Yleisötilaisuus

Ikkunoita isyyteen – PERLAn isänpäiväseminaari

Ilmoittautumisaika:
Tutti
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, CHILDCARE-tutkimushankkeen ja Suomen Miestutkimuksen Seuran kanssa kaikille avoimen tutkimusseminaarin isänpäivän alla.

Ohjelma
12.00 Hoivaavat isät – vitsistä valtavirtaan? / Petteri Eerola
12.30 ”Isä haluaa pyytää anteeksi”- Isyyden merkitys ja tunteet vankeusaikana / Johanna Terävä
13.05 Neuvottelua isien alkoholinkäytön kulttuurista normeista eräässä (isä)miesten verkkokeskustelussa / Arttu Salo
13.40 Kahvitarjoilu
14.00 Isä seksuaalikasvattajana / Emilia Lehto
14.35 Navigating the breadwinner ideal: Identity struggles among men opting out of successful careers / Ingrid Biese
15.15 Yhteistä keskustelua ja loppusanat
15.30 Seminaarin päätös

Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi seminaariin!

Pyydämme ilmoittautumisia kahvitarjoilua varten viimeistään 4.11.2019.
 

Puhujat ja abstraktit

KT, YTM Petteri Eerola tutkii isyyttä, vanhemmuutta ja perheitä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän työskentelee tutkijatohtorina CHILDCARE-tutkimushankkeessa. Avauspuheenvuorossaan Eerola pohtii hoivaavan isyyden nousua kulttuuriseen valtavirtaan ja sitä, miten tämä on vaikuttanut vanhempien keskinäiseen lastenhoidon jakamiseen perheiden arjessa.

KT Johanna Terävä toimii Jyväskylän yliopistossa yliopistonlehtorina tutkien perheen arkea, vanhemmuutta ja erityisesti isyyttä monenlaisista näkökulmista. Esityksessään hän tuo esille vankeusrangaistusta suorittavien miesten kuvauksia isyyden merkityksestä ja tunteiden kirjosta. Isyyteen kerrotaan kiteytyvän ristiriitaisia tunteita ilosta huoleen ja ylpeydestä häpeään. Parhaimmillaan isyys kuvataan elämän kantavana voimana, toisaalta saatetaan vajota syvälle syyllisyyden tunteiden alle.

YTM Arttu Salo on sosiaalityön väitöskirjatutkija, joka tarkastelee väitöstutkimuksessaan isien alkoholinkäytön kulttuurisia kuvastoja ja niiden mahdollisia seurauksia. Esityksessään hän esittelee tuloksia tutkimuksestaan, jossa tarkastellaan, millaisia yhteen sovittamisia isyyden ja miehisen alkoholinkäytön välille neuvotellaan eräässä miesten välisessä verkkokeskustelussa. Tutkimuksen tarkoitus on ollut tehdä näkyviksi isien alkoholinkäyttöön liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja normeja. Tulosten perusteella voidaan erottaa kaksi isien alkoholinkäytön kulttuurista normia, lapsen läsnä ollessa ei juoda ja lapsi on kasvatettava esimerkin kautta kohtuukäyttöön, joihin keskustelijat vetoavat perustellessaan alkoholinkäytön valintojaan.

KM Emilia Lehto on luokanopettaja, joka tekee väitöstutkimusta isyydestä ja seksuaalikasvatuksesta Oulun yliopistossa. Esityksessään hän tarkastelee sitä, millaisena suomalaisen isän kasvattajuus näyttäytyy, kun maskuliinisuus, isyys ja seksuaalisuus risteävät miehen elämässä hänen toimiessaan lastensa seksuaalikasvattajana sekä tähän sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lehto kertoo myös aineistonkeruustansa, joka tapahtui osana miesten saunailtoja, sekä siihen liittyvistä erityisyyksistä.

PhD Ingrid Biese is an Academy of Finland postdoctoral researcher at the Swedish School of Social Science at the University of Helsinki, with a PhD from the University of South Australia. She researches new meanings of work and she has recently published the book Opting out and in: On women’s careers and new lifestyles (Routledge). Her presentation is based on the interviews of 29 professional men in Finland, the UK and the US, who have opted out of successful careers to adopt alternative lifestyles and solutions of work, this talk explores the men’s experiences as they go from being the main breadwinner to being financially dependent on their spouses. Using a free association-narrative approach, she critically examines the men’s narratives and explore how they deal with the threat to identity and masculinity caused by breaking gender norms and expectations. She specifically looks at the coping mechanisms they adopt and the rhetoric they use to describe, make sense of and justify their choices.

Järjestäjät
PERLA yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunta, CHILDCARE-hanke ja Suomen Miestutkimuksen Seura.

Lisätietoja:
Petteri Eerola, petteri.eerola [at] tuni.fi ja Katja Repo, katja.repo [at] tuni.fi