N
Tiina Heikkilä

Pekka Louhialan kirja ratkoo käsitteellistä harhaa plasebovaikutuksen ympärillä

N
Tiina Heikkilä

Sote-markkinoille on helppo mennä, mutta vaikea poistua

E
Marianne Mäkelin

Charting a posthuman approach to bioethics

Recent developments in biology, for example, now enable gene modification in unprecedented precision and low cost. This has created calls for bioethicists and social scientists to join the discussion on how these new technologies should or should not be used. […]

N
Tiina Heikkilä

Konfliktien kuolemansyyntutkinnan reunaehdot määrää kansainvälinen politiikka

A
Mianna Meskus

Ymmärtääkö kansalainen, minne lääketieteelle luovutetut tiedot ja näytteet menevät?

Potilaat ajattelevat tyypillisesti luovuttavansa soluja ja kudosta tiettyä tutkimustarkoitusta eli omaa sairauttaan varten. Näin on siitä huolimatta, että suostumuslomakkeessa on selkeästi ilmaistu solulinjojen mahdollinen jakaminen ja käyttö muihinkin tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

Alustus! EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa. Asetuksen mukaan kansalaisten terveystiedot ovat erityisen arkaluonteisia, ja niitä koskevat tarkemmat tietosuojasäännöt kuin tavallisia henkilötietoja (Kanta 2018). Kansallisessa lakivalmistelussa ovat työn alla paitsi SoTe-uudistus, myös uusi laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Uuden lain nojalla […]