Hyppää pääsisältöön

Europarlamenttivaalit määrittävät tasa-arvon tulevaisuutta Euroopassa

Julkaistu 22.5.2019
Tampereen yliopisto
Aihekuva_Eurooppa
Tasa-arvo on demokratian ja Euroopan integraation ydinarvoja. Miten tasa-arvoon suhtautuu Euroopan unionin edustuksellinen päätöksentekoelin, Euroopan parlamentti, jonka jäsenet valitaan viisivuotiskaudelle ensi sunnuntain vaalissa?

Tutkittua tietoa aiheesta tuottaa Tampereen yliopiston tutkimushanke, jossa selvitetään Euroopan parlamentin puolueryhmien käytäntöjä ja politiikkaa tasa-arvon näkökulmasta. Professori Johanna Kantolan johtamaa tutkimusta rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC).

Vaalien alla tutkijat tuovat keskusteluun asiantuntijaääntä ja esittävät blogikirjoituksessa, ettei EU-parlamentti ehkä ole siinä tasa-arvon malliasemassa, jota sille perinteisesti sovitetaan. Kulunut parlamenttikausi ei ole ollut sukupuolten tasa-arvon kultakautta, vaan tasa-arvo on päinvastoin sysätty marginaaliin.

– Vaaleissa on mahdollista palauttaa sukupuolten tasa-arvo EU:n agendalle ja tehdä parlamentista todellinen tasa-arvon puolustaja, sanovat professori Johanna Kantola ja yliopistotutkija Anna Elomäki.

Tutkijoiden mukaan sukupuolesta on tullut poliittinen kiistakysymys, jossa radikaaleimmat äänet leimaavat tasa-arvopuheen vaaralliseksi sukupuoli-ideologiaksi. Tasa-arvon väheksyntään yhdistyy vaatimuksia paluusta perinteisiin arvoihin ja tiukasti määriteltyihin sukupuolirooleihin.

Vaalien jälkeinen vallanjako puolueryhmien välillä pohjustaa parlamentin tasa-arvopuhetta ja -politiikkaa vuosiksi eteenpäin.

Vaalitulos vaikuttaa myös puolueryhmien tapaan huomioida tasa-arvo arjen poliittisessa työssä. Asenne näkyy niin johtopaikkoja jaettaessa kuin komiteoita muodostettaessa. MeToo-kampanjan jälkeen merkittävää on myös se, alkavatko ryhmät taistella parlamentin sisällä tapahtuvaa seksuaalista häirintää vastaan.

– Puolueryhmien syrjivillä käytännöillä ja asenteilla on merkitystä koko eurooppalaiselle edustukselliselle demokratialle. 

EU-vaalien ajankohtaisessa kehyksessä tutkimusryhmä esittelee työtään blogikirjoitusten sarjassa. Tutkimuksen pääteemojen lisäksi käsitellään Brexitiä, seksuaalista häirintää europarlamentissa esiin nostanutta #MeTooEP-kampanjaa ja etnisten vähemmistöjen edustusta europarlamentissa. Englanninkieliset asiantuntijapuheenvuorot on julkaistu hankkeen verkkosivuilla.   

Gender, party politics and democracy in Europe:
A study of European Parliament’s party groups -tutkimushanke

Lisätietoa:
Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola, 050 437 7045, johanna.kantola [at] tuni.fi
Aiheet: Euroopan parlamentin puolueryhmät, sukupuolten tasa-arvo, Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka
Yliopistotutkija Anna Elomäki, 050 437 7562, anna.elomaki [at] tuni.fi
Aiheet: EU:n talouspolitiikka, taloudellinen hallinta ja sukupuolten tasa-arvo

Tampereen yliopisto listaa verkkosivuillaan ajankohtaisia Eurooppa-, EU- ja vaaliasiantuntijoita.
Katso asiantuntijalista yhteystietoineen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 22.5.2019