Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Opinnäytetyön raportointiohjeet - kirjallisen raportoinnin opas

TAMK

Uusi kirjallisen raportoinnin ohje

Opinnäytetyö raportoidaan TAMKin kirjallisen raportoinnin oppaan mukaan. 

Opas on päivitetty tammikuussa 2022, ja opinnäytetyönsä vuonna 2022 ja sen jälkeen aloittavat opiskelijat noudattavat päivitettyä ohjetta. 

 

Vanha kirjallisen raportoinnin ohje

Opinnäytetyönsä ennen vuotta 2022 aloittaneet opiskelijat voivat edelleen käyttää pdf-muotoista opasta (alla).

Opinnäytetyöraportti kirjoitetaan valmiiseen opinnäytetyön raporttipohjaan.

Opinnäytetyön tiivistelmän ja abstraktin palautusohjeet

 • Tutustu yllä olevaan Kirjallisen raportoinnin oppaaseen. 
 • Kirjoita suomenkielinen tiivistelmä raportointiohjeen tiivistelmäsivun pohjaan ja lähetä sen sovitulle suomen opettajalle tarkastettavaksi jossakin muokattavassa muodossa (.docx tms. EI PDF). Tarkastukseen tulee varata aikaa vähintään 7 työpäivää. 
 • Kun olet saanut palautteen suomen kielen opettajalta, kirjoita englanninkielinen abstrakti (ks. Kirjallisen raportoinnin ohje.)
 • Lähetä sekä englanninkielisen abstrakti että tarkastettu suomenkielinen tiivistelmä muokattavassa muodossa (.docx tms. – EI PDF) sovitulle englannin kielen opettajalle. Abstraktissa on oltava mukana myös tutkinto- ohjelman/ suuntautumisvaihtoehdon englanninkieliset nimet. Tarkastukseen tulee varata aikaa vähintään 7 työpäivää. 
 • Tarkastuskierroksia on vain yksi/kieltenopettaja, eli tiivistelmään/abstraktiin tarkastuksen jälkeen tehtyjä muutoksia ei enää tarkasteta.

Huom.! Eri tutkinto-ohjelmissa voi olla erilaisia käytäntöjä palautusjärjestelmissä (sähköposti, Moodle jne.) Prosessi on kuitenkin aina sama.

Vanha opinnäytetyön raporttipohja

Ohjeita:

Jos sinulla on valmista tekstiä ja haluat lisätä sen opinnäytetyöpohjaan, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

 • Kun liität pohjaan muualta tuotua leipätekstiä tai taulukoita, käytä toimintoa PASTE SPECIAL / LIITÄ MÄÄRÄTEN (löytyy Home / Aloitus -välilehdeltä, kuvakkeesta Paste / Liitä).
 • Valitse INSERT/ LISÄÄ-välilehti ja tekstiryhmästä OBJECT / OBJEKTI ja sieltä alasvetovalikosta TEXT FROM FILE / TEKSTI TIEDOSTOSTA ja hae sitten valmis teksti. Halutessasi voit lisätä tai poistaa kappalemerkit ja muut piilomerkit HOME / ALOITUS-välilehden pikapainikkeella. Nämä merkit eivät näy tulostuksessa.
 • Huomaa, että toisaalta tuodun valmiin tekstin automaattinen sisällysluettelo saattaa sekoittaa mallipohjan asetukset. Lisää siis pohjaan ensin leipäteksti.
 • Huomio! Word Online -versio ei tue kaikkia Wordin ominaisuuksia, ja tällä voi olla vaikutusta esim. mallipohjan asetteluihin. Mikäli tekstiä on tarpeen muokata parityönä, kannattaa se tehdä muualla ja siirtää vasta valmis teksti mallipohjaan.

Muista lopuksi päivittää mallipohjan sisällysluettelo!

 • Se tapahtuu seuraavasti: klikkaa hiiren oikealla näppäimellä sisällysluettelo aktiiviseksi ja valitse UPDATE FIELD / PÄIVITÄ KENTTÄ -> UPDATE ENTIRE TABLE / PÄIVITÄ KOKO LUETTELO -> OK.
 • ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT --osion poistaminen: Valitse sekä otsikko että teksti hiirellä maalaamalla, paina Delete --painiketta.
 • Tyyleillä voit muotoilla tekstiä mallin asetusten mukaiseksi, esim. muuttaa otsikon leipätekstiksi tai päinvastoin. Otsikoille käytetään tyylejä Otsikko 1, Otsikko 2 jne. Leipätekstille tarkoitettu tyyli on Normaali.
 • Tyylin muuttaminen/käyttäminen: Valitse teksti, jonka tyyliä haluat muuttaa. Valitse HOME/ALOITUS --välilehden STYLE/TYYLI -valintaruudusta haluamasi tyyli. Liikuttamalla hiirtä eri vaihtoehtojen päällä näet heti miltä tyyli näyttää tekstissä. Lisää tyylivaihtoehtoja saat napsauttamalla TYYLI -ryhmän oikeassa alareunassa olevaa avainta.

 

Julkaistu: 22.8.2019
Päivitetty: 9.5.2022