Hyppää pääsisältöön

Korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen tiekartta antaa suuntaviivoja vastuullisempaan toimintaan ja hiilineutraaliuden tavoitteluun

Julkaistu 28.3.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Metsä ja polku / Woods with a path.
Kestävän kehityksen tiekartta tarjoaa korkeakouluyhteisölle reitin vastuunkantoon. Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto / Tampere University
Tampereen korkeakouluyhteisö on strategiassaan sitoutunut vaikuttamaan mitattavasti yhteiskunnan kestävään uudistumiseen. Kestävän kehityksen tiekartta ohjaa kestävyystyömme suuria linjoja vuosikymmenen loppuun asti, ja tulee tarkentumaan toimintasuunnitelmien muodossa. Korkeakoulujen on kehitettävä toimintaansa, sillä vastaaminen yhteiskuntaamme haastaviin kestävyys- ja vastuullisuuskysymyksiin on paitsi tulevaisuuden, myös menestymisen elinehto.

Nyt julkaistussa kestävän kehityksen tiekartassa avataan korkeakouluyhteisön tavoitteita ja visiota kestävän ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi sekä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Pitkäjänteisen työn pohjalta muovautuneeseen tiekarttaan on identifioitu keskeisiä askelmerkkejä, jotka ohjaavat kestävyystyötä vuosikymmenen loppuun. Tampereen korkeakouluyhteisössä tapahtuu jo nyt valtavasti kestävyyttä edistävää opetusta, tutkimusta ja kehittämistä, ja tiekartta kuvastaakin organisaatioiden tahtoa kantaa vastuuta osaltaan. 

– Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut rakentamaan kestävää maailmaa ja kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tiekartat asettavat askelmerkit yhteisömme kestävyystyölle. Tavoitteemme olla hiilineutraali korkeakouluyhteisö vuoteen 2030 mennessä on kunniahimoinen mutta määrätietoisella päästövähennystyöllä mahdollinen, kertoo kehittämispäällikkö Paula Järvenpää Tampereen yliopiston Toiminnanohjaus ja hallintopalveluista.


Niin kansallinen yhteistyö korkeakoulukentällä kuin oman yhteisömme aktiivinen halu olla mukana kehittämässä vahvistavat Tampereen korkeakouluyhteisön kestävyystyön etenemistä. Tietysti tehtävää riittää, mutta työtä ohjaa päättäväinen optimismi: 

– Kestävyyden ja vastuullisuuden toimia edistetään korkeakouluyhteisön yhteistyönä ja on erityisen tärkeää tehdä näkyväksi tehtyä työtä. Kutsumme myös korkeakouluyhteisön jäseniä mukaan vaikuttamaan kestävyyden edistämiseen, sillä se on meidän kaikkien yhteinen asia, toteaa Tampereen ammattikorkeakoulun kestävyyden parissa työskentelevä erityisasiantuntija Eeva-Liisa Viskari

 

Kohti päästövähennyssuunnitelmaa ja kokonaisvaltaista kestävyyttä 

Nyt luotu tiekartta ja sen sisältämät kestävyys- ja hiilineutraaliustyön aikajanat ovat selkäranka, jonka päälle työ kestävyyden ja vastuullisuuden saralla jatkossa rakentuu. Esimerkiksi tiekartassa esitetyt hiilineutraaliuden kulmakivet, kuten vastuullinen matkustaminen tai kestävät hankinnat, asettavat tavoitetilan, jota silmällä pitäen toimintaa suunnitellaan. Jo nyt kestävä kehitys on nostettu yhdeksi vuosisuunnittelua ohjaavista linsseistä, ja yhteistyö niin osaamisyksiköiden, tiedekuntien kuin tukipalveluiden kanssa syvenee kaiken aikaa – opiskelijayhteisöä unohtamatta. 

Seuraava haaste onkin konkretisoinnin jatkaminen: nyt tehdään valmistelevaa työtä päästövähennyssuunnitelmaa ja lyhyemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa varten, ja luonnollisesti kehittämistyö ja toiminta on jatkuvaa. Suuret tavoitteet, kuten jokaiselle opiskelijalle tarjottavat valmiudet ja edellytykset toteuttaa kestävyyttä omalla alallaan, etenevät jo nyt korkeakoulun kehittämistyönä, mutta systemaattista uurastusta tarvitaan. 

Tiekartta on myös aikansa tuote ja sitä päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja muuttuvaa toimintaympäristöä. Tällä hetkellä tiekartat ovatkin painottuneet enemmän ekologisen kestävyyden kuin esimerkiksi laajemmin vastuullisuuden kysymyksiin, mutta työ kehittyy kaiken aikaa kohti kokonaisvaltaista näkemystä kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Tämä tulee näkymään esimerkiksi tällä hetkellä kaavaillussa verkkosivu-uudistuksessa, joka tuo yhteen yhä vahvemmin toimiamme kestävyyden ja vastuullisuuden eteen. 


Kestävyystyö luo uusia mahdollisuuksia näkyvyyteen ja yhteisön toimijuuteen 

Vaikka kestävyystyön lähtökohta ja haaste on tällä hetkellä päästöjemme kohtuullistaminen, syntyy työn muassa myös uutta: 

– Vähennämme hiilijalanjälkeämme hallitun määrätietoisesti ja vahvistamme entisestään organisaatiomme vastuullisuutta, mutta samalla haluamme luoda mahdollisuuksia: etsimme uusia tapoja nostaa yhteisömme tekemistä esiin ja toisaalta tänä keväänä aiomme julkaista kestävyyttä ja vastuullisuutta tukevan siemenrahoituksen. Yritämme luoda tilaa ideoinnille, kehittämiselle ja vastuullisuuden eteenpäin viemiselle, sillä meillä on valtavasti osaamista ja tahtoa yhteisössä. Nimenomaan kädenjälkemme kestävyyteen tulee olemaan valttikorttimme, jota haluamme viedä maailmalle, kertoo kestävän kehityksen ja innovaatiokulttuurin erityisasiantuntija Matias Nurminen Tampereen yliopistolta. 

Tällä hetkellä valmisteilla on Kestävän kehityksen raportti, joka kokoaa yhteisön toimia ja jonka tarkoitus on toimia myös viestinnällisenä työkaluna. Korkeakouluyhteisön kestävyystoiminnasta viestimistä on myös tarkoitus tulevaisuudessa vahvistaa niin sisäisesti kuin ulkoisesti, sillä tällä hetkellä liian paljon edistysaskeleista jää vielä pimentoon. Tutustu kestävän kehityksen tiekarttaan ja korkeakouluyhteisön kestävyystavoitteisiin täällä:

Kestävyys- ja vastuullisuustavoitteet korkeakouluyhteisössä | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)  

 

Liitteet