Skip to content
SearchHomeMenu

Kolumni: Hyvä lääkäri on rehellinen – ja hyvä potilas myös

Lääkäri Jukka Mustonen on kerännyt vuosien ajan kaunokirjallisuuden lääkärikuvauksia. Kolumnissaan Mustonen pohtii, millainen on niiden mukaan hyvä lääkäri ja hyvä potilas.
clock
2 min
Julkaistu:
08.05.2019
Kirjoittaja:
Jukka Mustonen

Ruotsalaisen lääkäri-kirjailija Axel Munthen kirjassa Huvila meren rannalla sanotaan osuvasti: ”Minä menestyin hyvin lääkärinä. Mikä on menestyksen salaisuutena? Luottamuksen virittäminen.” Hyvän lääkärin perusominaisuuksiin kuuluu kohtelias ja arvostava käyttäytyminen potilaitaan kohtaan. ”Lääkärillä oli eleetön, rauhoittava esiintymistyyli”, kertoo Philip Roth. Veikko Huovisen kuvauksessa ”Koko lääkärin olemus säteili luotettavuutta ja taitoa, sydämellisyydestä puhumattakaan.”

Viime syksynä ilmestyi kokoamani sitaattikirja ”Paistettu sipuli auttaa paiseissa” (Kustannus HD). Kirja koostuu lyhyistä, kaunokirjallisuudesta poimituista lainauksista koskien lääkärin roolia, potilasta ja lääkäriä. Lainaukset olen ottanut talteen lukemistani kirjoista 30 vuoden aikana.

Kirjallisuudessa on paljon myös kriittisiä kuvauksia lääkäreistä. Arvostelua ilmenee lääkäreiden huonosta ammattitaidosta, liiallisesta kiireestä, käyttämistään ammattitermeistä ja rahanahneudesta. Kirjoissa on tuotu esille myös potilaan ominaisuuksia, jotka eivät edesauta hyvän hoitosuhteen saavuttamista. Jotkut kuvaukset ovat aika yllättäviäkin. John Steinbeck kertoo, että ”Tiedän monta naista, jotka pystyvät päihittämään tautitieteessä kenet hyvänsä lääkärin.” Isaac Singer kyselee: ”Mitä lääkärit muka tietävät? Panevat maksamaan tyhjästä.” ”Hänen nautinnoistaan tärkein on pettää kaikkia, myös lääkäreitään”, kirjoittaa Eero Saarenheimo ja ”Vihaan lääkäreitä siksi että pelkään heitä” puolestaan Jörn Donner.

Millainen on niin kutsuttu ”hyvä potilas”? Kaiketi sellainen, joka pääsee lääkärinsä kanssa niin hyvään yhteispeliin, että hänen hoitonsa onnistuu hyvin. Potilaan on syytä kertoa lääkärille oireensa ja kaikki käyttämänsä hoidot rehellisesti. Syytä on kertoa myös se, miten lääkärin antama hoito on vaikuttanut. Onko hän kokenut haittavaikutuksia ja onko hän noudattanut esimerkiksi lääkityksen hoito-ohjeita. Myös lääkärin on oltava rehellinen. Hyvä lääkäri ei ole sellainen, jota Knut Faldbakken kuvaa teoksessaan Miehen päiväkirja: ”Ja nyt on olemassa lääkäri, joka on aina valmis palkitsemaan minun vähäisimmätkin vaivani reseptillä tai sairaustodistuksella.”  

Jokainen potilas-lääkäri suhde on ainutkertainen. Hyvään yhteispeliin tarvitaan kaksi osapuolta. Aina kommunikaatio ei onnistu ja sellaisiakin tilanteita syntyy, joissa potilas ja lääkäri eivät millään pääse hyvään yhteistyöhön. Syyttely ei tällöin auta vaan on haettava muita ratkaisuja.

Kirjoittaja on sisätautien ja munuaistautien erikoislääkäri ja sisätautiopin emeritusprofessori.

Jukka Mustonen
Kaunokirjallisuudessa ruoditaan hyvän lääkärin ominaisuuksia avoimesti ja kriittisesti. Lääkäri Jukka Mustonen kirjoittaa, että jokainen potilas-lääkärisuhde on ainutlaatuinen. Kuva: Jenni Toivonen