Hyppää pääsisältöön

Kuvat tutkimusaineistona -seminaari 15.11.2023

Julkaistu 7.11.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Mustavalkoisia valokuvia pöydällä ja henkilön kädessä
Tampereen yliopiston kirjaston Datatuki järjestää vuosittaisen miniseminaarinsa tänä vuonna aiheesta Kuvat tutkimusaineistona Minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia itsetuotettujen, muiden ottamien tai muualta lainattujen kuvien käyttö tutkimukselle tarjoaa? Toisaalta mitä rajoituksia niiden käyttöön liittyy?

Seminaari järjestetään keskiviikkona 15.11. Klo 12.30-15.00 etäyhteydellä. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta, mutta seminaarin esitykset löytyvät seminaarin jälkeen Zenodosta sekä Tampereen yliopiston Vastuullisen tieteen koulutukset -oppaasta. Saadaksesi tiedon esitysmateriaalien saatavuudesta, ilmoittaudu tilaisuuteen tästä (kohdasta 5). 

Seminaarin tavoitteena on toimia monitieteisenä, matalan kynnyksen tilaisuutena, jossa on tilaa keskustelulle ja saadaan käytännön ideoita tutkimukseen ja opiskeluun.    

Tilaisuus on kohdistettu opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan siitä, miten erilaisia kuva-aineistoja voidaan käyttää tutkimuksen aineistona.  

Lisätietoa koulutuksesta antaa Tampereen yliopiston kirjaston datatuki researchdata [at] tuni.fi. Tervetuloa mukaan!  

Seminaarin ohjelma

12:30-12:40 Aloitussanat – Erityisasiantuntija, FT, Katja Fält Tampereen yliopiston kirjasto  

12:40-13:10 Valokuvat tanssihistorian tutkimusaineistona – FM, väitöskirjatutkija, Liisa Lauronen Tampereen yliopisto 

13:10-13:40 Valokuvatyöpaja ja paperittomien digitaalinen arki - Professori Kaarinan Nikunen & tutkija Sanna Valtonen Tampereen yliopisto 

13:40 Tauko 10 min 

13:50-14:20 Digitaalisten kuva-aineistojen käyttö humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa – Tenure Track professori, Sanna Kumpulainen & yliopistotutkija Elina Late Tampereen yliopisto 

14:20-14:50 Kuvien tekijänoikeudet– Sopimusjuristi, Leena Saastamoinen Tampereen yliopiston lakipalvelut 

14:50 Loppusanat - Erityisasiantuntija, FT, Katja Fält Tampereen yliopiston kirjasto  

Tietoa seminaarin puhujista:

Katja Fält toimi erityisasiantuntijana Tampereen yliopiston kirjastossa ja on työskennellyt pitkään datanhallinnan asiantuntijatehtävissä. Kuvat ja kuvien tutkiminen ovat lähellä Fältin sydäntä, sillä hänen taustansa on taidehistoriassa. Hän on aikaisemmalla tutkijaurallaan keskittynyt erityisesti Suomen keskiajan kuvamaailmaan ja visuaaliseen kulttuuriin. 

Liisa Lauronen on toisen vuoden jatko-opiskelija historian tohtoriohjelmassa. Laurosen väitöskirja käsittelee swing- ja rock 'n' roll -tanssien opetusta, harrastusta ja vastaanottoa Suomessa 1930-1960-luvuilla. Hänen taustansa on etnografisessa tanssintutkimuksessa ja hän on käyttänyt valokuvia aineistona myös pro gradu -tutkielmassaan (2015), joka käsitteli lavatanssijoiden tilankäyttöä tanssin aikana. 

Kaarina Nikunen johtaa Intimacy in Data Driven Culture (IDA) -hankkeen dataa, arkea ja eriarvoisuutta tutkivaa työpakettia. Nikunen on tarkastellut tutkimuksissaan laajasti sitä, kuinka media muovaa kokemuksia ja tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Nikunen on tutkimuksissaan pohtinut myös monimetodisia lähestymistapoja, joissa yhdistetään laskennallisia ja laadullisia menetelmiä sekä erilaisia osallistavia tiedontuotannon muotoja. Sanna Valtonen toimii IDA-hankkeessa tutkijana. Valtonen keskittyy työssään turvapaikanhakijoiden ja paperittomien siirtolaisten digitaaliseen arkeen ja hyödyntää monipaikkaisen etnografisen tutkimuksen monimuotoisia aineistoja.  

Sanna Kumpulainen johtaa informaatiotutkimuksen ImAccess -hanketta, jossa tutkitaan erilaisten digitaalisten kuva-aineistojen käyttöä tutkimusaineistoina yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla. Elina Late toimii hankkeessa tutkijana. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään haastattelu- ja demonstrointiaineistoa tutkijoilta, jotka käyttävät kuvia tutkimuksessaan. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kuvien hankintaa ja käyttöä sekä kehittää pääsyä kuva-aineistoihin avoimen tieteen hengessä.