Hyppää pääsisältöön

Coxan ja TAMKin yhteistyökoulutuksesta valmistui tekonivelsairaalaan uusia perioperatiivisia sairaanhoitajia

Julkaistu 25.8.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Coxa_taydennyskoulutusCoxan ja TAMKin yhteistyössä järjestämästä perioperatiivisen hoitotyön koulutuksesta valmistuneita sairaanhoitajia juhlittiin kesäkuussa 2022.
Tampereen ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen palvelut (TAMK Tree) ja Tekonivelsairaala Coxa järjestivät Coxan sairaanhoitajille tilauskoulutuksena perioperatiivisen hoitotyön koulutuksen. Yhteistyö oli ainutlaatuinen koulutusavaus, jossa opetussuunnitelma rakennettiin kokonaan työnantajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksessa opettaneiden TAMKin perioperatiivisen hoitotyön lehtoreiden Maaret Salmisen ja Kristiina Vähämaan mukaan opiskelijat olivat vahvoja ammattilaisia omalla alueellaan. Koulutukseen kuului sekä anestesia- että leikkaushoitotyön teoreettinen perusta, orientoiva harjoittelu Tampereen ammattikorkeakoulun leikkaussaliluokassa ja Taitokeskuksessa sekä simulaatio-opetusta Taitokeskuksessa. Koulutukseen kuului myös kehittämistehtävä ja näyttökokeet. Ohjattu harjoittelu järjestettiin osaksi Coxan leikkaussalissa ja anestesiayksikössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Anestesiayksikössä tapahtuvan harjoittelun ohjasi perioperatiivisen hoitotyön lehtori. 

– On ollut ilo opettaa coxalaisia sairaanhoitajia perioperatiivisiksi sairaanhoitajiksi. Ryhmähenki ryhmässä oli tiivis ja lämmin. Opettajien näkökulmasta ryhmää oli mielekästä opettaa ja ohjata, koska opiskelijat olivat erittäin motivoituneita kehittämään omaa ammatillisuuttaan, Salminen ja Vähämaa kertovat. 

Koulutus räätälöitiin COXAn toiveiden mukaiseksi ja se sisälsi tavanomaisen perioperatiivisen opetuksen lisäksi näyttökokeen leikkaushoitotyön ja anestesiahoitotyön osuudesta ja laskemisen harjoittelua, mitä tarvitaan anestesiasairaanhoitajan työssä. 

– Coxalla oli tarve saada ammattitaitoisia perioperatiivisia sairaanhoitajia heidän leikkausyksikköönsä omista työntekijöistään, ja TAMK koulutti työnantajalle heidät sairaanhoitajista, jotka olivat COXAssa jo töissä muun muassa poliklinikalla ja vuodeosastolla. 

Isoja opetuskokonaisuuksia 

Opintoihin sisältyi isoja kokonaisuusia ja myös kehittämistehtävä, jonka aiheet perustuivat työnantajan tarpeisiin. Kehittämistehtävässä ohjattiin käyttämään näyttöön perustuvaa viimeaikaista tutkittua tietoa. 

 – Toivottavasti tulevaisuudessa tällaisia laajoja kokonaisuuksia sisältäviä täsmäkoulutuksia olisi enemmän, sillä opiskelijoilta saatu palaute oli erittäin hyvää, Salminen ja Vähämaa sanovat. 


Teksti: Outi Räsänen ja Arja Hautala
Kuva: Outi Räsänen