Hyppää pääsisältöön

Juha Toivonen: Sovellettu optiikka ja spektroskopia uuden tiedon tuottajana

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Juha Toivonen.
Juha Toivonen on fysiikan professori tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Hän keskittyy tutkimuksessaan uusien valoon perustuvien havainnointimenetelmien kehittämiseen monenlaisiin sovelluksiin.

– Kehitämme valoon perustuvia mittausmenetelmiä entistä tarkemmiksi ja suoraviivaisemmiksi. Näin ne voitaisiin ottaa yleisemmin käyttöön tuomaan lisää tietoa esimerkiksi teollisuusprosesseista, mahdollistaen tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän tuotannon, Toivonen kertoo.

Toivosen mukaan valoon perustuvissa mittausmenetelmissä häntä kiehtovat valon erikoiset vuorovaikutusmekanismit materiaalien kanssa sekä niiden hyödyntäminen ihmisen aisteille näkymättömän tiedon saamiseksi. Hänen mukaansa valon ja molekyylien vuorovaikutuksen seurauksena pystytään mittaamaan muutos valon määrässä ja muutoksen suuruudesta on mahdollista laskea molekyylien lukumäärä tai pitoisuus.

– Jokaisella molekyylillä on oma ominaisvärähtelytaajuutensa, ja täten pystymme eri valon aallonpituuksia käyttämällä tunnistamaan eri molekyylit toisistaan, Toivonen kertoo.

Toivosen mukaan uutta tietoa tuottaville valoon perustuville molekyylien havainnointimenetelmille riittää kysyntää ja hänen mukaansa näiden menetelmien yleistyminen tullaan näkemään monella yhteiskunnan alueella.

– Tiedon lisääminen mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja tietoon perustuvat päätökset. Se antaa motivaatiota tutkimukseeni ja teknologian kehittämiseen. Haluan olla kehittämässä uusia havainnointimenetelmiä, jotka löytävät tiensä hyötykäyttöön suomalaisen teollisuuden tai viranomaistoiminnan kautta.

Juha Toivosen yhteystiedot