Hyppää pääsisältöön

Täydennyskouluttautujan tarina: Laaja-alaista osaamispohjaa lastensuojelutyöhön

Julkaistu 25.9.2019
,
päivitetty 10.2.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Lastensuojelutyö
TAMKissa aloittaa elokuussa 2021 kolmas Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus. Ensimmäiseen toteutukseen osallistuneella Heidi Välimäellä koulutus ja uusi työ kulkivat käsi kädessä vahvistaen osaamista ja ammatti-identiteettiä.

‒ Tiedon ja osaamisen lisäksi suuressa roolissa erikoistumiskoulutuksessa on myös opiskelijoiden ajattelutavan ja asenteen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen edelleen jalostaminen, kertoo koulutuksen toinen vastuuopettaja Anssi-Pekka Udd.

‒ Myös tänä päivänä erittäin hyödyllisiä taitoja, kuten palvelumuotoilullista työotetta vahvistetaan koulutuksen aikana, toteaa erikoistumiskoulutuksen toinen vastuuopettaja Riikkaelina Susipolku.

TAMKin Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa ammatillisen erityisosaamisen ja asiantuntijuuden kehittämismahdollisuuksia, ja Udd kertookin koulutuksen tarjoavan ajankohtaista tietoa, näkökulmia, kysymyksiä, tehtäviä sekä mahdollisuuksia yksilölliseen ja yhteiseen prosessointiin niille, jotka haluavat suunnata osaamistaan uudelleen, tai päivittää ja syventää sitä haastavalla lastensuojelun kentällä.

Yksi lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen ensimmäisen toteutuksen opiskelijoista, Heidi Välimäki, kertoi miettineensä lastensuojelukentällä työskentelyä jo jonkin aikaa, mutta koki, että sosionomikoulutus ja päiväkodin puolelta oleva työkokemus kaipasivat vielä vahvistuksekseen jotain lisäkoulutusta. Välimäki löysikin TAMKin Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen aktiivisen etsinnän kautta.

Välimäki pääsi mukaan koulutukseen ja hän kertookin miltei heti koulutuksen alettua päässeensä myös alan töihin.

‒ Työ ja koulutus ovat kulkeneet todella hyvin käsi kädessä ja tukeneet toinen toisiaan, ja koen, että ammatti-identiteettini ja osaamiseni on ottanut huikeita harppauksia tämän kuluneen vuoden aikana, toteaa Välimäki.

‒ Koulutus kaikkinensa on antanut minulle hyvin laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä, hän jatkaa.

Vastuuopettaja Susipolku toteaakin monen ryhmässä olleen sitä mieltä, että tämän tyyppistä kriittistä ja kehittävää osaamista syventävää koulutusta tarvitsisivat kaikki alalla työskentelevät, ja että kokeneimmatkin alan osaajat ovat todenneet ammatillisen identiteettinsä ja omien asenteidensa muutoksen olleen merkittävä koulutuksen seurauksena.

TAMKissa seurataan koko ajan Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen yhteydessä tuotettua uutta tietoa ja linjauksia ja nämä pyritään viemään osaksi koulutusta.

‒ Opettajatiimin huomiot sekä opiskelijoiden palaute tullaan huomioimaan koulutusta kehitettäessä ja sisältöjen lopullisessa hienosäätämisessä, kertoo Udd.

‒ Otamme koulutusryhmät alusta asti mukaan yhteiskehittämiseen koulutuksen sisällöistä ja tavoista opiskella, jatkaa Susipolku kollegaansa kompaten.

Tutustu Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutukseen!

Teksti: Tiina Nilsson