Lancasterin yliopistossa, Iso-Britanniassa, vuonna 2021 alkaneessa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa tutkitaan kansalaisten asenteita rokotteita kohtaan. Hanke on poikkitieteellinen ja tutkijoina on kielitieteilijöitä, virologi sekä politiikan asiantuntija.

Questioning Vaccination Discourse (lyhyesti Quo VaDis) -tutkimushanke tutkii eri tapoja ilmaista asenteita rokotteita kohtaan lehdistössä, parlamenttiväittelyissä ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen tutkijat ovat kiinnostuneita mm. siitä, millaisia sanavalintoja ihmiset tekevät puhuessaan rokotteista, mitä metaforia he käyttävät, mitä tiedonlähteitä he valitsevat tukemaan argumenttejaan sekä millaisia narratiiveja he liittävät omaan näkemykseensä.

Rokotekampanjoiden menestys ei riipu ainoastaan rokotteiden saatavuudesta, turvallisuudesta tai tehokkuudesta, vaan myös niistä päätöksistä, joita ihmiset tekevät rokotteisiin liittyen

Rokotekampanjoiden menestys ei riipu ainoastaan rokotteiden saatavuudesta, turvallisuudesta tai tehokkuudesta, vaan myös niistä päätöksistä, joita ihmiset tekevät rokotteisiin liittyen. Nämä päätökset tehdään pääasiassa rokotteiden ympärillä vallitsevan diskurssin ja puhetavan perusteella, kertoo Quo VaDis  -hankkeen vastuullinen tutkija, professori Elena Semino, hankkeen esittelyvideolla. Erityisesti sanomalehtien, poliitikkojen ja asiantuntijoiden tavalla puhua rokotteista on vaikutusta ihmisten rokotepäätöksiin. Lisäksi muiden ihmisten kanssa käydyt keskustelut sosiaalisessa mediassa ovat merkityksellisiä.

Hanke ei keskity ainoastaan koronarokotteisiin, vaan vertailee rokotteisiin liittyvien asenteiden ilmaisua ja sen muutosta eri aikoina ja eri pandemioihin liittyen. Tutkijat vertailevat rokotteita vastustavia ja kannattavia sekä näiden kahden mielipiteen välimaastossa olevia tekstejä, ja tarkastelevat sitä, miten mielipiteitä ilmaistaan ja miten eri puhetavat leviävät ja vaikuttavat toisiinsa, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää rokotevastaisuutta ja kehittää tulevia rokotekampanjoita sekä poliitikkojen ja asiantuntijoiden tapoja keskustella rokotteista eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.