E
Lauri Lahikainen (Translation by Niko Randell)

Pandemic and individual responsibility

During this epidemic, we have new responsibilities, and someday in the future our actions can be evaluated based on how we survived this epidemic. It is commonly believed that we can only be responsible for the things that we can […]

A
Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston tutkijoita ja professoreita, edustaen empiirisen yhteiskuntatieteen, menetelmätieteiden sekä biologisten järjestelmien tutkimusta.
Pertti Koistinen, Tapio Nummi & Olli Yli-Harja

Arvauksesta evidenssiin

Tiedolta edellytetään entistä parempaa relevanssia, luotettavuutta ja riittävyyttä. Poliittisessa käytössä tiedon tulisi lisäksi auttaa ennakoimaan tulevaa kehitystä eikä vain selittämään mennyttä. Digitaalisten alustojen ja datojen kertyminen on lisännyt tietoa ja auttanut ratkaisemaan näitäkin ongelmia.

Politiikan päätöksentekijät tuskailevat sen kysymyksen kanssa, että heidän käytössään ei ole riittävää ja yksiselitteistä tietoa, mitkä koronatoimet tepsivät ja mitkä eivät. Samanaikaisesti tiedämme, että nykyisten datojen ja analyysimenetelmien avulla moni asia olisi mahdollinen. Ongelmana on pikemmin se, että mahdollisuuksia, joita […]

A
Tiina Heikkilä

Marita Husso ja Eija Paavilainen: millaisia paineita koronasulku toi perheille?

Koronapandemia voi olla mahdollisuus huomioida yhteiskunnallisesti tuotettua kärsimystä ja arjen riskejä.

Alusta julkaisee koko 26.11. alun perin lähtetyn keskustelun litteroituna saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa Seurannassa-lähetystä seuraamaan. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti. Täällä asiantuntijat keskustelevat koronaviruksen kanssa elävästä yhteiskunnasta. Tänään meillä […]

A
Tiina Heikkilä

K niin kuin katastrofi: historioitsijat tulevaisuuden ennustajina

Mitä koronasta jää historiaan, ja mitä historiasta voi oppia, kun kriisejä ennakoidaan?

Rami Kankaan, Marko Nenosen ja Mari Välimäen keväällä 2021 ilmestynyt kirja K niin kuin katastrofi (Atena) pohtii, mitä koronakriisi paljastaa yhteiskunnastamme ja mitä yhteiskunnat voivat kriiseistä oppia. Alusta kysyi kahdeksan kysymystä kirjoittajilta. 1. Kun maailma muuttuu monimutkaisemmaksi ja moniarvoisemmaksi, yksinkertaisen […]

A
Mira Kalalahti

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.

 Vuotta 2020 seuraa lukematon kirjo erilaisia koulutuspoliittisia selvityksiä, raportteja ja webinaareja. Pandemiatilanteen vaikutukset koulutukseen tulisi selvittää ja parhaat toimintatavat ratkaista. Samaan aikaan rakennetaan koulutuspoliittisesti uutta tahtotilaa erityisesti uudistuksilla jotka tähtäävät oppivelvollisuusiän nostamiseen. Koulupudokkuus pitäisi estää ja koulutustasoa nostaa. Olen kiinnostuneena […]

A
Tiina Heikkilä

Koronaväsymys haastaa kaikki, mutta enemmistö pärjää hyvin

Asiat ovat korona-aikaan hyvin, jos on ihmissuhteita, joita hoitaa. Etävastaanotot ja etäsosiaalisuus ovat kehittyneet, mutta ne suosivat valmiiksi pystyviä ja hyvinvoivia. Mielenterveyspalveluiden perään pitää katsoa nyt, jotta 1990-luvun laman virheitä ei toisteta. Keskustelemassa sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola ja koronapandemian vaikutuksia terapia- ja neuvontatyöhön tutkinut Marjo Kolehmainen.

Alusta julkaisee koko keskustelun litteroituna uuden saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa taas Seurannassa-sarjan pariin. Minä olen Tiina Heikkilä, olen Alusta-verkkojulkaisun toimittaja. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti, jossa haastatellaan tai minä haastattelen asiantuntijoita […]

A
Tiina Heikkilä

Korona ja konfliktit kodeissa

Keskustelemassa lasten kaltoinkohtelua tutkinut Tampereen yliopiston hoitotieteen professori Eija Paavilainen ja perheväkivaltaa tutkinut Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Marita Husso.

Millaisia kyteneitä konflikteja eristys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Koronarajoitukset sulkivat perheet koteihin, ja toisilla oli rankempaa kuin toisilla. Millaisia kyteneitä konflikteja eritys laukaisi, ja mitä jo tapahtuvaa tilanne toi näkyviin? Miten ongelmia voi ehkäistä syksyllä? Mitkä […]

N
Tiina Heikkilä

Oikeusvaltio ja terveysturvallisuus koronapandemiassa – joko-tai vai sekä-että?

A
Tuuli Turja

Korona-uutisten huolihakuilu – eräs aikamme addiktioista

Huolihakuilija tulee lopulta osaksi ongelmaa jakaessaan shokkiuutisia eteenpäin sosiaalisessa mediassa.

Koronapandemiasta on seurannut kaksi kiinnostavalla tavalla vastakkaista some-ilmiötä: koronauutisväsymys ja huolihakuilu. Uutisväsymys viittaa sosiaalisen median ja uutisten välttelyyn tilanteessa, jossa henkilö kokee, että tietoa tulee jo liiaksi asti (Lee ym., 2016). Huolihakuilu sen sijaan tarkoittaa sitä, kuinka netin käyttäjä nimenomaan […]

A
Nina Kilkku

Koronapandemia nosti esiin mielenterveyden merkityksen yhteiskunnalle

Kansainvälinen tutkimus osoittaa pandemian aiheuttaneen jo nyt muutoksia mielenterveydessämme.

Koronapandemia on muuttanut ihmisten arkea ja yhteiskuntaa monin tavoin. Samalla tilanne on haastanut monien alojen kykyä vastata muutoksiin. Mielenterveydestä, sitä edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sekä mielenterveysongelmista on pandemian myötä tultu entistä tietoisemmiksi. Mediassa on levitetty laajasti tutkittua ja kokemuksellista tietoa […]

LATAA LISÄÄ