A
Johanna Westergård

Synnytysväkivalta ei ole tahallista, mutta se on otettava vakavasti

Synnytysväkivalta on osa laajempaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka nähdään olevan seurausta rakenteellisesta epätasa-arvosta ja syrjinnästä. YK:n ihmisoikeusneuvosto linjasi synnytysväkivaltaa käsittelevässä kannanotossaan vuonna 2019, että jokaisella synnyttäjällä on oikeus kunnioittavaan lisääntymisterveydenhuoltoon, mukaan lukien synnytyksen aikainen hoito.

Termi ’obstetric violence’, obstetrinen väkivalta tai synnytysväkivalta nousi kansainväliseen tietoisuuteen, kun Venezuela sääti ensimmäisenä maailmassa lain, jolla synnytysväkivalta kiellettiin rangaistuksen uhalla. Tätä edelsi synnytysaktivistien voimakas liikehdintä synnytyksen hoidon inhimillistämisen puolesta. (Pickles, 2024.) Sanan ’väkivalta’ käyttö synnytysten yhteydessä on herättänyt närkästystä […]

A
Tuuli Hirvilammi & Alisa Vänttinen

Tarpeet uuden yhteiskuntasopimuksen lähtökohdaksi  

Mitä tarvitsemme hyvään elämään? Tämä aina ajankohtainen kysymys kaipaa kipeästi uusia vastauksia, kun haemme reiluja ja hyvinvoinnin turvavia ratkaisuja ympäristökriisiin. Globaalit ja kansalliset pelisäännöt ovat murroksessa. Siksi tarvitsemme yhteiskuntasopimuksen uudistamista.

Yhteiskuntasopimuksen taustoja on avattu enemmän juttusarjamme ensimmäisessä osassa (Häikiö, Lahikainen & Ding 2023). Tässä kirjoituksessa esitämme, että tarvelähtöinen ajattelu on keskeistä yhteiskuntasopimuksen uudistamiselle. Tarpeet ohjaavat arvioimaan, mikä on tärkeää, toivottavaa ja kohtuullista. Tarvelähtöinen ajattelu on hyvä kompassi yhteiskuntasopimuksen uudistamiselle ja siitä […]

N
Tiina Heikkilä

Tiedekahvila 1.11. klo 14: miten digitalisaatio muuttaa todellisuuttamme ja ajatteluamme?

A
Addiktiossa on kyse meistä yksilöinä ja yhteisöinä
Pertti Haaparanta

Korkojen nostaminen voi lisätä inflaatiota

Anton Korinek ja Joseph Stiglitz esittävät, että kehikko, jonka pohjalle rahapolitiikka kehittyneissä teollisuusmaissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa eli keskeisimmissä läntisissä talouksissa perustetaan, on puutteellinen.

Viime vuosien aikana inflaatio on kasvanut erityisesti koronaongelman ja Venäjän Ukraina- hyökkäyksen jälkeen. Minkälainen rahapolitiikka olisi ollut parasta? Harjoitettu rahapolitiikka on koko maapallolla ollut samanlaista: keskuspankit ovat hyökänneet inflaatiota vastaan korkoja nostaen. Onko tämä ollut paras ratkaisu? Taloustieteellinen perusnäkemys on, […]

A
Gaza.
Tiina Järvi, Mikko Joronen ja Wassim Ghantous

Väkivalta synnyttää vastarintaa: katsaus Gazan tilanteen taustoihin

Vuoden 2021 toukokuun jälkeen palestiinalaisten arkinen todellisuus on muuttunut entistä väkivaltaisemmaksi, mikä jää täysin huomiotta, mikäli tilanteen tarkastelu aloitetaan sodan julistuksista ja Hamasin lauantaisesta hyökkäyksestä.

