Tekoälyn tarkastelu johtaa syvälle filosofisiin kysymyksiin: Voiko kone ajatella? Miten tekoäly vaikuttaa käsityksiimme ihmisten erityispiirteistä? Osaammeko rakentaa moraalisuudesta välittäviä toimijoita tai edes luotettavia ”oikeintoimijoita”? Miten tekoäly toimii työelämässä? Voiko tekoälyyn luottaa? Millaisia lupauksia ja uhkia liittyy tekoälyn käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa, asejärjestelmissä tai ihmisten parantelussa? Millaisia eettisiä ongelmia tai vastuukysymyksiä herättää tekoälyn käyttöönotto yhteiskunnassa? Onko tekoäly uusi ATK? Onko nykytekoäly vain tilastotiedettä steroideissa?

Suomalaiset filosofit ja tekoälyasiantuntijat tarttuivat näihin ja muihin ajatushaasteisiin Suomen Filosofisen Yhdistyksen SFY:n vuosikollokviossa Tampereen yliopistolla 17.1.-18.1.2019. Alusta julkaisee tallenteet esitelmistä.