Hyppää pääsisältöön

Kokoelmaa kehittämällä lisää asiakastiloja Linnan toimipisteeseen

Julkaistu 10.2.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kirjaston Linnan toimipiste
Tampereen yliopiston kirjasto kehittää toimintaansa jatkuvasti. Aktiivisella kokoelmatyöllä varmistetaan ajantasaisen aineiston saatavuus ja riittävyys asiakkaidemme käyttöön. Kokoelmatyöllä vastaamme viime vuonna tehdyn asiakaskyselyn palautteeseen ja selkiytämme Linnan toimipisteen painettua kokoelmaa karsimalla kokoelmasta aineistoa, joka ei ole ollut aktiivisessa käytössä.

Linnan toimipisteen tietoaineistoprojektin tavoitteena on sekä kokoelman että asiakastilojen kehittäminen. Kampusstrategian mukaisesti pyrimme luomaan kirjastotiloihin mahdollisuuksia uudenlaisille oppimis- ja työskentelytiloille. Aineiston ajanmukaistamisella ja vanhentuneen, huonokuntoisen aineiston karsinnalla vastaamme saatuun asiakaspalautteeseen ja samalla saamme paremmin esille ajankohtaisen, aktiivisessa käytössä olevan aineiston. Aineiston säilytyksestä vapautuva tila mahdollistaa asiakkaiden kaipaaman työskentelytilan lisäämisen kirjastossa.   

Aineiston poistaminen on osa normaalia systemaattista kirjaston kokoelmien kehittämis- ja elinkaarityötä, jossa asiantuntijat huolehtivat kirjaston kokoelman ajantasaisuudesta. Aineistoista tehtävät poistot tehdään huomioiden eri tieteenalojen erityisluonne. Elektronisen aineiston määrän jatkaessa kasvuaan tulee suuri osa uudesta aineistoista etenkin kansainvälisiltä tiedekustantajilta suoraan e-aineistona kokoelmiimme. E-aineistotarjonnan laajeneminen mahdollistaa kirjaston aineiston ajasta ja paikasta riippumattoman käytön opiskelu- ja tutkimustarkoituksissa. Tampereen yliopiston kirjaston ydintehtävä on tarjota Tampereen korkeakouluyhteisölle ajantasaisia, riittäviä ja tarkoitukseen sopivia aineistoja oikea-aikaisesti. Vanhemman ja vähemmän käytetyn aineiston saatavuus asiakkaillemme taataan jatkossakin kaukopalveluna esimerkiksi kansallisen Varastokirjaston kautta. 

Kokoelmien kehittämisen projekti tulee jatkumaan vuoden 2021 ajan ja samassa yhteydessä aloitamme myös kirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelun.

Lisätietoja: Tietoaineistopäällikkö, Kaisa Haapa-aho, kaisa.haapa-aho [at] tuni.fi