Hyppää pääsisältöön

Kirjasto on merkittävä tuki opiskelulle ja työlle

Julkaistu 24.2.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kuvassa sitaatti kyselyn vastauksista. "Kiva, kun voi käyttää milloin vain."
Kirjaston käyttäjäkyselyn vastaukset on analysoitu ja palveluiden kehittäminen tulosten pohjalta alkanut.

Kirjasto sai marraskuussa 2022 toteutetussa käyttäjäkyselyssä kautta linjan hyvää palautetta, ja kokemusarvosanat olivat useimmissa kysymyksessä neljän päälle, kun asteikko oli 1–5. Korkeimmat pisteet (4,46) kirjastolle annettiin kysymyksessä ”Kirjaston palvelut ovat merkittävä tuki opiskelulleni/työlleni”.

Koko kyselyn vastauksia analysoidessa erityisesti seuraava asiat ansaitsivat tulla esiin nostetuiksi. Lainaukset tekstissä kyselyn vastauksista.

Kirjaston tilat ja aukioloajat

Tiloista saamme joka kyselyssä ehdottomasti eniten avovastauksia. Kirjaston tilat ja erityisesti niiden omatoiminen käyttö ovat korkeakouluyhteisön jäsenille tärkeitä. Tiloilta toivotaan monimuotoisuutta; tiloja tarvitaan niin yksin kuin yhdessä opiskeluunkin. Linnan tilamuutokset nähtiin pääasiassa hyvänä asiana, mutta ne olivat kyselyn aikaan vielä kesken, mikä näkyi vastauksissa. Kyselyn jälkeen olemme saaneet kalustuksen valmiiksi ja myös avoimissa kommenteissa paljon toivottuja pistorasioita lisää työpisteiden yhteyteen.

”Hyvää on se, että omatoimikäyttö on sujuvaa, jolloin voi asioida kirjastossa silloin kun itselle sopii. Hiljaisten tilojen sääntöjä tulisi noudattaa, mutta tämä on enemmän käyttäjistä kiinni.”

Tilamuutosten myötä kirjastoon tarvitaan vastaajien mukaan myös parempaa opastusta tilojen käyttöön. Olemmekin jo päivittäneet Linnan ja Hervannan toimipisteiden pohjakartat. Linnaan on muutosten valmistuttua tulossa myös äänimaisemakartta kertomaan, mitkä osat tiloista on tarkoitettu hiljaisempaan opiskeluun, missä taas ryhmätöidenkin tekeminen on sallittua. TAMKin toimipisteen pohjakartta päivitetään, kun muista toimipisteistä siirretyt aineistot on saatu paikoilleen.

Viime vuonna saimme laajennettua kulkukortillisten kirjaston käyttäjien omatoimiaikaa runsaasti, kun Linnan ja TAMKin toimipisteissä ovet ovat auki klo 22 asti arkisin ja lauantaisin klo 10–15. Tästä saimme kyselyn kommenteissa paljon kiitosta, mutta vielä laajempia omatoimiaikoja etenkin viikonlopulle toivottiin useamman suulla. Tarkastelemme yhteistyössä tilapalveluiden kanssa mahdollisuutta laajentaa omatoimiaikoja entisestään tänä vuonna.

Kirjaston omatoimikäyttö nähtiin helppona ja nykyiset palveluajat pääasiassa sopivina.

Kirjaston aineistot ja hakupalvelu

Tietoaineistoihin tulee kirjaston jatkossakin panostaa. Kokoelmien ajantasaisuus ja e-aineistojen toimivuus koettiin tärkeäksi. Elektroniset aineistot koetaan erityisen tärkeiksi ja uuden aineiston hankinnan painopiste onkin niissä. E-aineistojen käyttö koetaan hankalaksi, viemme viestiä palveluntarjoajille, jotta ne panostaisivat järjestelmien helppokäyttöisyyteen.

”Aineistojen käyttöönotto vaatii usein kolmansien osapuolten ohjelmiin siirtymistä, mikä tekee Andorista ikään kuin vain välikäden eri aineistoihin siirtyessä. Sinänsä on siis kätevää, että Andoria voi hyödyntää moneen, mutta eri palveluiden välillä hyppiminen ei ole kovin suoraviivaista.”

Andor koettiin pääasiassa helppokäyttöiseksi ja kattavaksi. Avovastauksissa toivottu ominaisuuskin on juuri saatu käyttöön; hakutuloksen yhteyteen tulee näkyviin hankintaehdotuslomakkeen linkki, mikäli kyseinen aineisto ei vielä kuulu kirjaston kokoelmiin. Hankintaehdotusten toteuttamisesta saimme paljon positiivista palautetta.

Ohjaus ja opetus

Erilaisten koulutusten ja ohjauspalveluiden kohdalla kehitettävää olisi vastaajien mukaan lähinnä niiden markkinoinnissa. Tiedonhankintataitojen koulutusta pidettiin tarpeellisena ja sitä toivottiin myös henkilökunnalle. Kiitosta saivat myös tiedonhaun työpajat, joissa koettiin saavan yksilöllisempää ja syvällisempää ohjausta kuin yleisissä koulutuksissa. Liveopetusta pidettiin verkko-opetusta parempana. Verkko-opetuksen aktivoivia menetelmiä, kuten kyselyjä kiiteltiin.

”Kirjaston palvelu ja ohjaus on luonnollisesti huipputasoa.”

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tuki

Henkilökuntavastaajilta kysyimme myös avoimen tieteen ja tutkimuksen tuen palveluista. Vastaajajoukko oli pieni, mutta saimme silti monta hyvää konkreettista kehitysehdotusta. Avoimen tieteen koulutuksia pidettiin hyvinä, mutta myös niistä tiedottamista toivottiin näkyvämmäksi, jotta yhä useampi - myös opiskelijat - löytäisi ne.

 

Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille. Saimme teiltä paljon arvokasta palautetta palveluidemme parantamisen tueksi. Ja vielä kerran onnea kaikille kyselyn tuotepalkintoarvonnassa voittaneille. Palkinnot arvottiin kyselyn päätyttyä ja voittajille on ilmoitettu.