Hyppää pääsisältöön

Future Spaces -tutkimushanke tähtää sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen

Julkaistu 25.1.2021
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva luokkahuoneesta
Rakennusfysiikan tutkimusryhmä koordinoi laajaa sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävää Future Spaces -tutkimushanketta. Tavoitteena on kehittää palvelukonsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan.

Palvelu- ja liikerakennuksissa on nykyään paljon sisäilmaongelmia. Tärkeimpiä ongelmien aiheuttajia ovat mikrobit ja niiden aineenvaihdunta-aineet, hiukkaset, kuidut, radon, VOC, hiilidioksidi, savukaasut ja pöly. Nämä haitalliset aineet ovat peräisin ulkoilmasta, rakennuksen rakenteista, maaperästä, ilmanvaihtojärjestelmästä ja käyttäjistä. Sisäilmaongelmista seuraa paljon sairauspoissaoloja sekä työkyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä. Lisäksi käyttäjille aiheutuu paljon kustannuksia ja hankaluuksia rakennusten korjauksista, purkamisista ja väistötilaratkaisuista.

Future Spaces -hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisu ongelmiin kehittämällä palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan palvelukonsepti, joka huomioi rakennuksen iän, määräykset ja ohjeet, tiiviyden ja vallitsevat paine-erot, rakennusmateriaalit ja niiden käyttäytymisen, lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksen, lämpöviihtyvyystekijät sekä ilmastonmuutoksen ja ulkoilman saasteiden vaikutukset.

Palvelukonsepti koostuu uudenlaisesta liiketoimintamallista, rakennuksen fysikaalisiin tekijöihin ja sisäilman olosuhteisiin liittyvästä tutkimuksesta, ja lopulta kokonaisratkaisun soveltamisesta korjattaviin rakennuksiin, kertoo tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimiva professori Juha Vinha.

Korjauskohteiden laadukkaampi sisäilman olosuhteiden hallinta tarjoaa mahdollisuuden laajaan kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoiminta keskittyy löytämään tehokkaamman ja suoraviivaisemman tavan toteuttaa korjaushankkeita, jonka on tarkoitus hyödyttää korjausta vaativien kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä.

– Useat kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät ulkoistavat jo olosuhteiden ja talotekniikan hallinnan, mikä yhdistettynä globaalisti vanhenevaan kiinteistömassaan tarjoaa merkittävän markkinasegmentin, kertoo tutkimushankkeen ja yrityshankkeiden välistä yhteistyötä koordinoiva operatiivinen johtaja Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista.

Haaste on liian suuri yhden tahon ratkaistavaksi. Siksi haastetta ratkaisemaan kootaan roolitettu konsortio eli ekosysteemi korkean osaamistason yrityksistä ja tutkimuslaitoksista sekä myöhemmin myös muista tahoista.

Palvelukonsepti kehitetään useiden keskeisten toimenpiteiden kautta. Future Spaces -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään palvelukonseptiin soveltuvia liiketoimintamalleja. Kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa selvitetään eri aikakausille tyypillisten rakennusten rakennustapoja, -periaatteita, -määräyksiä, -ohjeita ja käytettyjä rakennusmateriaaleja Itämeren ympäristön maissa. Keskeisten vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa tarkastellaan laskennallisesti ja kokeellisesti huomioiden ilmastonmuutoksen, lämmöneristyksen lisäyksen ja ylipaineen vaikutukset. Palvelu- ja toimistorakennusten sisäolosuhteita tutkitaan rakennuksissa tehtävien laajojen mittausten avulla. Sisäolosuhteita parannetaan myös talotekniikan teknisen kehityksen ja ohjaustekniikan kehityksen avulla. Olosuhteiden hallintaa ja ohjausta kehitetään optimaaliseksi rakennuksen ikä ja käyttö huomioiden. Lisäksi tutkimustulosten avulla kehitetään rakennusten kuntoarviomenettelyä ja korjausohjeita.

– Kehitetyn palvelukonseptin etuja ovat sen kyky huomioida kiinteistön rakennusaikakausi sekä ympäristötekijät ja ilmastonmuutos. Konsepti parantaa rakennuksen kuntoa, sisäolosuhteita, kosteusturvallisuutta, energiatehokkuutta, CO2-päästöjä ja kiinteistön arvoa, professori Juha Vinha sanoo.

Konsepti on asiakkaille investointivapaa ja se vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja työtehoon. Tarkoituksena on tuottaa kilpailukykytekijä konseptia käyttävälle ekosysteemille ja palveluinnovaation kansainvälisille markkinoille.

Future Spaces -hanke jatkuu elokuuhun 2022 saakka. Mukana on kolme tutkimusryhmää Tampereen yliopistosta ja VTT sekä suuri joukko yrityksiä, kansainvälisiä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimuksen vastuullisena johtajana ja tutkimusosuuden koordinaattorina toimii professori Juha Vinha  ja projektipäällikkönä väitöskirjatutkija Petteri Huttunen. Aerosolifysiikan tutkimusryhmästä vastuuhenkilöinä ovat associate professor Topi Rönkkö ja TkT Panu Karjalainen ja Tietojohtamisen tutkimusryhmästä professori Hannu Kärkkäinen ja tutkijatohtori Karan Menon. VTT:n osuuden vastuullisena johtajana toimii Vice President Tuula Mäkinen ja projektipäällikkönä Hannu Salmela. Koko hankkeen koordinaattorina toimii Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista.

Tutkimusosuuden kokonaisrahoitus on noin 1,8 miljoonaa euroa ja koko hankkeen rahoitus sisältäen yritysten omat tuotekehitysprojektit yhteensä noin 3,7 miljoonaa. Hankkeen rahoittajina ovat Business Finland, Tampereen yliopisto ja VTT sekä mukana olevat yritykset. Projekti on osa Business Finlandin sisäilman laadun kasvumoottorin IAQe:n (Indoor Air Quality ecosystem) toimintaa.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Professori Juha Vinha, Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Rakennusfysiikan tutkimusryhmä, juha.vinha [at] tuni.fi, 040 8490296
COO Jari Erkkilä, Tuotekehitys Oy Tamlink, jari.erkkila [at] tamlink.fi, 040 5136917

Teksti: Iida Kangashaka
Kuva: Kuvituskuva Flickr