Hyppää pääsisältöön

Journalisteja painostetaan Suomessa monin tavoin – erityisesti huoli yleisön suunnasta tulevasta uhasta kasvussa

Julkaistu 28.9.2020
Tampereen yliopisto
käsi tietokoneen näppäimistöllä
Suomalaisten journalistien työhön pyritään puuttumaan monenlaisilla vaikuttamisen ja painostuksen menetelmillä. Journalistien keskuudessa erityinen huoli kohdistuu yleisön suunnasta tulevan painostuksen ja uhan kasvuun. Tämä selviää uudesta tutkimusartikkelista, joka tarkastelee suomalaisten journalistien kokemuksia erilaisista ulkoisen vaikuttamisen ja painostuksen menetelmistä. Tutkimus perustuu 31:n journalistin haastatteluihin.

–Sosiaalisen median yleistymisen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisen seurauksena vihapuhe, uhkailu ja mustamaalaaminen koskettavat yhä suurempaa osaa journalisteista. Pahimmillaan häirintä johtaa itsesensuuriin ja voi jopa ajaa toimittajia pois alalta, sanoo tutkija Ilmari Hiltunen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta.

Journalistien työhön pyritään vaikuttamaan lukuisilla tavoilla. Tutkimuksessa vaikuttamiskeinot eriteltiin kuuteen luokkaan: tiedonhankintaan kohdistuvat, psykologiset, fyysiset, institutionaaliset, taloudelliset ja tietotekniset menetelmät. Journalismiin pyrkivät vaikuttamaan niin poliitikot, yritykset kuin viranomaiset. Yleisön harjoittama laajamittainen ja henkilöön menevä häirintä koetaan ammattikunnan keskuudessa kuitenkin uudentyyppiseksi ilmiöksi.

–Journalistit kokivat olevansa harjaantuneita juttujen lähteiden ja kohteiden suunnasta tulevan vaikuttamisen ja painostuksen torjumisessa, ja saavansa tähän yleisesti hyvin tukea työnantajiltaan. Yleisön suunnasta tulevaan häirintään ja sen yksilöllisiin seurauksiin on kuitenkin vaikea suoraan puuttua, Hiltunen sanoo.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella journalistien kohtaamalla häirinnällä ja uhkailulla voi olla merkittäviä seurauksia myös Pohjoismaiden kaltaisissa korkean sananvapauden yhteiskunnissa. Pelko ja itsesensuuri muodostavat uhan ilmaisunvapaudelle sekä journalismin demokraattiselle roolille yhteiskunnallisen tiedon välittäjänä.

–Huolimatta Suomen hyvästä menestyksestä sananvapausvertailuissa, journalistit kohtaavat myös meillä säännöllisesti erilaista painostusta. On siis perusteltua kysyä, millaisia seurauksia tällä on yleisön oikeudelle saada journalismin välityksellä tietoa demokraattisen päätöksentekonsa tueksi, Hiltunen sanoo.

Tutkimusartikkeli Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa journalismissa julkaistiin Media & viestintä -tiedejournaalissa. Artikkeli on vapaasti saatavilla osoitteessa:
https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/98406

Kuva: Jonne Renvall