Hyppää pääsisältöön
Valokuvaaja

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Vahvaa visuaalista osaamista

Liity palkintojen kahmijoiden jatkumoon.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Tampereella koulutetut visuaaliset journalistit ovat palkittuja alan ammattilaisia, joihin mediatalot ovat oppineet luottamaan. Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (VJM) antavat valmiuksia esimerkiksi kuvajournalistin, kuvatoimittajan ja visuaalisen työn suunnittelijan tai johtajan tehtäviin nykyaikaisessa mediaympäristössä. Koulutus antaa kyvyn tarkastella nykykuvallisuutta kriittisesti, sekä tarjoamaan ratkaisuja eri viestintäympäristöihin.

Koulutus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä yksikön muun journalistikoulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Visuaalisen kulttuurin ja journalismin ilmiöitä analysoidaan osana julkisuutta ja yhteiskuntaa, keskittyen kuvallisen vuorovaikutuksen erityispiirteisiin. Opetus rakentuu syventävistä käytännön kursseista sekä tutkimukseen tekoon ja teoreettiseen ajatteluun valmentavista opinnoista.

Käytännön kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia visuaalisen journalismin teknisesti ja ilmaisullisesti vaativilla osa-alueilla. Näitä kursseja järjestetään muun muassa henkilökuvauksen, kuvareportaasin, journalistisen videon sekä julkaisun visuaalisuuden ja konseptisuunnittelun aloilla. Opettajina vierailee suomalaisia alan johtavia nimiä. Opetuksessa tehdään yhteistyötä mediatalojen ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Kuten kaikissa journalistiikan opinnoissa, myös VJM:ssä on vahva tutkimuksellinen panos. Erityisesti se tarkoittaa opiskelijan tutkimusosaamisen syventämistä ja oman tutkielman (pro gradu) tekemistä.

Tavoitteena on, että VJM:stä valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä aito tuntuma muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan. Lisäksi visuaalisen journalismin maisteriopinnot suorittaneella opiskelijalla on vankka ammattitaito sekä kriittinen kyky ottaa etäisyyttä, uudelleenarvioida ja kehittää käytännön työtä, tarvittaessa myös muissa viestintätehtävissä.