Hyppää pääsisältöön

Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää osaajia

Julkaistu 11.9.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Korjausrakentaminen
Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut viime aikoina ja koko rakentamisen ketjuun tarvitaan lisää syventävää osaamista. Rakennusteollisuuden mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaa alalla tulisikin lisätä, samoin kuin korjausrakentamisen koulutusta kaikilla tasoilla (RT 2019).

TAMKissa haasteeseen on tartuttu alan erikoistumiskoulutusta tarjoamalla – nyt jo toistamiseen. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

‒ Koulutus on hyödyllinen korjausrakentamisen parissa eri tehtävissä toimiville rakennusmestareille, insinööreille, diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Henkilöt voivat esimerkiksi toimia tilaaja- ja rakennuttajatehtävissä, kiinteistöjen ylläpidossa, suunnittelijoina, valvojina tai rakennusliikkeiden eri tehtävissä, kertoo koulutuksen vastuuopettaja Pekka Väisälä TAMKista.

‒ Koulutuksen päivittämisellä on pyritty vastaamaan ympäristön ja yhteiskunnan sekä muuttuneen lainsäädännön vaatimuksiin erityisesti sisäilmakorjausten ja kosteudenhallinnan sekä tulevien energiatehokkuusvaatimusten osalta, Väisälä jatkaa.

Edelliseen erikoistumiskoulutukseen osallistunut opiskelija, Rebecca Haaranen, joka sittemmin on jatkanut alan YAMK-tutkintoon, toteaa koulutuksen antaneen hyvän perustan YAMK-tutkinnolle.

‒ Erikoistumiskoulutuksen avulla syntyi kattava käsitys korjausrakentamisen kentästä ja osaamistarpeista. Koulutus toi myös asioita esille hyvin työelämälähtöisesti, mikä on tietenkin hyvä, toteaa Haaranen.

‒ Erikoistumiskoulutuksen sisällöissä oli myös YAMK-tutkintoon kuuluvia osuuksia, joten näitä pystyttiin mukavasti huomioimaan YAMK-tutkinnon yhteydessä, Haaranen jatkaa.

Erikoistumisopinnoissa tarjotaan laaja kokonaisuus korjausrakentamisen tietoa sekä käytännön taitoja, jotka eivät ainoastaan kasvata opiskelijan osaamisen laajuutta ja kattavuutta, vaan usein myös työn tulosten laatu paranee.

‒ Työelämälähtöiset projektit mahdollistavat opintojen syventämisen oman erityiskiinnostusalueen parissa ja koulutus luonnollisesti myös kasvattaa opiskelijoiden verkostoja alalla, Väisälä toteaa.

Haaranen kertoo mielenkiintoa opintoihin tuoneen erityisesti sen, että opiskeluryhmä koostui hyvin erilaisista ammattilaisista, mikä toi hyviä näkökulmia koulutuksessa käsiteltyihin asioihin.

‒ Ryhmässä ja kahvipöydässä syntyivätkin monesti ne parhaat keskustelut, Haaranen sanoo. Haaranen kertoo myös alan asiantuntijoiden luentojen sekä eri yritysten ja kaupunkien yhteistyön tuoneen hyvin vaihtuvuutta ja laadukkuutta luentojen sisältöön.

‒ Erikoistumiskoulutus toi minulle entistä laajemman osaamiskentän ja auttoi ymmärtämään entistä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin rakentamisen, rakennusfysiikan ja toimivan ylläpidon merkitystä rakennusten toimivuuteen, toteaa Haaranen ykskantaan.

Tutustu koulutukseen!

Lähde: Rakennusteollisuus (2019) Korjausrakentaminen. https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Korjausrakentaminen1/. Luettu 15.8.2019

Yhteyshenkilö

Tiina Nilsson

asiantuntija
Koulutus ja oppiminen
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetiina.nilsson [at] tuni.fi
puhelinnumero+358406726344
Keskustakampus
Tiina Nilsson