Hyppää pääsisältöön

Ihminen ratkaisee ja oppii, älykäs chatbot auttaa

Julkaistu 24.11.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Käsi pitelee matkapuhelinta, jossa keskustelu chatbotin kanssa alkamassa. Bottioppiminen Z-sukupolven modernina opetusmenetelmänä -hankkeessa rakennetaan virtuaalisena opettajana toimiva chatbot ja e-oppimisalusta. Botti tukee opiskelijoita erityisesti yrittäjyysopinnoissa ja valmennuksessa.
Tulevaisuuden opiskelijat käyttänevät pikaviestejä ja chatteja myös opinnoissaan. Heitä luotsaa eteenpäin chatbot, joka rakennetaan kansainvälisessä pedagogisessa kehittämishankkeessa. Yrittäjyyden ja tiimivalmennuksen edelläkävijä TAMK on kutsuttu mukaan ainoana ammattikorkeakouluna yliopistojen väliseen hankkeeseen.

Sukupolvi Z, joka on tällä hetkellä lukioissa ja yliopistoissa, kommunikoi todennäköisemmin pikaviestien tai chattien kautta, eikä niinkään keskustele kasvokkain. He käyttävät jo nyt tekstimuotoista viestintää tiedon hankkimiseen ja taitojensa kehittämiseen. Nuoret suosivat hauskalla tavalla esitettyjä lyhyitä tekstejä, valokuvia, pelejä, tarinoita ja vaiheittaisia ohjeita.

Syyskuussa 2020 alkanut hanke ”Bottioppiminen Z-sukupolven modernina opetusmenetelmänä” (MELES-BOT) vastaa uuteen oppimistapaan. Hankkeessa rakennetaan virtuaalisena opettajana toimiva chatbot sekä e-oppimisalusta, jolla keskustelua voi käydä oikean opettajan kanssa. Botti tukee Z-sukupolven opiskelijoita erityisesti yrittäjyysopinnoissa ja valmennuksessa.

Chatbotin ja oppimisalustan avulla voidaan kehittää verkon ylitse tapahtuvaa opettamista. Botin ansiosta kaikilla niillä, jotka eivät eri syistä voi osallistua lähiopetukseen, on yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Etäyhteydellä on tärkeä rooli myös pandemian kaltaisissa kriisitilanteissa, kun perinteistä luokkaopetusta ei voida järjestää.

Botti avuksi opetukseen Euroopan laajuisesti

Eurooppalaisen kehittämisprojektin TAMKin osuuden johtajana ja kansainvälisen toiminnan asiantuntijana toimii Juha Tuominen International Business -koulutusyksiköstä, ohjelmointiteknologia-asiantuntijana Erkki Hietalahti tieto- ja viestintätekniikan koulutusyksiköstä ja valmennuspedagogiikan asiantuntijana Vesa Vuorinen liiketalouden koulutusyksiköstä.

− Tutkimme erityisesti chatbotin käyttöä yrittäjyysopintojen tehostamiseen ja automatisointiin Euroopan laajuisesti sekä sitä, miten chatbotteja voitaisiin yleisemmin hyödyntää eri alojen opetuksissa, Hietalahti kertoo.

Kyseessä on uudenlainen lähestymistapa yksilölliseen ja omaan tahtiin etenevään opiskeluun. Hankkeessa tehdään myös e-oppimismateriaaleja ja opas, jotka tarjoavat teknistä, metodologista ja opetuksellista tukea bottia hyödyntäville ja sitä käyttäville.

Innovatiivinen botti on käyttökelpoinen ja skaalautuva ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Se auttaa tulevaisuudessa yrittäjyyttä opiskelevia ja yrittäjyysopintopaikkaa hakevia. Botti voi tukea myös yrittäjyyspalveluita, starttirahan saaneita tai yrittäjiksi aikovia. Lisäksi siitä on apua myös työperäisen maahanmuuton koordinoinnissa.

