N
Emäntäkoulun päättäjäiset vuonna 1903, jolloin Elin Aarrevaara päätti opintonsa siellä. Ei ole tiedossa, kuka kuvan nuorista naisista on Elin. Kuvan lähde: Elias Lönnrotin emäntäkoulun arkisto, Kansallisarkisto.
Tiina Heikkilä

Säädyttömät tulivat ensin, sitten tuli keskiluokka

A
Juha Raipola  

Huomio, kaikki sortavat provokaattoria! Perussuomalaisten mediavaikuttamisen strategia

Rasismikohujen ympäröimä perussuomalainen puolue haastaa liberaalin demokratian toimintaperiaatteita verkossa käydyillä kulttuurisodilla ja mediatilan strategisella manipuloinnilla.

Poliittiset kohut tai syytökset rasismista eivät juuri hetkauta perussuomalaisten kannattajia, sillä puolueen suosio nojaa suureen yhteiskunnalliseen kertomukseen, jossa se näyttäytyy ainoana poliittisena vaihtoehtona läpeensä arvoliberalismin korruptoimalle nyky-yhteiskunnalle. 10 teesiä: Perussuomalaiset on radikaalioikeistolainen vastakulttuuripuolue, joka käy kulttuurisotaa vallitsevaa liberaalia yhteiskuntajärjestystä vastaan. […]

K
Tiina Heikkilä

Kirjasta! Tunteva tuote

Moderni yhteiskunta muutti ihmisen ja eläimen suhteen teolliseksi. Ihminen alkoi kasvattaa tuotantoeläimiä isossa mittakaavassa. Esimerkiksi tuotantolaitoksessa kasvatetusta lihasta on tullut vaurastuneessa yhteiskunnassa normaalia arkea. Tuotantoeläimet ovat pitkälti hävinneet näkyvistä. Eläintuotannon eettiset ja ekologiset ongelmat kiinnostavat yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa tutkimuksessa.  Eläimistä […]

A
Vilhelmiina Lehto-Niskala

Ratkaistaanko vanhustyön hoitajapula johtamisen vuorovaikutusta parantamalla?

Vanhustyön johtajien hankala asema konkretisoituu esihenkilöiden ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa: Onko vuorovaikutuskäytännöistä ratkaisuksi hoitajapulaan?

Ikääntyneiden hoivapalveluissa on monin paikoin pulaa osaavasta hoitohenkilökunnasta. Parempaa johtamista on ehdotettu ratkaisuksi vanhustyön heikentyneeseen vetovoimaan. Lähiesihenkilöt ovat kuitenkin hankalassa asemassa pyrkiessään kehittämään työtä ja työntekijöitä. Yksi keino tarkastella vanhustyön johtamista on kiinnittää huomiota lähiesihenkilöiden ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Ikääntyneiden […]

A
Tapio Salminen

Viabundus Suomi 1350–1650 laittaa keskiajan ja uuden ajan alun reitit kartalle ja avoimeen tietokantaan

Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto valmistuu alkuvuodesta 2025.

Koneen säätiön rahoittaman Viabundus Suomi 1350–1650-tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen alueen liikennereittejä ja etappipaikkoja koskevan historiallisen paikkatiedon kokoaminen yhtenäiseksi tietokannaksi, tietokantaan perustuvan karttaliittymän luominen, ja niiden tuominen avoimena julkaisuna yleiseen käyttöön. Hankkeen tulokset ovat saatavilla alkuvuodesta 2025. Historiallinen paikkatieto ja sen […]

A
Tehostamisyhteiskunta.
Teppo Eskelinen, Eeva Jokinen ja Lilli Aini Rokkonen

Tehostamisyhteiskuntaa jäljittämässä

Tehostamisen vaatimus avaa yhteiskunnan tutkijoille suuren joukon kiinnostavia kysymyksiä. Mitä tehostettaessa oikeastaan tapahtuu tai oletetaan tapahtuvan? Ketkä tekevät enemmän ja joutuisammin? Minkälaisia hierarkioita ja normeja aktivoidaan ja ylläpidetään?

