Hyppää pääsisältöön

Professori Mika Rämet sai Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon

Julkaistu 5.9.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Mika Rämet on kommentoinut julkisuudessa koronarokotteiden lisäksi muutakin rokotetutkimusta. Ammattitaitoinen ja aktiivinen tutkija kokee velvollisuudekseen olla yhteiskunnan käytettävissä. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto 2022 on myönnetty professori Mika Rämetille työstä rokotekehitykseen ja -turvallisuuteen liittyvän tietouden edistämiseksi. Erityisesti COVID-19-pandemian aikana Rämet on nostanut näkyvästi ja käytännönläheisesti esille tutkimukseen perustuvaa tietoa koronarokotteista ja rokotetutkimuksesta. Palkinto jaettiin nyt neljättä kertaa.

Mika Rämet on iloinen siitä, että on onnistunut vastaamaan yhteiskunnan valtavaan tiedonjanoon. Hän sanoo, että koronan ympärillä tehtiin pitkään pelkkää kriisiviestintää. Korkeakouluyhteisön antama tunnustus vaikuttavasta työstä lämmittää erityisesti.

– Tämä on mukava ja yllättäväkin tunnustus. Asiantuntijuus ei ole ainoastaan tutkimusta ja opettamista, vaan koen velvollisuutenani olla yhteiskunnan käytettävissä. Asiantuntijan rooli on oikeastaan helppo, kun ei tarvitse kertoa muuta kuin mitä kyseisestä asiasta tietää. Se kuuluu työnkuvaan, Rämet toteaa.

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto valitsi kokeellisen immunologian professori Mika Rämetin palkinnon saajaksi noin 30 ehdokkaan joukosta. Neuvoston perustelun mukaan valinnassa painottuivat ”Rämetin puhutteleva esiintyminen, tieteellisen tiedon käytännönläheinen esittämistapa sekä kannatteleva ja tulevaisuuteen katsova orientaatio.”

 Mikalla on vahva tutkimustausta ja hän on tuonut ajankohtaiseen koronakeskusteluun lisää tutkimusperustaista tietoa päätöksenteon tueksi. Hän on omaan osaamiseensa pohjautuen ottanut kantaa ja auttanut yksilöitä ja koko yhteiskuntaa ymmärtämään koronatilannetta rokotusten suhteen, sanoo YVV-neuvoston puheenjohtaja, dekaani Antti Lönnqvist.

Palkinto luovutettiin Mika Rämetille maanantaina 5.9. palkitsemistilaisuudessa Hervannan kampuksella yliopiston avajaisten yhteydessä.

Luupin alla tuberkuloosirokote ja banaanikärpäsiä

Koronan myötä on tullut selväksi, että rokotekehitys on elintärkeää. Tampereen yliopisto on Rämetin mukaan onnistunut profiloitumaan hyvin rokotetyössä.

– Kaikki on tiimityötä. Se, miksi Tampereen yliopisto on ollut niin tunnettu rokotetutkimuksestaan, on enemmän muiden ansiota kuin minun, Rämet antaa tunnustusta kollegoilleen.

Viime vuosina Rämet on antanut kasvot paitsi koronarokotteille myös muulle rokotetutkimukselle ja tutkimukseen perustuvalle rokotetietämykselle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänet tunnetaan ammattitaitoisena tutkijana, joka työskentelee useiden merkittävien tutkimushankkeiden parissa. Eräs globaalisti erittäin vaikuttavista rokotetutkimuksista on käynnissä paraikaa.

– Pitkään oman tutkimustyöni kohteena on ollut tuberkuloosirokote. Tuberkuloosi on todella hankala rokotekohde, jolle olisi tarvetta globaalisti ja erityisesti Afrikassa. Jos kaikki menee hyvin, rokote on käytössä 10–15 vuoden kuluttua, Rämet kertoo.

Mika Rämet vastaa päätyökseen uusien rokotteiden kliinisestä tutkimuksesta valtion erityistehtäväyhtiön FVR – Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellisenä johtajana. Hän jatkaa kuitenkin tutkimustyötä myös yliopistossa. Rokotetutkimuksen ohella Rämet jatkaa myös pitkäaikaista ydintekemistään eli perusimmunologian tutkimista banaanikärpäsmallissa.

Yliopiston oltava mukana ajankohtaisissa keskusteluissa

Yhteiskunnallisen keskustelun aiheet muuttuvat ajan ja tilanteiden mukaan, nyt otsikoita hallitsee geopolitiikka. Antti Lönnqvistin mielestä nykyajassa haastava ja mielenkiintoinen piirre on valetieto.

– Tutkimusperustainen tieto olisi saatava näkyville. Yliopistolla on entistä kovempi tarve olla mukana yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Nyt on paljon nojatuoliasiantuntijoita, he kyseenalaistavat ja tuovat esille omia totuuksia, jotka eivät perustu tutkittuun tietoon, Lönnqvist pohtii.

Tampereen yliopistossa kannustetaan tutkijoita kertomaan omasta työstään ja sen tuloksista.

– Mika näyttää hyvää esimerkkiä muille tutkijoille siinä, miten ajankäyttöään voi priorisoida. Kukin tutkija tasapainoilee tutkimuksen, rahoitushaun ja opetuksen välillä. Olisi hienoa, jos aikaa liikenisi myös tiedeviestinnälle. Se on tietynlaista investointia, Lönnqvist sanoo.

Lönnqvistin mukaan tutkimuksista kannattaa viestiä, sillä vuorovaikutus on mahdollisuus saada uusia projekteja, rahoitusta ja ideoita.

Korkeakouluyhteisön onnistumiset ja vaikuttava työ esille

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tutkimuksen ja opetuksen ohella yliopistojen päätehtäviä Suomessa.

Tampereen korkeakouluyhteisö tuo Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon avulla esiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden merkitystä yhteisössä ja palkitsee omiaan onnistumisista. Palkinto nostaa esimerkilliset ja onnistuneet yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen käytännöt keskusteluun myös korkeakouluyhteisön ulkopuolella.

Vuonna 2021 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon sai Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratorio. Sitä edellisenä vuonna palkinnon vastaanotti gerontologian professori Marja Jylhä. Ensimmäinen palkinto jaettiin Ketterä kaupunki -tutkimusprojektille vuonna 2019.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa on edustajat yliopiston eri tiedekunnista ja organisaatiotasoilta sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Palkinnon rahoittaa Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr. Tukisäätiöt myöntävät avustuksia, apurahoja ja stipendejä Tampereen yliopistossa tehtävään tutkimus- ja opetustyöhön ja tukevat taloudellisesti yliopiston toimintaa.

Lisätiedot

Mika Rämet
050 433 6276
mika.ramet [at] tuni.fi

Antti Lönnqvist
040 544 6288
antti.lonnqvist [at] tuni.fi