Hyppää pääsisältöön

Kansalaistiede ympäristön asialla, haluatko mukaan?

Julkaistu 26.10.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kuvituskuva.
Elinympäristömme tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan kaikkien yhteistä panosta. Kansalaistiede tarjoaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia niin kansalaisille kuin tutkijoillekin.

Kansalaistiede luo kenelle tahansa ”tavan ihmiselle” väylän osallistua ja vaikuttaa kestävään kehitykseen. Kansalaisia on hyödynnetty tutkimuksen tekijöinä perinteisesti juuri luonnontieteissä ja ympäristön joukkohavainnoinneissa. Havainnoinnin lisäksi kansalaiset voivat ottaa paikkansa koulutettujen tutkijoiden rinnalla myös esimerkiksi tutkimuskysymysten asettelussa tai tutkimustulosten jalkauttamisessa. 

Kansalaistieteellä on tärkeä rooli ilmastotalkoissa ja luonnon moninaisuuden säilyttämisessä. Kansalaiset voivat vaikkapa kohdistaa kiikarinsa muuttolintujen liikkeisiin tai seurata jäidenlähtöä. He voivat havainnoida rakkolevän – Itämeren hyvinvoinnin mittarin – esiintymistä, valokuvata kasvihavaintojaan verkkokeskusteluun tai tallentaa mittauslukemia tähtiä peittävistä ilmansaastepilvistä. Kansalaisten joukot tuovat havainnointiin volyymia ja alueellista laajuutta, joihin tutkijoiden resurssit eivät yksinään riittäisi. Havaintojaan voi jättää älypuhelimella eri verkkoalustoilla, helposti ja mistä vaan. Teknologian kehitys onkin siivittänyt kansalaistiedettä ja luonut uusia avauksia, kuten pelillistämisen. Osallistujat voivat online-pelejä pelaamalla esimerkiksi ”valmentaa” tietokonetta hahmontunnistuksessa.   

Kansalaistiede lisää demokratiaa. Projektien kautta kansalaiset voivat vaikuttaa lähiympäristöönsä ja kokea osallisuutta ja vaikuttavuutta myös niissä maailmankolkissa, joissa vaikutusmahdollisuudet ovat muuten rajalliset. Myös tutkimuksen rahoittajat ovat heränneet suosituksissaan kansalaistieteeseen (ks. esim. Horizon Europe).  

Kansalaistiede on yhteiskunnallista vaikuttamista myös tieteelle. Projekteihin osallistuvat kansalaiset ovat väylä kansan pariin. Vuorovaikutus kulkee molempiin suuntiin: osallistujat tuovat panoksensa tutkimusprosessin kulkuun sekä tieteeseen, ja projektissa syntyvä uusi tutkimustieto kulkee heidän kauttaan muille kansalaisille eli sinne, missä siitä on hyötyä. Omakohtaiset kokemukset tutkimusprosessista kulkeutuvat nekin osallistujien yhteisöihin ja lisäävät luottamusta tieteeseen.   

Kiinnostaisiko kansalaistiedeprojekti? Valitse näkökulmasi alta ja tutustu asiaan!   

Lisätietoja oa [at] tuni.fi 

 

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Open Access -viikkoa