A
Sara Tobal Galán, Amanda Huuki, Sabeth Kessler, Julie Olesky, Anush Petrosyan, Yuri Yoshida

Growing up undocumented

The issue of undocumentedness is complex and delicate. Many undocumented persons around the world experience threats to their sense of belonging in the country they reside, either from outside, by authorities threatening their deportation, or from within, as they themselves question where they call home. In this article, we focus on the various impacts that growing up undocumented has on migrants.

  The term ”undocumented migrant” is commonly used to refer to both people who do not have documents proving their legal residence in the country where they currently reside and people who do not have any documents at all, including […]

E
People rush to the bus stop at the border crossing point in Mayorsk, Donetsk area on Dec. 27.
Anitta Kynsilehto

Forced displacement crisis amidst the war in Ukraine

Solidarity and sense of shared responsibility do not need to be a zero-sum game. The war in Ukraine has produced massive, forced displacement both within the country and internationally. According to the UN Refugee Agency UNHCR, during the first weeks […]

A
Iiris Annala

Vastaanottopalvelujen lakkauttaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilta heikentää ihmisoikeuksia ja luo läpinäkymättömyyttä

Vastaanottopalvelujen kestoa on vuodesta 2015 alkaen rajattu tilanteissa, joissa kielteisen kansainvälisen suojelun päätöksen saanutta henkilöä ei voida viranomaistoimin käännyttää. Lakimuutos on lisännyt paperittomuutta ja tuottanut uudenlaista pahoinvointia, joihin nykylainsäädännön keinoilla on vaikeaa puuttua.

Valtioneuvoston teetti ja julkaisi helmikuussa 2021 tutkimuksen Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan. Tutkimuksen mukaan ulkomaalaislaki on kokonaisuudistuksen tarpeessa. Osa nykylainsäädännön ongelmista liittyy ilmiöön, jossa kielteisen kansainvälisen suojelun päätöksen saanut henkilö poistetaan vastaanottokeskusten järjestämien […]

A
Anitta Kynsilehto & Jouni Häkli

Border closures during Covid-19 treat people on the move unequally

Shadow routes of global mobility continue to operate as the conditions for the people opting for these have not changed for the better.

Spring 2020 transformed the global constellation in many ways, including possibilities of human mobility across international borders and within countries. While it is still too early to say what will be the long-term impact of the Covid-19 crisis on global […]

P
Tiina Heikkilä

Podcast: Sosiaalityön haasteet: ilmastonmuutos, muuttoliikkeet ja digitalisaatio

  Miltä näyttää tulevaisuuden sosiaalityö? Mary Richmondin klassisen käsityksen mukaan sosiaalityössä on kysymys yksilön auttamisesta tilanteessaan. Miten yksilöiden tilanteiden reunaehdot ovat muuttuneet, ja ovatko sosiaalityön teoria ja tutkimus pysyneet muutoksessa mukana? Pakolaisuus on suuri haaste sosiaalityölle. Ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta, ja […]

A
Maria Laakso

Etnistä profilointia voimalla seitsemän miehen

Helsingin poliisin ulkomaalaisasioiden komisario Heli Aaltonen katsoi asiakseen esitellä poliisin tekemää ulkomaalaisvalvontaa ”hauskasti” Aleksis Kiven päivään ja kansalliskirjailijan rakastetuimpaan teokseen kontekstoiden. Todellisuudessa hauskuus oli kuitenkin kaukana Aaltosen räikeän rasistisista Powerpoint-slideista.

Suomen kansallisidentiteetti on vasiten rakennettu kirjallisten rakennuspuiden varaan. 1880-luvulta alkaen eli suomenkielisen kirjallisuuden noususta saakka kirjallisuuttamme on leimannut emansipatorinen pyrkimys tuottaa kansankielistä ja kansanmielistä kansalliskirjallisuutta. Eipä ihmekään, että kansallisen itseymmärryksemme tukeutuu helposti kaunokirjallisiin klassikoihin: Kalevalaan, Aleksis Kiven veljesromaaniin, Minna Canthin […]

E
Ali Qadir

Facing the veil: An Orientalist reprise

Alustus! It is more than likely that Finland will sooner or later ban face coverings, hijabs, niqabs, burqahs, or some such. Denmark enforced such a ban on face coverings from August 1. On August 3, the first person was charged for […]

A
Anitta Kynsilehto

Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikka ja kesäkuun lopun päätökset

"Näin ollen olisikin korkea aika ottaa vakavasti niin kutsutut jaetut arvot, joille EU:n on ollut määrä rakentua ja jotka niin ikään huippukokouksen päätöslauselmassa mainitaan."

Alustus! Kesäkuun lopun EU-huippukokouksen ensimmäisen päivän päätöslauselma oli globaalin oikeudenmukaisuuden ja muuttajien oikeuksien puolesta kamppaileville hyytävää luettavaa. Huippukokouksen päätöslauselma ei tuonut uutta EU:n muuttoliike- ja turvapaikka-agendalle vaan siinä vahvistettiin aiemmat linjat tiukemmasta rajavalvonnasta EU:n Rajavartiostoa vahvistamalla. Samalla vahvistettiin tehostetut palautuskäytännöt […]

A
Eeva Puumala, Simo K. Määttä, Riitta Ylikomi ja Hanna-Leena Ristimäki

Turvapaikka puheena: mistä puhutteluissa ja arvioinnissa on kyse?

”Traumatisoitumisen vaikutukset välittyvät kertomuksen muodostumiseen ja sen uskottavuuteen sekä muistin, kerronnan että vuorovaikutuksen ongelmien kautta. Traumaattisten muistojen mieleen palauttamiseen ja niistä kertomiseen vaikuttaa se, miten ja millaisina ne ovat tallentuneet. Kaikki traumaperäiset muistot eivät välttämättä […]

A
Elina Todorov

Luvattoman siirtolaisuuden hallinta on illuusio – paperittomat ovat osa yhteiskuntia

Olennaista on sisäistää, että paperittomuus saattaa olla luvallista oleskelua tavoitelleen valinta yhtä lailla kuin valinta vapaaehtoisesta paluusta. Paperittomuus saattaa olla henkilön valinta, joka on otettava ihmisoikeuspolitiikassa huomioon. Paperittomia ei voida kohdella lainsäädännöllisessä, oikeudellisessa tyhjiössä.

Alustus! Maassa luvattomasti oleskelevien paperittomien oleskelua yhteiskunnassa ja sen osana ei vieläkään tiedosteta tarpeeksi. Kunnat ovat suhteellisen toimintakyvyttömiä käytännössä paperittomien suhteen eivätkä tiedä, missä määrin niiden tulee paperittomia auttaa tai olla auttamatta (Jauhiainen – Gadd – Jokela 2018). Vuosittain 60–70 […]

LATAA LISÄÄ