A
Maija Haapala ja Marja Hekkala

Sosiaalityön tutkimus tarvitsee anarkismia

Tässä puheenvuorossa tarkastelemme sosiaalityön periaatteiden ja arvoperustan sekä käytännön ja tutkimuksen näkökulmista sitä, miksi sosiaalityön tutkimus tarvitsee anarkismia ja toisin toimimista. Väitämme, että sosiaalityön tutkimus ei voi olla - eikä sen pidäkään olla - arvovapaata, vaan tutkimuksen tulee tähdätä demokratian, tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen.

Tutkijan tehtävänä on muuttaa maailmaa. Sosiaalityön on mentävä sinne, missä ihmiset ovat: kauppakeskuksiin, matalan kynnyksen yhteisöihin, hävikkiruokajakeluihin tai TikTokiin. Sosiaalityön tutkimuksen on mentävä sinne, missä sosiaalityö on. Sosiaalityön tutkijan valta ja vastuu Tähänastisten tohtoriopintojemme aikana meitä on askarruttanut se, voiko […]

A
Heikki Ranta

Sosiaalityön tietoperusta ei tue kestävää kehitystä

Sosiaalityöllä on keskeinen rooli sosiaalisesti kestävän kehityksen prosessissa ja tavoitteissa, kuten ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on kartoittaa tieteellisen tiedon, sosiaalityöstä käytävän julkisen keskustelun sekä ammattilaiskannanottojen välistä jännitettä ja argumentoida, että sosiaalityön käytäntö ja tutkimus eivät tällä hetkellä tue kestävän kehityksen edistymistä.

Sosiaalihuollon tehtävä on auttaa ja tukea ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa. Osa sosiaalihuollon palveluista on kohdennettuja tarkemmin tietyille erityisryhmille. Esimerkiksi vuonna 2020 lastensuojelun huostassa oli 11 386 lasta. Käytännössä kaikissa kehittyneissä maissa on hyvinvointivaltion kautta järjestettyä sosiaalihuoltoa muodossa tai toisessa, […]

A
Tiina Heikkilä

Marita Husso ja Eija Paavilainen: millaisia paineita koronasulku toi perheille?

Koronapandemia voi olla mahdollisuus huomioida yhteiskunnallisesti tuotettua kärsimystä ja arjen riskejä.

Alusta julkaisee koko 26.11. alun perin lähtetyn keskustelun litteroituna saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa Seurannassa-lähetystä seuraamaan. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti. Täällä asiantuntijat keskustelevat koronaviruksen kanssa elävästä yhteiskunnasta. Tänään meillä […]

A
Johanna Ranta

Turvallinen kohtaamispaikka luo luottamusta matalan kynnyksen huumetyössä

Kuvittele, että olet menossa tapaamaan sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijää hänen vastaanotolleen. Miten tapaaminen alkaisi? Ainakin uutta työntekijää tavatessa voisi olettaa, että työntekijä avaisi vastaanottotilansa oven, kutsuisi sinua nimellä tai vuoronumerolla, tervehtisitte toisianne ja astuisitte sisään työntekijän huoneeseen. Jos tuolit olisi […]

N
Tiina Heikkilä

Sosiaalityö palasi yhteisöön Hervannan Kototorilla

A
Iina Järvinen

Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi

Jokaisella lapsella on oikeus kehittää itseään harrastamalla. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotena on entistä painavampi syy olla heittämättä vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta unholaan avustusjärjestöille annettujen joululahjojen kääreiden mukana.

Suomalaisten lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja syvenee. Etenkin alkuvuosi on monille perheille niukkaa aikaa. Perheiden näkökulmasta köyhyyteen johtavat muun muassa työttömyys, pätkätyöt, yksinhuoltajuus tai sairastuminen. Sosiaalipolitiikan kannalta kyse on puolestaan perusturvan riittämättömyydestä, jota aktiivisesti ylläpidetään sosiaaliturvaetuuksia leikkaamalla sekä jättämällä tekemättä indeksikorotuksia […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Sosiaalityön haasteet: ilmastonmuutos, muuttoliikkeet ja digitalisaatio

  Miltä näyttää tulevaisuuden sosiaalityö? Mary Richmondin klassisen käsityksen mukaan sosiaalityössä on kysymys yksilön auttamisesta tilanteessaan. Miten yksilöiden tilanteiden reunaehdot ovat muuttuneet, ja ovatko sosiaalityön teoria ja tutkimus pysyneet muutoksessa mukana? Pakolaisuus on suuri haaste sosiaalityölle. Ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta, ja […]

N
Tiina Heikkilä

Leipäjonossa voi kehittyä kokonaisvaltainen huono-osaisen identiteetti