Skip to main content

Kone Foundation awards €3.6 million in research grants to Tampere University

Published on 3.12.2021
Tampere University
Tutkimusta ja toimintaa yliopistossa.Photograph: Jonne Renvall
Kone Foundation has awarded grants worth a total of €38.2 million to support research and artistic activities in its 2021 call for proposals. Tampere University received more than €3.6 million in research grants.

Researchers at Tampere University received 21 grants amounting to €3,689,650.

M.Pol.Sc. Iiris Annala, €120,000: Hallinnan analytiikan näkökulma EU-maiden sosiaaliturvalaitosten käyttämään tietojärjestelmään.  

M.Soc.Sc. Riikka Era, €136,400: Vastaanottokeskus lapsuuksien paikkana: Alle kouluikäisten turvapaikanhakijoiden arkea Suomessa.  

Doctoral researcher Iuliia Gataulina, €30,000: Assembling a postsocialist university: The politics of higher education in Russia.  

MA Md Arman Hossain, €45,000: Teaching and learning of information and communication technology and information literacy skills in library and information science schools.  

Docent, PhD, University Lecturer Saija Isomaa and working group, €305,200: Suomen kirjallisuushistorian diakronis-kontekstoiva tutkimus ja pedagogisesti orientoitunut johdatusteos.  

Cultural Co-Op Kiito, €72,100: Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä.  

Doctoral researcher Riku Laakkonen, €76,400: Esiintyvät esineet toimijoina ja vuorovaikuttajina – taiteellinen väitöstutkimus esineanimoinnin yhteistoiminnallisista mahdollisuuksista.  

Doctor of Social Sciences Bruno Lefort and working group, €300,000: Homeward: exploring co-creation practices towards integration.  

PhD Antti Malinen and working group, €332,750: Torjutut, hiljaiset ja kuulluksi tulleet: Lasten kaltoinkohtelun kokemus sijaishuollossa ja sen julkituonnin esteet ja mahdollisuudet vuosina 1950–2025.  

PhD Niina Meriläinen and working group, €248,100: Kuljeksivat teinit: eriarvoisuuden tuottaminen ”amisnuoriin” liittyvässä kielenkäytössä ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Senior Research Fellow Jaana Parviainen and working group,  €413,900: Demokratian digitaaliset piilo-ompeleet: Kielen ja algoritmien politiikan vaikutukset hauraassa asemassa oleviin kansalaisiin.  

Senior researcher Elisa Pascucci and working group, €273,300: The Bad Project: Knowledge and aid beyond the project economy.  

Dr. Parinaz Poursafa, €102,400: Evaluation and reduction of new persistent organic pollutants in preschools of Finland.   

MA Jaakko Reinikainen, €30,000: Making Meaning: A study in foundational semantics.   

MSSc Susanne Ritter, €52,500: Fat Bodies, Gender, and Relationships of Power – A cross-cultural comparison of makeover TV shows in Finland and the United States.   

Docent, DTech Okko Räsänen and working group, €353,600: Varhaisen kielenoppimisen laskennallinen mallinnus suuren mittakaavan realistisista kieliaineistoista.   

Docent Tapio Salminen and working group, €209,900: Viabundus Suomi 1350–1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto.   

M.Soc.Sc., dance artist Henna-Elise Selkälä, €122,500: Ilmastokriisin jälkikapitalistiset koreografiat: Kansainväliset ilmastotoimintaleirit kehollisen vastarinnan, kanssaolemisen ja toipumisen tiloina.  

D.Ed, MA Tuukka Tomperi and working group, €218,600: The right of children and young people to a good future: pedagogical philosophising and intergenerational equity.  

M.Soc.Sc Ville Tynkkynen, €121,000: Valta, vapaus ja demokratia: Miten Hannah Arendt ymmärtää vallan?  

MA Elena Zacharenko, €126,000: Neoliberal care policy: how does EU policy address the crisis of social reproduction?   

***   
The grants awarded by Kone Foundation will support 342 projects involving approximately 1,240 participants. The funding given out by Kone Foundation through grants, awards and donations amounts to €49 million in 2021.   

Kone Foundation received 6,319 applications in response to the calls organised in September 2021. Kone Foundation will launch its next call for proposals in September 2022.   

Kone Foundations’ news release: Kone Foundation awards EUR 38 million to academic and artistic freedom  

List of awarded grants (koneensaatio.fi)