Hyppää pääsisältöön

Kirjaston tiedonhankinnan maisterivaiheen verkkokurssi laajenee keskustakampuksen tutkinto-ohjelmissa lukuvuonna 2023-24

Julkaistu 30.8.2023
Tampereen yliopisto
Hervannan kirjasto teemakuva
Kirjaston viime lukuvuonna pilotoimat verkkokurssit saavat jatkoa. Myönteisesti vastaanotetut DI-/maisterivaiheen verkkokurssit ovat lisänneet joustavuutta ja vastanneet opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tiedonhankintataidot – opiskelijoiden osaaminen keskiössä

Tampereen yliopiston kirjasto vastaa tutkinto-ohjelmiin sisältyvästä tiedonhankintataitojen opetuksesta. Tiedonhankintataidot, jotka voidaan määritellä kykynä hakea, arvioida, ja käyttää sekä jakaa tietoa, lukeutuvat vahvasti osaksi korkeakouluyhteisön linjaamia osaamistavoitteita. Hyvät tiedonhankintataidot kytkeytyvät myös hyvän tieteellisen käytännön hallintaan, ja sitä kautta tutkimustaitoihin.

Ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna 2022–23 verkkokurssipilotin kohderyhmänä olivat Hervannan kampuksen DI-vaiheen tutkinto-ohjelmat sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) maisterivaiheen ja kahden kampuksen Teesien työkalut -opintojakson opiskelijat. Kurssi toteutettiin Moodlessa, ja opiskelijat ilmoittautuivat ja saivat suoritusmerkinnät Sisu-opintotietojärjestelmässä. Kurssin suositeltu suoritusajankohta on ollut opinnäytetyön alkuvaihe, jotta työn tiedonhaku lähtee hyvin käyntiin. 

Opiskelijoilta kerättiin viime lukuvuoden ajan kattavasti palautetta, jossa he reflektoivat oppimistaan.  Kerätyn palautteen ja opiskelijoiden kokemusten pohjalta kirjastossa tehtiin päätös laajentaa verkkokurssia MAB:n lisäksi muihin keskustakampuksen tutkinto-ohjelmiin. 

Pilottiverkkokurssien osallistujilta saatiin pääosin myönteistä palautetta. 

– Verkkokurssi on koettu joustavaksi ja hyödylliseksi. Näin kirjastossa oli helppo tehdä päätös verkkokurssin laajentamisesta myös suureen osaan keskustakampuksen muita tutkinto-ohjelmia, toteaa tiedonhankintataitojen opetuskokonaisuudesta vastaava palvelupäällikkö Mervi Miettinen.

Verkkokurssialueet avataan syyskuun alussa. Linkit verkkokursseille löytyvät kirjaston Oppimateriaalit-verkkosivulta sekä Sisusta kirjaston opetuksen tiedoista.

Miksi verkkokurssi?

Tampereen yliopiston kirjasto pyrkii kehittämään tiedonhankintataitojen opetustaan vastaamaan sekä muuttuvan informaatioyhteiskunnan että opiskelijoiden ja opettajien tarpeita ja toiveita. Verkko- ja digipedagogiset työvälineet avaavat uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen ja kirjasto haluaa olla aktiivisesti mukana Digivision kehittämisessä. Haluamme yhdistää pedagogista osaamista ja käyttää digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti opiskelijan oppimista tukeaksemme. Itsenäisen verkkokurssin etuna on se, että opiskelija voi palata kurssin sisältöihin ja kerrata itselleen tärkeitä tiedonhaun osa-alueita helposti ja joustavasti tarpeen mukaan opinnäytetyöprosessin aikana. 

– Kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan opetusta opiskelijoille kolmessa vaiheessa opintoja. Gradu- ja diplomityövaiheessa tavoitteena on aiemmin opittujen taitojen kertaaminen ja aiemmin opitun osaamisen syventäminen. Aiemman tiedon päivittämiselle on tarvetta myös muualta suoraan maisteriohjelmiin tulevilla. Verkkokurssiamme on kiitelty etenkin siitä, että se ei ole sidottu tiettyyn kellonaikaan tai paikkaan, jolloin opiskelija voi suorittaa sen lukuvuoden aikana juuri itselleen sopivaan aikaan, sekä suhteessa opinnäytteeseen että omaan elämäntilanteeseen, Miettinen jatkaa. 

– Me kirjastossa jatkamme edelleen aktiivisesti palautteen keräämistä verkkokurssilla, Miettinen lisää. 

Kirjasto toivottaa opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi tiedonhankinnan verkkokurssille! Opitaan yhdessä tieteellistä tiedonhankintaa!

Kysymyksiä kirjaston tiedonhankintataitojen opetuksesta: opetus.kirjasto [at] tuni.fi (opetus[dot]kirjasto[at]tuni[dot]fi)

Kirjaston oppaista löydät verkkokurssien linkit, lisätietoa tiedonhankinnan opetuksista opintojen eri vaiheissa, sekä hyviä vinkkejä ja ohjeita.