Hyppää pääsisältöön

Elli Aaltonen: Sosiaalinen kestävyys

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Elli Aaltonen.
Elli Aaltonen on yhteiskuntatieteiden tiedekunnan työelämäprofessori. Työelämäprofessuurin kautta hän tuo yliopiston koulutukseen ja tutkimukseen kokemustaan laajasta julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen työstä Suomessa ja ulkomailla. Tutkimuksessaan Aaltonen keskittyy sosiaaliseen kestävyyteen.

– Työvuodet hyvinvoinnin piirissä ovat saaneet minut kysymään, miten voimme luoda sellaista hyvinvointia, joka tuo pitkän ajan kestävyyttä niin asiakkaille, työntekijöille kuin koko yhteiskunnalle. Kyse on sosiaalisesta kestävyydestä, kertoo Aaltonen.

Sosiaalinen kestävyys on YK:n kestävän kehityksen raportissa määritelty yhdenvertaisuudeksi ja tasa-arvoksi yhteiskunnan jäsenten kesken. Aaltosen mukaan sosiaalinen kestävyys nojaa aina ihmisarvoon, ja ihmisarvo taas ilmenee tasa-arvona ja oikeudenmukaisuutena.

– Kun sosiaalisen kestävyyden sisältöä määritellään konkreettisina toimenpiteinä, sisällöksi tulevat useimmiten köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen, ihmisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä ylisukupolvisuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet, Aaltonen summaa.

Aaltonen kertoo, että sosiaalisen kestävyyden vahvistamisen estyessä eriarvoisuus alkaa kärjistyä tuloeroissa, terveydessä ja syrjäytymisessä. Tyytyväisyyden kokemukset elämään ja koulutukseen horjuvat ja luottamus tulevaisuuteen vähenee.

– Jos ihmisten perusturvallisuus on huono ja peruspalvelujen sekä perusturvan taso on riittämätön, yhteiskunta ei ole sosiaalisesti kestävällä pohjalla.

Elli Aaltosen yhteystiedot