Nykyisiä poliittisia keskusteluja seuratessa ei voi välttyä törmäämästä vaatimuksiin tehostamisesta: puretaan turhaa hallintoa, edellytetään tuottavuusparannuksia ja virtaviivaistetaan prosesseja. Hallinnon ja työelämän oletetaan olevan täynnä tyhjäkäyntiä, jota pois napsimalla saadaan tehtyä samat asiat ketterämmin. Poliittisille päättäjille tehostaminen voi näyttäytyä eräänlaisena budjettimagiana: […]

A
Koronamaski Jussi Sane.
Jussi Sane

Koronapandemiatarinan prologi, näytös ja epilogi

Pandemian hallinnan päämäärän pitäisi olla sama kuin rauhan aikana ajateltiin: rajoittaa pandemian väestön terveydelle aiheuttamia haittoja sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin, eli toisin sanoen minimoida rajoitustaakka. Tukahduttamisen onnistuminen paikallisesti ja väliaikaisesti voi luoda illuusion kontrollista, mikä ei ole realistista, eikä mitenkään huomioi tukahduttamiseen vaadittavien toimenpiteiden hintaa. Vastuullinen kansanterveyden suojelu ja edistäminen edellyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa, ei vain laserfokusta yhteen tautiin.

Tartuntatautien kansanterveydellinen mer­kitys väheni maailmanlaajuisesti 1900-luvulla pitkälti parantuneiden elinolojen ja hygienian ansiosta. Ihmisten, eläinten ja tavaroiden liikkuvuuden huomattava li­sääntyminen, kanssakäymisen tiivistyminen sekä ilmaston ja elinympäristön muutokset ovat muokanneet olosuhteita, jolloin tartuntatautien merkitys on taas kasvanut vuosituhannen vaihteen jälkeen (1,2). Tartuntataudit […]

A
Jussi Systä

Mikä on Talouspolitiikan arviointineuvoston tarkoitus?

Valtiovarainministeriön roolista talouspoliittisessa keskustelussa on keskusteltu niin tutkimuksessa kuin julkisessa keskustelussakin. Talouspolitiikan arviointineuvostosta sen sijaan on keskusteltu vähemmän.

Koronapandemian aikaisen finanssipoliittisen elvytysjakson jälkeen näyttää olevan edessä paluu talouskuriin. Tilanne näyttää jossain määrin analogiselta vuoden 2008 globaalin finanssikriisin jälkeiseen tilanteeseen, jolloin lyhyen elvytysjakson jälkeen siirryttiin tiukan talouskurin linjalle, mikä viivästytti elpymistä kriisistä (Blyth 2017). Taloudellinen tilanne on nyt monilta […]

N
Mikael Nurminen

Museoliitto euromääräisti hyvinvointia, mutta toteutus vesitti idean

A
Fanni Moilanen ja Jarno Turunen

Palkkatyö ekohyvinvointivaltion rakentajana

Ilmastonmuutos ja ekologiset kestävyyskriisit asettavat ihmiskunnan ennennäkemättömän haasteen eteen. Kaikki ihmisen toiminta täytyy sovittaa ilmaston, ympäristön ja ekologisen kestävyyden asettamiin raameihin, planetaarisiin rajoihin. Mitkä ovat ekohyvinvointivaltion ja ekologisen kestävyyden palkkatyölle asettamat reunaehdot?

Ilmastonmuutos ja ekologiset kestävyyskriisit tuovat mukanaan erilaisia haasteita eri puolilla maapalloa. Yhteiskuntien on kyettävä suunnittelemaan, edistämään ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Ekologisesti kestämätön tuotanto ja työ ovat kestävyyskriisin keskiössä, joten myös muutoksen on toteuduttava siellä. Tutkimuksessa on tarjottu erilaisia […]

LATAA LISÄÄ