Teknologiapohjaiset työkalut käyttöön koulutuksessa

Hankkeen tulokset sopivat suoraan koulutusjärjestelmän murroksen valtavirtaan eli koulutukseen 4.0:aan, jossa hyödynnetään teknologiapohjaisia työkaluja koulutuksen toteuttamiseen ei-perinteisellä tavalla.

Tampereen ammattikorkeakoulu on tekoälyn soveltava asiantuntija.

 Kehitämme kokeiluin uusia oppimisen menetelmiä, jotta voimme vastata opiskelijoidemme toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja tarjota heille helposti omaksuttavia, moderneja oppimisen tapoja. Haluamme olla avoimia myös muualta tuleville ideoille, Tuominen taustoittaa.

− Bottioppiminen on tästä hyvä esimerkki, ja kannustamme esimerkillämme akateemista yhteisöä käyttämään bottioppimismenetelmää tulevaisuudessa.

Opiskelijaystävällinen botti tehostaa ja luo uutta yrittäjyysopetusta ja tiimivalmennusta

TAMKilla on pitkä kokemus yrittäjyysopetuksesta ja tiimivalmennuksesta.

– Juuri siksi meidät pyydettiin asiantuntijaksi mukaan hankkeeseen, kertoo Vuorinen.

Uuden yrittäjyyden esikuva ProAkatemia ja ammattitaitoisia tiimiyrittäjiä valmentava Y-Kampus varustavat opiskelijat tulevaisuudessa tarvittavilla taidoilla. − Molemmissa opitaan yhdessä yrittämällä ja tekemällä.

– Tulevaisuudessa tavoitteenamme on kouluttaa ja valmentaa opiskelijoistamme mm. tekoälyosaajia, jotka ratkaisevat yritysten digitaalisia haasteita. Bottioppiminen täydentää tätä oppimistapaa loistavasti.

Z-sukupolven opiskelija voi kokeilla ja kehittää omaa osaamistaan juuri itselleen sopivaan suuntaan. Luotettavaa tietoa tarjoava botti tehostaa yrittäjyysopetusta ja opiskelijan itseoppimista. Ihminen oppii ja ratkaisee, mutta botti auttaa, muistaa ja on väsymättä opiskelijan sekä valmentajan tukena vuorokaudenajasta riippumatta.

TAMKin osaaminen lujittaa eurooppalaista yliopistoyhteistyötä

Hankepartnereina on neljä yliopistoa ja yksi yritys neljästä eri maasta; Veliko Tarnovo University Bulgariasta, Leipzig University Saksasta, Maritime University of Szczecin Puolasta, University of Aveiro Portugalista. Tampereen ammattikorkeakoululla on hankkeessa asiantuntijarooli.

Osatoteuttajina projektissa ovat lisäksi luxemburgilainen University of Luxemburg, saksalainen Northern Business School ja kreikkalainen University of the Aegean. 3,5-vuotinen hanke on saanut rahoituksen Euroopan komission ERASMUS+-ohjelmasta.

Tuominen on erittäin tyytyväinen siitä, että TAMKin yrittäjyysopetus ja valmennusosaaminen on pistetty merkille.

− On ilo olla mukana ja vahvistamassa eurooppalaista yliopistoyhteistyötä ammattikorkeakoulun työelämälähtöisellä osaamisella. Huomionarvoista on myös se, että olemme ainut korkeakoulukonsortio, jonka hanketyötä johtaa yritys.

Lisätiedot:

Juha Tuominen, projektin johtaja, Lecturer, International Business, Tampereen ammattikorkeakoulu
juha.tuominen [at] tuni.fi (), 040 820 3030

Vesa Vuorinen, yrittäjyys- ja tiimivalmennus, Lehtori, liiketoiminta, Tampereen ammattikorkeakoulu
vesa.vuorinen [at] tuni.fi, 045 1506627

Erkki Hietalahti, Lehtori, teollisuusteknologia, Tampereen ammattikorkeakoulu, erkki.hietalahti [at] tuni.fi (), 040 847 8578

 

Hankkeen kotisivut:

Projektikortti EU:n hankerekisterissä


Teksti: Hanna Ylli
Kuva: Shutterstock, muokannut Minttu Rantanen