Hyppää pääsisältöön

Jenni Airaksinen ja Aino Ahtinen palkittiin hyvästä opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä

Julkaistu 5.9.2022
Tampereen yliopisto
Jenni Airaksinen (vas.) ja Aino Ahtinen.
Hyvän opetuksen ja opetuksen kehittämisen palkinto jaetaan vuosittain opetustyöstä, joka on erinomaisesti järjestettyä ja toteutettua, tukee osaamistavoitteiden saavuttamista ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Palkinnon saivat tänä vuonna Jenni Airaksinen ja Aino Ahtinen, ja kunniamainintoja jaettiin kolme.

Tampereen yliopiston Teaching and Learning Centren (TLC) jakama Hyvän opetuksen ja opetuksen kehittämisen palkinto nostaa esille yliopiston laadukasta opetusta ja opetuksen kehittämistä. Vuonna 2022 palkinnonjaon tärkeimpänä kriteerinä käytettiin opiskelijoiden hyvinvoinnin, oppimistaitojen ja opiskelumotivaation tukemista opetuksessa. Palkinnonsaajat valittiin yliopistoyhteisön jäseniltä kerätyistä ehdotuksista, joita saatiin tänä vuonna 27.

Jenni Airaksinen kehittää opetusta oppimisen ja hyvinvoinnin lähtökohdista

Toinen tämänvuotisista palkinnonsaajista, yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, työskentelee johtamisen ja talouden tiedekunnassa kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnassa. Airaksinen kertoo, että palkinnonjaossa korostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin, motivaation ja oppimistaitojen tukeminen on hänelle hyvin merkityksellistä.

– Me olemme täällä valmentamassa opiskelijoita elämää ja työelämää varten. Yhteiskunnallisissa tehtävissä toimii paljon ihmisiä, joille työn merkityksellisyys ja sen kautta syntyvä sisäinen motivaatio on ehkä kaikkein tärkeintä. Hyvinvoiva ihminen ja etenkin johtaja säteilee ympärilleen positiivista energiaa, ja sopiva määrä myötätuntoa ja empatiaa sekä itseä että muita kohtaan helpottaa onnistumista, Airaksinen kuvaa.

Palkintoperustelujen mukaan Airaksinen on kehittänyt opetusta vastaamaan opiskelijoiden tarpeita oppimistavoitteista tinkimättä. Hän on huomioinut opiskelijoiden elämäntilanteet, motivaation ja tarpeet uudistamalla jatkuvasti kurssien toteutuksia, mikä on näkynyt muun muassa suoritustapojen muuttamisena ja kurssisisältöjen paloitteluna pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi Airaksinen on tukenut opiskelijoita poikkeusolojen etätoteutuksissa. Hänen opetustapansa on osallistava ja keskusteleva, ja siinä nousevat keskeisiksi opiskelijoiden oma argumentointi ja pohdinta.

Airaksinen toteaa, että opiskelijapalautteet ja arviointikeskustelut antavat hänelle arvokkaita aineksia opetuksen kehittämiseen.

– Lisäksi ideoita tulee kollegoilta ja yhteiskunnallisten verkostojeni kautta. Käyn paljon erilaisissa seminaareissa, työpajoissa ja kokouksissa, joista saan ideoita ja joissa toisaalta huomaan tapoja, joita en halua soveltaa.

Aino Ahtinen kartoittaa opiskelijoiden tilanteita kävelytapaamisilla

Vuoden 2022 toinen palkinnonsaaja, yliopistonlehtori Aino Ahtinen, työskentelee informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa tietotekniikan koulutusohjelmassa. Hän kokee, että opiskelijoiden hyvinvoinnin, motivaation ja oppimistaitojen tukemista tulisi pitää toiminnan lähtökohtana heti suunnittelusta lähtien.

– Me opettajat toimimme tyypillisesti lähellä opiskelijoita, ja näkisin, että hyvinvoinnin tukeminen ja oppimistaitojen ja motivaation sparraaminen tulisi sisällyttää kaikkeen toimintaan – ei erillisenä moduulina, vaan toimintaan sisäänrakennettuna.

Palkintoperusteiden mukaan Ahtinen on tehnyt omistautuneesti töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Hän on ollut esimerkiksi kehittämässä yhteistyö- ja yhteisoppimisen tila Robostudiota, jossa opiskelijat voivat tutkia ihmisen ja robotin vuorovaikutusta sosiaalisten robottien avulla.

–  Robostudion aktiviteetit ovat hyvin yhteisöllisiä, ja siellä on aika luonnostaan hyvä ilmapiiri. Uskoisin, että tällainen paikka, jonne voi tulla ja josta voi lähteä hyvillä mielin, vaikuttaa kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden mielialaan ja hyvinvointiin. Käytämme robotteja sopivassa määrin myös erilaiseen hassutteluun, emmekä ota niitä tai itseämme turhan vakavasti, Ahtinen kertoo.

Palkintoperusteissa nostetaan esille myös ”brainwolkit” eli kävelytapaamiset, joita Ahtinen järjestää ohjattaviensa kanssa. Opiskelijat ovat ottaneet menetelmän todella myönteisesti vastaan, ja sitä on alettu Ahtisen ansiosta soveltaa yliopistolla laajemminkin.

Kunniamainintoja jaettiin opettajille ja työryhmälle

Teaching and Learning Centre jakoi hyvästä opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä myös kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat lehtori Saila Ovaska informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta, Tampereen yliopiston Opiskelijan Kompassi -työryhmä ja Sustainable Urban Development -kandiohjelman vastuuopettajat.

Opiskelijan Kompassi -työryhmään kuuluvat erityisasiantuntija Suvi-Päivikki Ikonen (opettajien ja ohjauksen palvelut), opintopsykologi Sonja Pelkonen (opettajien ja ohjauksen palvelut), yliopistonlehtori Elina Vierikko (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) ja yliopisto-opettaja Mervi Vänskä (yhteiskuntatieteiden tiedekunta).

Sustainable Urban Development -kandiohjelman vastuuopettajia ovat yliopistonlehtori Salla Jokela (yhteiskuntatieteiden tiedekunta), yliopistonlehtori Markus Laine (johtamisen ja talouden tiedekunta) ja apulaisprofessori Jonathon Taylor (rakennetun ympäristön tiedekunta).