Hyppää pääsisältöön

Juniversitylle Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto

Julkaistu 4.9.2023
Tampereen yliopisto
Tiedekasvatus lisää kansallista tiedepääomaa, sillä se tarjoaa varhaisen mahdollisuuden kiinnostua ja oppia tieteistä, lisää kykyä hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa sekä seurata yhteiskunnan kehitystä. Kuva: Eino Ansio.
Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto vuonna 2023 on myönnetty lasten ja nuorten yliopisto Juniversitylle merkittävästä ja pitkäjänteisestä työstä tiedekasvatuksen parissa. Vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria tavoittava Juniversity on onnistunut kehittämään tasa-arvoisia ja saavutettavia keinoja tiedeosaamisen vahvistamiseen ja opettajien tukemiseen. Palkinto myönnettiin nyt viidettä kertaa.

Palkinnon vastaanottanut, Juniversityn toiminnasta vastaava erityisasiantuntija Laura Salkonen on mielissään tiedekasvatuksen ja toisen asteen yhteistyön saamasta tunnustuksesta. Salkosen mukaan Juniversityn menestysresepti koostuu sitoutuneesta tekemisestä, rohkeasta ja avoimesta katseesta ja ketterästä kehittymisestä muuttuvassa ajassa.

– Kiitos kuuluu ydintiimin lisäksi kaikille yhteisössämme toimintaa toteuttaville ja sitä tukeville. Opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, muulle henkilökunnalle, jokaiselle, joka on antanut panoksensa yhteisen tavoitteen eteen, hän sanoo.

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto palkitsi Juniversityn noin 26  ehdokkaan joukosta. Neuvoston puheenjohtaja, dekaani Antti Lönnqvistin mukaan valinnassa korostuivat Juniversityn uudistumiskyky, uusien konseptien kehittäminen, vahvat sidosryhmäsuhteet ja toiminnan tavoittavuus.

– Juniversity edistää merkittävällä ja näkyvällä tavalla korkeakoulutuksen houkuttelevuutta pyrkien samalla kehittämään lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Toiminnan supistusten ja pandemian jälkeen Juniversity on joutunut keksimään itsensä uudelleen. Juniversity on kehittänyt useita konsepteja, jotka tarjoavat erilaisia lähestymistapoja tiedekasvatukseen ja opettajien tukemiseen, lisää neuvoston jäsen, tutkimusympäristöasiantuntija Kati Valtonen.

Monialaista tiedekasvatusta koko yhteisön voimin

Juniversityn tehtävänä on herättää lapsissa ja nuorissa kiinnostusta tiedettä, tieteen luonnetta, eri tieteenaloja ja korkeakoulutusta kohtaan.

Päivittäinen tekeminen rakentuu oppilasryhmien kampusvierailujen ja asiantuntijoiden ja opiskelijoiden oppilaitosvierailujen koordinoinnista sekä opettajien tukemisesta tiedekasvatuksessa. Juniversity järjestää myös monenlaisia tapahtumia ja viestii toiminnastaan useissa kanavissa.

Kuluvalla toimikaudella Juniversity haluaa tuoda näkyväksi erityisesti tiedekunnissa tehtävän työn. Tampereen yliopisto on seitsemän tiedekunnan voimin yksi Suomen monitieteisimpiä opinahjoja. 

– Tarjoamme tukea ja alustan tiedekuntien henkilöstölle toteuttaa tiedekasvatusta ja toisen asteen yhteistyötä valmiiden toimintamallien ja palveluiden kautta. Näin rakennamme koko yliopiston yhteistä Juniversitya, kertoo Salkonen.

Juniversity toimii yliopiston kaikilla kolmella kampuksella, mutta toiminnallinen oppiminen painottuu Hervannan kampuksen tiedeluokkaan. Juniversity tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Tampereella Finlaysonin kiinteistössä toimivan oppimiskokonaisuus Yrityskylän kanssa.

Korkeakouluyhteisön onnistumiset ja vaikuttava työ esille

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tutkimuksen ja opetuksen ohella yliopistojen päätehtäviä Suomessa.

Tampereen korkeakouluyhteisö tuo Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon avulla esiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden merkitystä yhteisössä ja palkitsee omiaan onnistumisista. Palkinto nostaa esimerkilliset ja onnistuneet yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen käytännöt keskusteluun myös korkeakouluyhteisön ulkopuolella.

Vuonna 2022 Tampereen yliopiston myöntämän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon sai immunologian professori Mika Rämet, vuonna 2021 Aerosolifysiikan laboratorio, vuonna 2020 gerontologian professori Marja Jylhä ja vuonna 2019 Ketterä kaupunki -tutkimusprojekti.

Palkinnon myöntää Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, jossa on edustajat Tampereen yliopiston eri tiedekunnista ja organisaatiotasoilta sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Palkinnon rahoittaa Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr. Tukisäätiöt myöntävät avustuksia, apurahoja ja stipendejä Tampereen yliopistossa tehtävään tutkimus- ja opetustyöhön ja tukevat taloudellisesti yliopiston toimintaa.

Lisätiedot

Laura Salkonen
050 447 9335
laura.salkonen [at] tuni.fi

Antti Lönnqvist
040 544 6288
antti.lonnqvist [at] tuni.fi (antti[dot]lonnqvist[at]tuni[dot]fi)