Koulutus

Kansainvälinen opiskelija arvostaa etäopetusta mutta kaipaa lähelleen yhteisöä

Opiskelijoita/ Kuva: Jonne Renvall
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä opintoihinsa Tampereen yliopistossa. Opiskelijoiden kokemuksia kartoitettiin International Student Barometer (ISB) -kyselyssä, johon kaksi- ja puolivuotias Tampereen yliopisto osallistui nyt ensimmäistä kertaa. Opiskelijat kokevat etäopetuksen onnistuneen korona-pandemian aikana. Sitä vastoin sosiaalinen elämä saisi olla rikkaampaa. Moni kaipaa lisää yhteyksiä kiinnittyäkseen opintoihin ja yhteiskuntaan.

Kansainvälisille tutkinto-opiskelijalle tarkoitettu kysely tehtiin helmikuussa 2021, ja sen tuloksista muodostuvaan kansainväliseen vertailuun osallistui kaikkiaan 34 yliopistoa. Vertailluista kahdeksan oli eurooppalaisia yliopistoja.

– Tampereen yliopiston kansainväliset opiskelijat tuntuvat olevan erittäin tyytyväisiä kokemukseensa. Vaikka osa on vasta aloittanut ja opiskelee kotimaastaan etänä ja toiset kokeneet yliopistolla enemmän, he arvostavat opetuksen ja tutkimuksen laatua, henkilöstön vahvuuksia sekä hyvää elinympäristöä, kertoo erityisasiantuntija Joanna Kumpula Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palveluyksiköstä.

International Student Barometer -kyselyn teemat käsittelevät esimerkiksi maahan saapumista ja kiinnittymistä opintoihin, opetusta ja opintotarjontaa sekä opiskelu- ja oppimisympäristöjä. Samalla kartoitetaan opiskelijoiden tyytyväisyyttä tukipalveluihin. Opiskelijoilta kysytään myös kokemuksia yliopiston ulkopuolisista asioista, kuten arjesta, asumisesta ja sosiaalisesta elämästä.

Tampereen yliopistossa opiskelleet ovat erittäin tyytyväisiä etä- ja verkko-opintojen sujumiseen, opintosisältöihin sekä opetusteknologian tasoon ja opintomateriaaleihin. Tutkimus- ja opetushenkilöstön englannin taitoa arvostetaan korkealle. Tukipalveluiden katsotaan suoriutuneen hyvin korona-aikana.

– On hieno huomata, että palaute etäopetuksesta on huipputasoa. Vaativassa tilanteessa tiedekunnissa tehty työ opetussuunnitellussa ja opetuksen toteutuksessa on onnistunut.

Opiskelijaelämän puolista kiitetään asumisen laatua ja verrattain edullisia kustannuksia.

– Opiskelijoiden mielestä opintojen kokonaiskustannukset ovat selkeästi mieluisammat kuin monissa vertailumaissa. Asumiseen ollaan globaalia keskiarvoa tyytyväisempiä.

Vertailumaiden keskiarvoa huonommin Tampereen yliopisto pärjäsi vastaanotossa maahan saapuessa. Kansainvälinen opiskelija kaipaa myös kokemuksia laajemmin yhteiskunnasta: yhdessä opiskelua muista kulttuureista tulevien kanssa, työkokemusta, yhteyksiä tulevaisuutta varten.

– Parannettavaa on siinä, miten uudet opiskelijat saavat tarvitsemansa palvelut. Opintojen alkuvaihe vaikuttaa usein tutkinnon suorittamiseen kokonaisuudessaan, Kumpula sanoo.

Vähiten tyytyväisiä opiskelijat olivat teemoihin, jotka koskevat kiinnittymistä ja sosiaalista elämää. Opiskelijat janoavat lisää tietoa kerhoista ja yhteisöistä. Omasta maasta saapuvien kanssa ystävystyminen on helpompaa, mutta paikallisten ystävien saanti koetaan ongelmalliseksi. Joanna Kumpulan mukaan pandemia-ajan kysely saattaa korostaa sosiaalisten kontaktien puutetta, mutta ongelmasta on viitteitä aiemmilta vuosilta läpi Suomen.

– Verkostojen ja sopeutumisen tuessa voimme Tampereen kaupungin kanssa tehdä entistä parempaa yhteistyötä.

Kyselyn päätoteuttaja on I Graduate. Kansainvälinen kysely laajentaa kansallisista kyselyistä saatua tietoa, minkä ansiosta päästään paremmin kiinni opiskelijoiden kokemuksiin. Tampereen yliopistossa opiskelijapalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

ISB-kyselyn tuloksia käsiteltiin yliopistoyhteisössä toukokuussa. Palaute on nyt tiedekuntien ja palveluyksiköiden käytössä.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Joanna Kumpula, koulutus ja oppiminen, joanna.kumpula [at] tuni.fi

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Koulutus

Uusimmat uutiset