuorilla (nepsy-nuorilla) tarkoitetaan neurokirjon nuoria, joilla on esimerkiksi Aspergerin oireyhtymän, ADHD/ADD, Touretten syndrooma tai muita vastaavia neuropsykiatrisia haasteita esimerkiksi aisti- tai vireystilan säätelyssä. 

Nuoret ovat mukana ideoimassa, katselmoimassa ja testaamassa sovelluksia TAMKin asiantuntijaopettajien ohjauksessa, kertoo projektipäällikkönä ja asiantuntijana Nepsy Tools -hankkeessa toimiva lehtori, Anne-Mari Sainio tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta, Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Toimintaa kehitetään yhdessä hankkeessa osatoteuttajana toimivan Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n kanssa, jonka kautta tavoitetaan hankkeen kohderyhmän 16-29 -vuotiaat nuoret.

Anne-Mari Sainio
Opintoihin hakeutuminen ja niissä pysyminen ovat tavoitteena Nepsy Tools- hankkeessa, jotta nuorten on myöhemmin mahdollista kiinnittyä myös työelämään, korostaa Sainio.

Käyttäjät mukana kehittämässä mobiilisovelluksia

Sovelluskehitystä tehdään TAMKissa projektityöntekijöiden voimin, yhteistyössä nepsy-nuorten kanssa opettajien avustuksella. Myös opiskelijoita osallistetaan eri vaiheisiin monin tavoin hankkeen aikana. Hankkeessa on mukana asiantuntemusta ohjelmistokehityksestä, käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, pelillisyydestä ja mobiilikehityksestä sekä TSAUn kautta neurokirjon haasteista.

Ongelmallista on, että oireet ovat usein näkymättömiä, mutta ne vaikeuttavat arjen organisointia esimerkiksi opintoihin hakeutumista ja opinnoissa pysymistä sekä työelämään kiinnittymistä, kertoo Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n tutkimuskoordinaattori Kristiina Kantola.

Ideointityöpajojen perusteella kehitetään havaittuihin tarpeisiin mobiilisovelluksia, joiden tarkoituksena voisi olla esimerkiksi parempi toiminnanohjaus.

Meillä on käytettävyyden, ohjelmisto- ja pelikehityksen asiantuntijoita. He ovat mukana asiantuntijaopettajina suunnittelemassa mobiilisovelluksia. Heidän lisäksi on TAMKin palkkaamia projektityöntekijöitä mobiilikehittäjinä asiantuntijaopettajien ohjauksessa, Sainio sanoo.

Ideointityöpajoissa on mukana noin 20 nuorta ja nämä samat nuoret ovat mukana myöhemmin katselmointityöpajoissa testaamassa mobiilisovelluksia ja seuraamassa ideoimiensa sovellusten kehittämistä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät tarkoittavat, että ideat mobiilisovelluksiin tulevat käyttäjiltä eli kohderyhmän nuorilta, kertoo Sainio.

 

Kristiina Kantola
Kantolan mukaan hanke antaa nuorille mahdollisuuden kurkistaa ammattikorkeakoulujen toimintaan.

Kantolan työskennellessä vuonna 2019 Tampereen kaupungin Nepsy-tiimissä, hänelle syntyi ajatus yhteistyöstä TAMKin tietojenkäsittelyn koulutuksen kanssa. Se johti ensin prototyyppien kehittämiseen TAMKin ohjelmistotuotannon ja media-alan opiskelijoiden keskuudessa ja sitä kautta ratkaiseviin yhteistyökuvioihin. Näiden myötä on edetty tämän hankkeen syntymiseen ja tuotteiden kehittämiseen.

Hanke antaa nuorille mahdollisuuden olla mukana ammattikorkeakoulun toiminnassa ja mobiiliohjelmistokehityksessä. Nuoret näkevät mobiilisovellusta ideoidessaan, millaisia vaihtoehtoja ammattikorkeakouluissa on tarjolla.

Hankkeen kautta nuorten innostuneisuus pääsee esille ja se voi madaltaa kynnystä lähteä opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Nykypäivänä moni nuori saattaa epäillä kykyjään, mutta tämä voi avata vaihtoehtoja myös korkeakouluopintoihin, Kantola kertoo. 

Sainion mukaan valmiit tuotteet ovat kaksivuotisen hankkeen päättyessä ladattavissa sovelluskaupoista kaikille maksutta.

 

ESR-rahoitteisen Nepsy Tools -hankkeen toteuttamisajankohta on 1.2.2021-31.1.2023. Hankkeen kohderyhmänä ovat noin 16-29-vuotiaat nepsy-nuoret. Päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry. Mukana hankkeessa ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Hankkeen verkkosivut projects.tuni.fi/nepsytools/

 

Lisätietoa:

Anne-Mari Sainio,  lehtori,  Teollisuusteknologia, Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu  anne-mari.sainio [at] tuni.fi, p. 040 7092 089 

Kristiina Kantola, tutkimuskoordinaattori, Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry, kristiina.kantola [at] tuni.fi, p. 040 7367 699

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Emmi Suominen TAMK