Hyppää pääsisältöön

Energiayhteisöt tuottavat joustoja ja edistävät vihreää siirtymää

Julkaistu 14.1.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Aurinkopaneeleja toimistorakennuksen julkisivussa ikkunoiden alla. Kuva: Huhtelin / SYK
Hervannan kampuksella sijaitseva Kampusareena edistää energiatavoitteita mm. aurinkopaneeleiden ja ilmanvaihdon avulla. Julkisivun 560 paneelia toimivat torniosassa myös aurinkovarjoina. Vuonna 2021 Kampusareena voitti BREEAM In-Use palkinnon kestävän kehityksen ansioistaan. Kuva: Huhtelin / Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Tampereen yliopiston, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttamassa hankkeessa tutkittiin aktiivisten asiakkaiden mahdollisuuksia muodostaa energiayhteisöjä. Pilottikohteissa selvitettiin energiayhteisöjen tarjoamia hyötyjä. Lisäksi kehitettiin simulointiympäristö energiajärjestelmän ja sen toimijoiden vuorovaikutusten tutkimiseen.

Uusi sähkömarkkinadirektiivi (EU) 2019/944 määritteli energiajärjestelmän uudeksi oikeudelliseksi toimijaksi kansalaisten energiayhteisön, joka edistää asiakkaiden mahdollisuuksia yhdessä investoida uusiutuvaa energiaan, vaikuttaa omiin energiakustannuksiinsa sekä ja tarjota energiajärjestelmän tarvitsemia joustoja. Tämä mahdollistaa uusia näkökulmia käyttäjälähtöisiin energiaratkaisuihin, ja siten osaltaan hillitsee ilmastonmuutosta.

– Uusiutuvaan energiantuotantoon pohjautuvan sähköenergiajärjestelmän edellyttämien joustojen kannalta merkittävä sektori-integraatio toteutuu uudella tavalla aktiivisten asiakkaiden ja energiayhteisöjen toiminnassa. Energiayhteisöjen energiaratkaisuja tuleekin tarkastella kokonaisvaltaisesti, joskin haasteena on sektorien erilaiset liiketoimintaympäristöt ja niiden erilainen sääntely, hanketta vetänyt Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Järventausta toteaa.

Energiayhteisöjä tutkittiin juuri päättyneessä Business Finlandin ja 11 yrityksen rahoittamassa ProCemPlus (Prosumer Centric Energy Communities towards Energy Ecosystem) -hankkeessa, jonka toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja VTT. Tampereen yliopistossa poikkitieteelliseen projektiin osallistui tutkimusryhmiä sähkötekniikan, tietotekniikan, automaatio- ja konetekniikan ja tuotantotalouden yksiköistä.

Energiayhteisöistä hyviä kokemuksia pilottikohteissa

Yritykset osallistuivat omilla tuotekehityshankkeillaan konkreettisiin pilottikohteisiin, joista saatuja tietoja ja kokemuksia hyödynnettiin osana tutkimusaineistoa. Teknisiä ratkaisuja pilotoitiin mm. Tampereen yliopiston Kampusareenalla, Lempäälän Energia Oy:n LEMENE-energiayhteisössä ja Ylöjärven Huurre-areenalla. Asiakkaisiin, liiketoimintamalleihin ja energiayhteisön muodostamiseen liittyviä kysymyksiä tarkasteltiin mm. Ilokkaanpuiston, As Oy Amurinportin, Torppalan ekokylän, Särkänniemen sekä Hiedanrannan pilottikohteiden näkökulmasta.

Pilottien lisäksi tutkimusprojektin tuloksena syntyi osaamista ja tietämystä erilaisten energiayhteisöjen muodostumisesta, lainsäädännöstä ja toimintamalleista, energiayhteisöihin varautumisesta kiinteistöjen teknisissä ratkaisuissa sekä energiayhteisöjen vuorovaikutuksista muiden sähkömarkkinaosapuolien kanssa.

Hankkeessa kehitettiin lisäksi tietoverkon yli hajautettu simulointiympäristö, jonka avulla voidaan tutkia monipuolisesti energiajärjestelmän ja sen toimijoiden vuorovaikutuksia.

Hankkeen tuloksia esittelevä loppuseminaari järjestetään torstaina 27.1.2021 klo 12–16 webinaarina. Mukaan pääset ilmoittautumalla tästä

Tutustu ProCemPlus-projektin loppuraporttiin.

Lisätiedot

Pertti Järventausta
040 549 2384
pertti.jarventausta [at] tuni.fi

Kari Mäki
+358 40 142 9785
kari.maki [at] vtt.fi             

Pirkko Harsia  
+358 50 555 3111
pirkko.harsia [at] tuni.fi