A
kuva: Siina Raskulla Creative Commons.
Jaana Parviainen

Julkisen sektorin tekoälyn kehitystyöstä puuttuu läpinäkyvyys

Voiko Alankomaiden tekoälyskandaali toeslagenaffaire toistua Suomessa? Amsterdamilaisen opiskelijaosakunnan ”herraspäivälliseltä” heinäkuun lopulla vuodettu video aiheutti Alankomaissa valtavan kohun. Päivällisillä puhujat nimittelivät naisia räikeän seksistisesti ja vihamielisesti, mitä jotkut pitivät jopa yllyttämisenä väkivaltaan. Myös suomalaismedia uutisoi laajasti kohusta kirvoittaen näin keskustelua suomalaisten […]

A
Tuuli Turja, Kalle Laakso, Pertti Koistinen, Tuomo Särkikoski ja Harri Melin

Sitoutuako robotiin?

Vuorovaikutteiset ja älykkäät robotit ovat tulossa hiljalleen työpaikoille.

Automaation yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista on keskusteltu koko teollisen kehityksen ajan. Keskustelu esimerkiksi teknologisesta työttömyydestä ja ihmistyön merkityksestä on noussut esiin kaikissa teknologisten murrosten vaiheissa, kuten 1920-luvulla, kun höyrykoneet mullistivat samanaikaisesti työn, teollisuuden ja matkustamisen. Samoin lähimenneisyydessä, kun yhteiskuntamme alkoi […]

E
Tuomo Särkikoski (translation by Jarkko Hagelberg)

Will the machine run amok?

It is certainly possible to regard social robots simply as tools and amusements of the smart age. However, they should be consistent with ethically solid and maybe even politically balanced modes of interaction and behavior. No longer can technical efficiency […]

A
Saara Ala-Luopa

Tekoäly työmarkkinoilla – spekulaatiosta konkretiaan

Vastuu teknologian kehityksestä ja teknologian tekemistä päätöksistä on aina ihmisellä, joten me voimme myös vaikuttaa siihen, miten ja miksi teknologiaa käytämme – ja miten rakentaa parasta mahdollista ja eettisesti kestävää yhteistyötä ihmisen ja tekoälyteknologioiden välille.

Tekoälyteknologioiden työelämää mullistavista vaikutuksista puhutaan paljon, eikä suotta: ennustetaanhan käsillä olevan neljäs teollinen vallankumous. Kuten tyypillistä nousevien teknologioiden kohdalla, keskustelu on kaukaista, tulevaisuutta spekuloivaa ja värittynyttä riippuen puhujan asenteista ja odotuksista tuntematonta kohtaan. Tällöin unohtuu helposti, miten tekoälysovellukset jo parhaillaan […]

E
Tiina Heikkilä (translation by Heli Luosujärvi)

Collecting data threatens our freedom if we are not careful

 According to Couldry, we are living during a datafication, where the importance and capitalistic value of data is increasing in all sectors of the society. The concentration of data controlling creates conditions for the birth of unprecedented concentrations of power. Regardless, […]

A
Renne Pesonen

Arkijärki on opittu taito

Pitkälti samalla tavalla kuin opimme meille tärkeitä ympäristön säännönmukaisuuksia, rutiineja, ja monimutkaisia taitoja, opimme myös sosiaalisia käytäntöjä.

Teksti perustuu Renne Pesosen väitöstilaisuudessa 17. 8. 2019 pitämään lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua täällä. Sekä filosofisessa tieto-opissa että kognitiivisessa psykologiassa on perinteisesti tehty ero tietoisen, kielellisesti ilmaistavan faktatiedon sekä käytännön taitoihin liittyvän piilevän tietotaidon välille. Käsitteellisen ymmärtämisen ja järjenkäytön on […]

P
Tiina Heikkilä

Onko tekoäly palvonnan kohde, orja vai kumppani? Äänessä Arto Laitinen ja Kaisa Väänänen

  Tekoälyn yhteiskunnallinen merkitys kasvaa kovaa vauhtia. Koska tekoälyt kehittyvät ihmisen tunteita ja toimintaa tunnistaviksi, on teknologian kehittäjien otettava työhönsä yhteiskunnallinen ja ihmiskeskeinen ote. Myöskään järjenkäyttöä, julkista keskustelua tai yhteiskuntamme eettisiä kysymyksiä ei voi kokonaisvaltaisesti pohtia ajankohtaisesti, ellei huomioi tekoälyn […]

N
Alusta

Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Tietokone on ihmisen apuväline myös tekoälyn aikana

Mitä itseoppiva tekoäly ja koneet tarkoittavat yhteiskunnalle ja työelämälle? – Tietokone on apuväline, vaikka sillä olisi jatkossa käytössään enemmän dataa kuin ihmisen aivojen on mahdollista käsitellä. Päätökset tekee lopulta ihminen. Teknologia voi kasvattaa tuottavuutta ja lisätä työviihtyvyttä jos sitä ei […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Mitä teknologian jatkuva yleistyminen tarkoittaa työnteon autonomialle? 

Teknologian käyttäminen kapitalistisissa talousjärjestelmissä on Vidalin mukaan usein johtanut teknologian käyttötapoihin, jotka alentavat työntekijöiden autonomiaa, työprosessin kokonaisuuden tajua ja kaventavat taitoja. Teknologia ei ole syy työtahdin kiristymiselle, vaan sen avulla voi parantaa työprosesseja ja kasvattaa tuottavuutta. Sen käyttäminen ei automaattisesti […]

LATAA LISÄÄ