Hyppää pääsisältöön

Kirjasto maksaa Tampereen korkeakouluyhteisön tutkijoiden avoimen julkaisemisen kulut vuonna 2023

Julkaistu 8.12.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kuvituskuva.
Kirjasto laajentaa avoimen julkaisemisen kulujen maksamista 2023. Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa työskentelevien kirjoittajamaksut maksaa jatkossa kirjasto.

Kirjasto laajentaa avoimen julkaisemisen tukirahoituksen koskemaan kaikkien Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden henkilöiden vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittajamaksuja vuonna 2023. OA-tukirahoitusta voivat hakea vertaisarvioitujen lehtiartikkelien, kokoomateosartikkelien sekä monografioiden vastuukirjoittajat, joilla on affiliaatio Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun, kun julkaisu raportoidaan Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuna opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa. Myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskentelevät henkilöt, joilla on resurssisopimus tai työsopimus myös yliopiston kanssa, kuuluvat kohderyhmään. 

Konferenssijulkaisut eivät kuulu OA-tukirahoituksen piiriin, poikkeuksena ovat Horizon Europen rahoittamissa projekteissa julkaistut konferenssijulkaisut. Kirjasto ei maksa muita julkaisemisen kuluja, kuten kuva-, sivu- tai editointikuluja tai käsikirjoituksen submittoinnista johtuvia kuluja.

Kirjasto seuraa OA-tukirahoituksen ehtojen toimivuutta, ja niihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia tulevan vuoden aikana.  

Kirjasto maksaa kirjoittajamaksun ehtojen täyttyessä

OA-tukirahoitusta voi hakea Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun affilioitunut henkilö, joka toimii avoimesti julkaistavan vertaisarvioidun julkaisun vastuukirjoittajana. Tukirahoitusta voi hakea siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Vastuukirjoittaja

 • Julkaisun vastuukirjoittaja on affilioitunut Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun hakiessaan rahoitusta avoimen julkaisemisen kustannuksiin. 
 • Affilioituneella henkilöllä on voimassa oleva työsopimus tai laaja resurssisopimus Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tai hänellä on voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. 
 • Julkaisu raportoidaan Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuna OKM:n julkaisutiedonkeruussa. 

Julkaisutyyppi

 • Tukirahoitusta voi hakea vertaisarvioidun tieteellisen lehtiartikkelin, katsausartikkelin, kokoomateosartikkelin tai monografian avoimeen julkaisemiseen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokat A1-A3 ja C1).  
 • Kirjasto päättää tapauskohtaisesti, maksetaanko koko toimitetun teoksen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokka C2) avoimen julkaisemisen kulut vai ainoastaan sen sisältämien Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden tutkijoiden kirjoittamat kokoomateosartikkelit. 
 • Kirjasto maksaa Horizon Europen rahoittamien projektien vertaisarvioitujen konferenssijulkaisujen kirjoittajamaksut (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokka A4).    

Julkaisukanava

 • Valittu julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1–3. 
 • Julkaisukanava käyttää Creative Commons -lisenssejä avoimesti julkaistuissa artikkeleissa ja monografioissa. 
 • Julkaisukanava on Plan S -yhteensopiva ja täyttää Suomen Akatemian avoimen julkaisemisen ehdot mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Akatemian rahoittama.
 • Julkaisukanava täyttää Horizon Europen avoimen julkaisemisen ehdot mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Horizon Europen rahoittama. 
 • Julkaisukanava veloittaa enintään 3500 euron suuruisen artikkelin kirjoittajamaksun (article processing charge, APC) tai 15 000 euron suuruisen monografian tai toimitetun teoksen kirjoittajamaksun (book processing charge, BPC). Jos kirjoittajamaksu ylittää edellä mainitut eurorajat, kirjasto voi hyväksyä hakemuksen erityisestä syystä. 

Hakija sitoutuu rinnakkaistallentamaan avoimesti julkaistun artikkelinsa tai monografiansa Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuarkistoon. 

Tukirahoituksen hakeminen uudistuu tammikuussa

OA-tukirahoituksen laajentuessa koko korkeakouluyhteisöön kirjasto uudistaa myös tukirahoituksen hakuprosessia. Valmistelutyö on parhaillaan käynnissä, ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön tammikuussa. Siihen asti käytössä on nykyinen hakulomake (saatavilla OA-tukirahoituksen oppaassa). Kirjasto tiedottaa uusista käytännöistä myöhemmin.    

Lisätiedot ja yhteydenotot
Intrauutinen kirjoittajamaksujen laajentumisesta (26.10.2022)
oa [at] tuni.fi