Löydä asiantuntija

Etsitkö asiantuntijaa haastateltavaksi? Jotta löytäisit sopivan mahdollisimman nopeasti, kokosimme ajankohtaisten aiheiden tutkijoita otsikoiden alle. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä viestintään, autamme mielellämme!

Tampereen yliopiston viestintä puh. 0294 520 800, viestinta.tau@tuni.fi
Tampereen ammattikorkeakoulun viestintä puh. 040 596 9700, viestinta.tamk@tuni.fi

Ajankohtaisia asiantuntijoita

Eurooppa-, EU- ja EU-vaaliasiantuntijoita

Jean Monnet -professori Pami Aalto, 050 318 5952, pami.aalto@tuni.fi
Aiheet: kansainvälinen politiikka, erityisesti Euroopan integraatio ja alueellinen yhteistyö,
EU, EU ja Venäjä, Pohjois-Eurooppa

Valtio-opin yliopistonlehtori Sami Borg, sami.borg@tuni.fi
Aiheet: vaalitutkimus, poliittinen osallistuminen, äänestyskäyttäytyminen
Suomen vaalitutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen ja Suomen toinen edustaja kansainvälisessä tutkimusohjelmassa International Social Survey Programme

Vanhempi tutkija Anna Elomäki, 050 437 7562, anna.elomaki@tuni.fi
Aiheet: EU:n talouspolitiikka, taloudellinen hallinta ja sukupuolten tasa-arvo

Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, 050 437 7520, hiski.haukkala@tuni.fi
Aiheet: EU ja sen tulevaisuus, EU:n ulkosuhteet, erityisesti suhteet Venäjään ja itäisiin naapurimaihin, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka, turvallisuus ja puolustuspolitiikka, pohjoinen ulottuvuus, EU:n laajentuminen,  Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja integraatiopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja alueellistuminen
Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) jäsen.

Puheviestinnän professori Pekka Isotalus, 050 395 1173, pekka.isotalus@tuni.fi
Poliittinen viestintä, sosiaalinen media ja poliitikot

Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola, 050 437 7045, johanna.kantola@tuni.fi
Aiheet: Euroopan parlamentin puolueryhmät, sukupuolten tasa-arvo, Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka 

Aluetieteen professori Kirsi Pauliina Kallio, 040 190 4025, kirsipauliina.kallio@tuni.fi
Aiheet: poliittinen toimijuus ja osallisuus; kriittinen poliittinen maantiede; eletty kansalaisuus, kansalaisosallistuminen ja arkiyhteisöjen demokraattinen elämä; lapsi,  nuoriso- ja perhepolitiikka; koettu ja hallinnoitu pakolaisuus; kaupunkiseutusuunnittelu ja -kehitys; ylikansalliset ihmisoikeudet

Valtio-opin väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen, 040 573 9800, johannes.lehtinen@tuni.fi
Aiheet: Lehtisen väitöskirjahanke käsittelee Suomen EU-politiikan kansallista valmistelua ja laajemmin EU-asioiden käsittelyä Suomessa. Osana väitöskirjaansa hän analysoi EU-politiikan näkyvyyttä puolueiden eduskunta- ja eurovaalikampanjoissa. Hän on tutkinut myös puolueiden eduskunta- ja eurovaaliohjelmia.

Valtio-opin professori Tapio Raunio, 050 318 6027, 040 733 2653, tapio.raunio@tuni.fi
Aiheet: edustuksellisen demokratian toimivuus Euroopassa, puolueiden ja parlamenttien rooli kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla: kansalliset puolueet ja parlamentit Euroopan unionissa,  Suomen poliittinen järjestelmä, integraation vaikutus suomalaiseen ja kansalliseen politiikkaan, parlamenttien ja puolueiden rooli ulkopolitiikassa

Väitöskirjatutkija Jenni Riihimäki, jenni.riihimaki@tuni.fi
Aiheet: Riihimäki on tutkinut englannin kielen väitöskirjaansa varten Britannian alahuoneen EU-keskusteluja maan EEC-jäsenyyden alkuvuodesta 1973 vuoteen 2015, jolloin käynnistyi Brexit-kansanäänestykseen seuraavana vuonna päättynyt vaalikampanja.

Julkisoikeuden professori Jukka Viljanen, 040 190 1268, jukka.viljanen@tuni.fi
Aiheet: Euroopan ihmisoikeussopimus, ihmisoikeustutkimus, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen valvonta Euroopassa, lainvalmistelun kehittäminen.
Toiminut pitkään asiantuntijana perustuslakivaliokunnan ja erilaisissa eri ministeriöiden lainvalmisteluhankkeissa.