Tulokset (1)

Opinnäytetyön raportointiohjeet

Sulje käsikirjan sivu
TAMK

Kirjallisen raportoinnin ohje

Opinnäytetyö raportoidaan TAMKin Kirjallisen raportoinnin oppaan mukaan (päivitetty 15.12.2019)

Opinnäytetyöraportti kirjoitetaan valmiiseen opinnäytetyön raporttipohjaan.

Opinnäytetyön abstraktin kielentarkistus

Toimita opinnäytetyösi abstrakti kielentarkastajalle Word- tai muussa helposti editoitavassa muodossa (ei PDF-muodossa). Mikäli työsi on suomenkielinen, toimita hänelle sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä, jotta kielentarkastaja tietää, mitä haluat englanniksi sanoa.

Opinnäytetyön raporttipohja

Ohjeita:

Jos sinulla on valmista tekstiä ja haluat lisätä sen opinnäytetyöpohjaan, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

  • Kun liität pohjaan muualta tuotua leipätekstiä tai taulukoita, käytä toimintoa PASTE SPECIAL / LIITÄ MÄÄRÄTEN (löytyy Home / Aloitus -välilehdeltä, kuvakkeesta Paste / Liitä).
  • Valitse INSERT/ LISÄÄ-välilehti ja tekstiryhmästä OBJECT / OBJEKTI ja sieltä alasvetovalikosta TEXT FROM FILE / TEKSTI TIEDOSTOSTA ja hae sitten valmis teksti. Halutessasi voit lisätä tai poistaa kappalemerkit ja muut piilomerkit HOME / ALOITUS-välilehden pikapainikkeella. Nämä merkit eivät näy tulostuksessa.
  • Huomaa, että toisaalta tuodun valmiin tekstin automaattinen sisällysluettelo saattaa sekoittaa mallipohjan asetukset. Lisää siis pohjaan ensin leipäteksti.
  • Huomio! Word Online -versio ei tue kaikkia Wordin ominaisuuksia, ja tällä voi olla vaikutusta esim. mallipohjan asetteluihin. Mikäli tekstiä on tarpeen muokata parityönä, kannattaa se tehdä muualla ja siirtää vasta valmis teksti mallipohjaan.

Muista lopuksi päivittää mallipohjan sisällysluettelo!

  • Se tapahtuu seuraavasti: klikkaa hiiren oikealla näppäimellä sisällysluettelo aktiiviseksi ja valitse UPDATE FIELD / PÄIVITÄ KENTTÄ -> UPDATE ENTIRE TABLE / PÄIVITÄ KOKO LUETTELO -> OK.
  • ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT --osion poistaminen: Valitse sekä otsikko että teksti hiirellä maalaamalla, paina Delete --painiketta.
  • Tyyleillä voit muotoilla tekstiä mallin asetusten mukaiseksi, esim. muuttaa otsikon leipätekstiksi tai päinvastoin. Otsikoille käytetään tyylejä Otsikko 1, Otsikko 2 jne. Leipätekstille tarkoitettu tyyli on Normaali.
  • Tyylin muuttaminen/käyttäminen: Valitse teksti, jonka tyyliä haluat muuttaa. Valitse HOME/ALOITUS --välilehden STYLE/TYYLI -valintaruudusta haluamasi tyyli. Liikuttamalla hiirtä eri vaihtoehtojen päällä näet heti miltä tyyli näyttää tekstissä. Lisää tyylivaihtoehtoja saat napsauttamalla TYYLI -ryhmän oikeassa alareunassa olevaa avainta.

 

Luotu
22-08-2019
Päivitetty
14-01-2020