Hyppää pääsisältöön

Miljoona dollaria artikkelisarjaan vauvojen terveyden edistämisestä

Julkaistu 11.9.2020
äiti ja vauva terveydenhoitajan vastaanotolla
Tampereen yliopiston lasten terveyden tutkimuskeskuksen yliopistotutkija, dosentti Ulla Ashorn ja lastentautiopin professori Per Ashorn on valittu koordinoimaan Small Vulnerable Newborn -nimisen tieteellisen artikkelisarjan tuottamista arvovaltaiseen The Lancet -lehteen. Ilmestyttyään artikkelikokonaisuus tullee merkittävästi vaikuttamaan vauvojen ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden ehkäisyn suuntaviivoihin 10 – 15 vuoden ajan, erityisesti köyhissä ja keskitulotason maissa.

Työtä rahoittaa Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), joka on antanut Tampereen yliopistolle tähän tarkoitukseen miljoonan dollarin apurahan.

Viiden artikkelin sarjaa on ollut ideoimassa kahdeksan tutkijan kansainvälinen ryhmä ja sen kirjoittajiksi on kutsuttu 50 - 70 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

- Lasten kuolleisuus on vähentynyt selvästi kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Silti yli viisi miljoonaa alle viisivuotiasta kuolee yhä vuosittain. Tämänhetkinen huolenaihe on, että noin puolet lapsikuolemista tapahtuu ensimmäisen elinkuukauden aikana ja näiden kuolemien määrä on laskenut toivottua hitaammin, Ulla Ashorn kertoo.

- Pienten vauvojen kuolemat liittyvät tyypillisesti sikiökautiseen kasvuhäiriöön tai ennenaikaiseen syntymään. Vuosittain noin 35 miljoonaa eli noin neljännes maailman kaikista vauvoista syntyy alipainoisina, ennenaikaisesti tai raskauden kestoon nähden liian pieninä. Sen lisäksi, että näillä vastasyntyneillä on muita selvästi suurempi kuolemanvaara, he ovat erityisen haavoittuvia myös monille myöhemmille terveysongelmille.

- Lancetin artikkelisarjassa on tarkoitus luoda tieteellinen perusta kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, joiden avulla ennenaikaiseen syntymään ja sikiökautiseen kasvuhäiriöön liittyvät kuolemat ja muut terveyshaitat voitaisiin minimoida, Ashorn kertoo.

Artikkelisarja on tarkoitus julkaista toukokuussa 2022.

Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) on aiemmin rahoittanut muitakin Lasten terveyden tutkimuskeskuksen Global Child Health -ryhmän hankkeita liittyen muun muassa vastasyntyneiden pienipainoisuuteen Keniassa ja Tansaniassa.

The Lancet Small Vulnerable Newborn Series: science for a healthy start

doi https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31906-1

Lisätietoja:
Dosentti Ulla Ashorn, +358 40 708 0354, ulla.ashorn [at] tuni.fi