Lauantaina 6. lokakuuta heräsimme uutisiin Gazan kaistaleella valtaapitävän Hamasin tekemistä iskuista. Tällä kertaa ohjusiskuja oli tehty israelilaisiin kyliin ja kaupunkeihin poikkeuksellisen suurella volyymillä, minkä lisäksi Hamasin taistelijat olivat päässeet tunkeutumaan Gazaa saartavan aidan ohi puskutraktoreilla, liidokeilla ja veneillä. Yllätyshyökkäyksen turvin […]

N
Emäntäkoulun päättäjäiset vuonna 1903, jolloin Elin Aarrevaara päätti opintonsa siellä. Ei ole tiedossa, kuka kuvan nuorista naisista on Elin. Kuvan lähde: Elias Lönnrotin emäntäkoulun arkisto, Kansallisarkisto.
Tiina Heikkilä

Säädyttömät tulivat ensin, sitten tuli keskiluokka

A
Juha Raipola  

Huomio, kaikki sortavat provokaattoria! Perussuomalaisten mediavaikuttamisen strategia

Rasismikohujen ympäröimä perussuomalainen puolue haastaa liberaalin demokratian toimintaperiaatteita verkossa käydyillä kulttuurisodilla ja mediatilan strategisella manipuloinnilla.

Poliittiset kohut tai syytökset rasismista eivät juuri hetkauta perussuomalaisten kannattajia, sillä puolueen suosio nojaa suureen yhteiskunnalliseen kertomukseen, jossa se näyttäytyy ainoana poliittisena vaihtoehtona läpeensä arvoliberalismin korruptoimalle nyky-yhteiskunnalle. 10 teesiä: Perussuomalaiset on radikaalioikeistolainen vastakulttuuripuolue, joka käy kulttuurisotaa vallitsevaa liberaalia yhteiskuntajärjestystä vastaan. […]

K
Tiina Heikkilä

Kirjasta! Tunteva tuote

Moderni yhteiskunta muutti ihmisen ja eläimen suhteen teolliseksi. Ihminen alkoi kasvattaa tuotantoeläimiä isossa mittakaavassa. Esimerkiksi tuotantolaitoksessa kasvatetusta lihasta on tullut vaurastuneessa yhteiskunnassa normaalia arkea. Tuotantoeläimet ovat pitkälti hävinneet näkyvistä. Eläintuotannon eettiset ja ekologiset ongelmat kiinnostavat yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa tutkimuksessa.  Eläimistä […]

A
Vilhelmiina Lehto-Niskala

Ratkaistaanko vanhustyön hoitajapula johtamisen vuorovaikutusta parantamalla?

Vanhustyön johtajien hankala asema konkretisoituu esihenkilöiden ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa: Onko vuorovaikutuskäytännöistä ratkaisuksi hoitajapulaan?

Ikääntyneiden hoivapalveluissa on monin paikoin pulaa osaavasta hoitohenkilökunnasta. Parempaa johtamista on ehdotettu ratkaisuksi vanhustyön heikentyneeseen vetovoimaan. Lähiesihenkilöt ovat kuitenkin hankalassa asemassa pyrkiessään kehittämään työtä ja työntekijöitä. Yksi keino tarkastella vanhustyön johtamista on kiinnittää huomiota lähiesihenkilöiden ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Ikääntyneiden […]

A
Tapio Salminen

Viabundus Suomi 1350–1650 laittaa keskiajan ja uuden ajan alun reitit kartalle ja avoimeen tietokantaan

Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto valmistuu alkuvuodesta 2025.

Koneen säätiön rahoittaman Viabundus Suomi 1350–1650-tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen alueen liikennereittejä ja etappipaikkoja koskevan historiallisen paikkatiedon kokoaminen yhtenäiseksi tietokannaksi, tietokantaan perustuvan karttaliittymän luominen, ja niiden tuominen avoimena julkaisuna yleiseen käyttöön. Hankkeen tulokset ovat saatavilla alkuvuodesta 2025. Historiallinen paikkatieto ja sen […]

LATAA LISÄÄ