Opinnot

Maistereiden reportaasikurssin näyttely avattiin Valokuvakeskus Nykyajassa keväällä 2023. Kurssin vieraileva opettaja Touko Hujanen pitää puhetta. Yliopisto-opettaja Elias Lahtinen (vas.) ja maisteriopiskelijat Jussi Huotari ja Laura Ukkonen kuuntelevat. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Kuvajournalistikoulutus jatkaa uudistuneena Tampereen korkeakouluyhteisössä. Se on osa journalistiikan opintosuuntaa. Lue lisää kandidaatin ja maisterin tutkintoon oikeuttavista opinnoista ja hausta täältä.

Uudistuneen koulutuksen lähtökohta on se, että journalistien pitää nykyään hallita hyvin sekä tekstien että visuaalisen sisällön tuottaminen medioiden eri alustoille. Siksi koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten sanat, kuvat, ääni ja graafiset elementit rakentuvat puhuttelevaksi journalistiseksi esitykseksi.

Sekä kirjoittavaksi journalistiksi että kuva- tai visuaaliseksi journalistiksi tähtäävät osallistuvat samaan valintakokeeseen. Kaikki valitut opiskelijat aloittavat opintonsa samoilla kursseilla. Kuvajournalistiksi haluavat voivat hakea kuvajournalismin erikoistumisopintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Erikoistumisopintojen haku järjestetään vuosittain. Seuraava haku on syksyllä 2024. Haun aukeamisesta tiedotetaan yliopiston Intrassa. Kuvajournalismin erikoistumisopintojen kokonaisuuteen liittyvät kurssit löytyvät täältä. (klikkaa ”opintopolkukohtaiset opinnot”)

Henkilökuvauskurssin näyttely pystytettiin Yliopiston Cafe Toivoon syksyllä 2019. Kuva: Tanja Koskinen

Kandidaatin tutkinnon jälkeen kuvajournalismiin erikoistuneet opiskelijat voivat jatkaa opintoja Visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa.

Voit hakea myös suoraa kaksivuotiseen visuaalisen journalismin maisteriohjelmaan. Lue lisää maisteriopinnoista ja -hausta.

Seuraa meitä Instagramissa
Seuraa meitä Facebookissa

Vuoden 2023 hakuohjeet kuvajournalismin erikoistumisopintoihin, hakuaika 30.10.–24.11.2023 (linkki yliopiston intraan)

Yhteystiedot
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, Tampere
33014 Tampereen yliopisto

Kysyttävää kuvajournalismin
erikoistumisopinnoista Tampereen yliopistolla?

Yliopistonlehtori Anssi Männistö
anssi.mannisto@tuni.fi
Yliopisto-opettaja Elias Lahtinen
elias.lahtinen@tuni.fi

Kysyttävää visuaalisen journalismin
maisteriopinnoista Tampereen yliopistolla?

Professori Asko Lehmuskallio
asko.lehmuskallio@tuni.fi