Hyppää pääsisältöön

Johtamisviestinnän täydennyskoulutuksesta selkänojaa viestinnän ammattilaisille

Julkaistu 29.4.2021
Tampereen yliopisto
Poikkeukselliset ajat ja kriisit, kuten koronapandemia, korostavat tehokkaan ja luotettavan viestinnän merkitystä kaikenlaisissa organisaatioissa. Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama johtamisviestinnän täydennyskoulutus tarjoaa alan ammattilaisille väylän kasvaa vuorovaikutteisen johtamisen ja vastuullisen viestinnän osaajina.

Vahvat viestintätaidot ratkaisevat onnistumisen muutoksessa ja kriiseissä. Media- ja viestintäalalla koulutusta järjestävien on kyettävä jatkuvasti sopeutumaan työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Yhteiskunnallinen keskustelu organisaatioiden viestinnästä on osoittanut, että johtamisviestinnän osaamista tarvitaan kipeästi. Myös tieteelliseen tietoon perustuva ymmärrys on kasvattanut merkitystään.

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa johtamisviestinnän perusopetusta tutkinto-opiskelijoille sekä täydennyskoulutusta työelämän muuttuviin tarpeisiin.

– Johtamisviestinnän opintokokonaisuus on esimerkki rohkeasta ajattelusta, jossa ylitetään sekä tieteenalojen että korkeakoulujen rajoja. Täydennyskoulutuksessa yhdistämme Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vahvaa osaamista johtamisen ja viestinnän aloilta, kertoo opintokokonaisuudesta vastaava viestinnän professori Pekka Isotalus.

Tuoretta tietoa johtamisesta ja viestinnästä muuttuviin tarpeisiin

Johtamis- ja organisaatioviestinnän täydennyskoulutus tarjoaa tuoreinta tietoa johtamis- ja organisaatioviestinnän teorioista, strategisesta viestinnästä, johtajan vuorovaikutusosaamisesta, johtajan viestintätyyleistä sekä johtajuusviestinnän vaikutuksista organisaatiossa. Lisäksi kokonaisuudessa käsitellään organisaatioiden viestintään liittyviä erityiskysymyksiä, kuten vastuullisuus- ja sidosryhmäviestintää, mainetyötä, kriisiviestintää ja vaikuttamisviestinnän prosesseja.

Täydennyskoulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut. Kokonaisuus on tarjolla akateemisena moduulina. Se tarkoittaa yhdistelmäopetuksen muotoa, jonka ideana on nivoa työelämäkokemus osaksi akateemista koulutusta sekä edistää jo ammatissa työskentelevien ja nuorten tulevaisuuden tekijöiden välistä yhteistyötä.

Valitse yksi viestinnän kurssi tai osallistu kaikkiin

Seuraava johtamis- ja organisaatioviestinnän akateeminen moduuli alkaa syyskuussa 2021 ja jatkuu toukokuuhun 2022. Kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä kurssista.

– Kurssit on rakennettu toteutuksiltaan erilaisiksi, jotta opiskelu säilyy mielekkäänä. Niistä ensimmäinen, organisaatioviestintä, toimii pohjana kokonaisuuden muille kursseille. Verkossa toteutettava kurssi tarjoilee perustiedot organisaatioviestinnästä, selvittää Isotalus.

Kokonaisuuden toinen kurssi, Strateginen viestintä, pureutuu viestinnän johtamisen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Kurssin toteutuksesta vastaa yrityksen johtamisen opintosuunta. Kurssilla käsitellään laajasti viestinnän merkitystä osana organisaation toimintaa ja tutuksi tulevat myös mainetyö, kriisiviestintä, vastuullisuusviestintä, sidosryhmäviestintä, muutosviestintä sekä johtamisviestinnän eettiset näkökulmat.

Kolmas kurssi, Vuorovaikutus johtamisessa, syventyy viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkitykseen johtajan työssä. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee analysoimaan ja kehittämään omaa johtamisviestintäänsä erilaisia teoreettisia näkökulmia hyödyntäen.

Akateemisen moduulin päättää TAMKin toteuttama Johtamisviestinnän analyysi -kurssi. Kurssilla toimitaan pienryhmissä ja hyödynnetään ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) menetelmää. Lopputuotoksena kurssilla tehdään kirjallinen analyysi sekä videoitu esitys.

Ilmoittautuminen on käynnissä, tule mukaan!

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan 31.5.2021 mennessä.