Hyppää pääsisältöön

Hannu Jouhkin ja Atte Oksasen artikkeli eskapismin ja addiktion yhteydestä palkittiin

Julkaistu 8.6.2022
Tampereen yliopisto
Tyhjiä viinipulloja.Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Väitöskirjatutkija Hannu Jouhki ja professori Atte Oksanen ovat saaneet vuoden 2021 parhaan päihde- ja rahapeliaiheisen tutkimusartikkelin palkinnon. Palkittu tutkimus tarkastelee eskapismin eli todellisuuspakoisuuden ja addiktiokäyttäytymisen yhteyttä. Tunnustuksen myönsi Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura myönsi vuosittaisen tunnustuksensa artikkelille ”Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys”, jonka ovat kirjoittaneet Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Hannu Jouhki ja sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Jouhki ja Oksanen selvittivät tutkimuksessaan eskapismin yhteyksiä alkoholin kulutukseen, tupakointiin, huumeiden käyttöön ja rahapelaamiseen. Todellisuuspakoisuudella eli eskapismilla tarkoitetaan todellisuuden tai tosielämän ongelmien välttelyä.

Tutkimusartikkeli osoitti yhteyden eskapismin ja alkoholin kulutuksen, eskapismin ja tupakoinnin sekä eskapismin ja huumeiden käytön välillä. Rahapelaamisen ja todellisuuspakoisuuden välillä tutkimus ei löytänyt merkitsevää yhteyttä.

Eskapismi ja ongelmajuominen molemmat erikseen sekä eskapismin ja ongelmajuomisen interaktio olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä alhaisempaan elämäntyytyväisyyteen. Eskapismin yhteys alkoholinkulutukseen, tupakointiin ja huumeidenkäyttöön ilmenee johdonmukaisesti, ja alkoholinkulutuksessa erityisen voimakkaana. Eskapistinen ongelmajuominen ennustaa tulosten mukaan alhaisempaa tyytyväisyyttä elämää kohtaan kuin pelkkä ongelmajuominen.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten tyytyväisyys elämää kohtaan oli yhteydessä ongelmajuomiseen, eskapismiin ja niiden yhteisvaikutukseen.

Pakenemisen syyt edellyttävät yhteiskunnallista keskustelua

Addiktiotutkimuksessa keskitytään usein tekijöihin, jotka ”vetävät” ihmisiä kohti addiktioita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mielihyvän saavuttaminen ja huippukokemusten etsiminen. Eskapismin tutkimus tarkastelee asioita, joita nykyajan ihminen pakenee ja jotka ”työntävät” häntä pois arkitodellisuudesta addiktioiden pariin.

Eskapismi johdattaa tarkastelemaan yksilön kokemia paineita ja mielenterveyden kuormitustekijöitä, joista monet voivat liittyä nykyaikaiseen elämänmuotoomme.

Paras tutkimusartikkeli valittiin seuran hallitukselle tulleiden ehdotusten joukosta. Valinnan tekivät professori emerita Anja Koski-Jännes ja erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

Palkintoperusteluissa Koski-Jännes ja Karjalainen toteavat artikkelin tuovan kiinnostavasti esiin eskapismin merkityksen addiktiivisessa käyttäytymisessä, jossa eskapismi johtaa siihen sekä toisaalta syventää riippuvuutta ja esiintyy subjektiivista hyvinvointia heikentävänä tendenssinä.

– Erilaisissa hoito-ohjelmissa asiaa jo jonkin verran käsitellään, mutta yleisempi kysymys siitä, mitä ihmiset päihteiden avulla välttelevät tai pakenevat, edellyttäisi oikeastaan huomattavasti laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, Koski-Jännes ja Karjalainen toteavat.

– Valitsimme tutkimuksen kolmen parhaaksi valitun joukosta ykköseksi sen yhteiskunnallisen ja hoidollisen relevanssin sekä esimerkillisen toteutuksen ansiosta.

Tunnustus jaettiin Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran seminaarissa 8.6.

Hannu Jouhki työskentelee A-klinikkasäätiön toimitusjohtajana. Tutkimuskentällä Jouhkia kiinnostaa jatkaa eskapismin parissa. Hän haluaa selvittää yhä tarkemmin, millainen yhteys jokapäiväisen elämänkokemuksen muuttumisella mahdollisesti on addiktioiden lisääntymiseen.

– Esimerkiksi teknologinen ja taloudellinen kehitys ovat tuoneet elämään paljon hyvää, mutta edistys luo myös tunnetta velvoittavuudesta. Suorituskeskeisyys, keskinäinen vertailu, jatkuva tavoitettavuus sekä taloudellisuuden, tuottavuuden ja yhä nopeamman oppimisen vaatimukset tekevät ajastamme yhä ahtaampaa ja stressaavampaa, Jouhki toteaa.

– Mikä ihme silloin olisi, jos samaan aikaan huomaisimme addiktiokäyttäytymisen lisääntyvän yhteiskunnassa? Jouhki kysyy.

A-klinikkasäätiön hallituksen jäsen, professori Atte Oksanen iloitsee organisaatioiden yhteistyöstä, jonka hän uskoo lisäävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– On erittäin arvokasta, että meillä on Tampereen yliopistossa Hannun kaltaisia väitöskirjatutkijoita, jotka tuntevat päivätyönsäkin puolesta aiheensa laaja-alaisesti, Oksanen sanoo.      

AHR – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi.

Lue lisää artikkelipalkinnosta ja seurasta ARH-seuran kotisivuilta

Englanninkielinen tutkimusartikkeli on otsikoltaan To get high or to get out? Examining the link between addictive behaviors and escapism, ja se on julkaistu Substance Use & Misuse -lehdessä.

Lisätietoa suomeksi artikkelista

Tutkimusartikkeli:

Hannu Jouhki & Atte Oksanen (2021) To Get High or to Get Out? Examining the Link between Addictive Behaviors and Escapism, Substance Use & Misuse, DOI: 10.1080/10826084.2021.2002897