Lisätietoa

Katse on Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen visuaalisen journalismin opetuksen julkaisu. Sitä julkaisee Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC).

Vastaava päätoimittaja: Anssi Männistö, yliopistonlehtori

Toimituspäällikkö: Elias Lahtinen, yliopisto-opettaja

Postiosoite: Harjoitustoimitus 33014 Tampereen yliopisto

ISSN 1798-8675 (verkkolehti)

Katse ilmestyi painettuna lehtenä vuosina 2004-2016 ja verkkoversiona noin vuodesta 2010. Keväällä 2019 Katseen verkkoversio uudistettiin perusteellisesti osana Visuaalisen journalismin maisteriopintojen Verkkojulkaisemisen kurssia. Julkaisusuunnittelua ohjasi Mikko Mörö (Sivuseppä).