Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteen julkaisupäivämäärä: 16.1.2020
Organisaation nimi: Tampereen korkeakouluyhteisö
Verkko-osoite/sovelluksen nimi: www.tuni.fi
Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.
Tämä seloste on laadittu kolmanen osapuolen saavutettavuusarvion perusteella ja sitä täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu.
Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset

Digipalvelussa on seuraavaa sisältöä, joka ei ole saavutettavaa

Palvelussa on tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia

PDF-lomake tai pdf-tiedosto ei ole saavutettava ruudunlukuohjelmalla.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)
WCAG2: 2.4.3 Fokusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä. (Taso A)

Videoleikkeisiin liittyvät ongelmat

Videoleikkeen kehyksessä on linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen, mutta tästä ei kerrota käyttäjälle linkin yhteydessä. Videokehys sisältää myös HTML-otsikoita, jotka eivät vastaa sivun sisällön muuta rakennetta. Videon voi käynnistää näppäimistöllä, mutta osassa selaimia toiston pysäyttäminen ei ole mahdollista, sillä tarvittava painike katoaa käyttöliittymästä.

WCAG2: 2.1.1 Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä. (Taso A)
WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Youtube-videotoistimeen liittyvät ongelmat

Sivustolla käytettävä Youtube-videotoistin sisältää linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen ja johtavat toiselle sivustolle, mutta asiasta ei kerrota käyttäjälle ennalta.

Videotoistimen kehys sisältää HTML-otsikoita, joiden jäsentelytaso ei noudata sivun muuta HTML-otsikoiden rakennetta.

WCAG2: 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)
WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Chat-ikkunan sulkeva painike kuvattu epäselvästi

Chat-ikkuna suljetaan painikkeella, joka on kuvattu teknisesti avustaville teknologioille muodossa ”x”. Tämän johdosta osa ruudunlukuohjelmista tulkitsee sen muodossa ”kertaa”, mikä on monille vaikeasti tulkittava tapa.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Tarkennetun haun käyttö muuttaa selauskontekstia arvaamatta

Kun tarkennetun haun vaihtoehdoista valitsee esimerkiksi jonkin tarjolla olevista valintaruuduista, tarkennetun haun toiminnallisuus katoaa näkyvistä ja esillä olevat hakutulokset muuttuvat dynaamisesti tehdyn valinnan mukaisesti ennen kuin käyttäjä vahvistaa valinnan. Muuttuvasta kontekstista ei myöskään kerrota käyttäjälle ennalta.

WCAG2: 3.2.2 Syöte: Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä. (Taso A)

Epäselviä linkkitekstejä

Sivustolla on eri näkymissä linkkejä, joiden tarkoitus tai kohde ei käy ilmi riittävän hyvin itse linkitetystä tekstistä.

WCAG2: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Virheellinen HTML-otsikoiden rakenne

Sivustolla on useita näkymiä ja sivupohjia, joiden HTML-otsikoiden käyttö ei noudata WCAG-standardin vaatimuksia hierarkkisuudesta ja loogisuudesta.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Epäselviä kuvien tekstivastineita

Kaikilla sivuston kuvaelementeillä ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa tekstivastinetta. Tästä johtuen kaikkien kuvien merkitys ei ole selkeä erityisesti ruudunlukuohjelman käyttäjille.

WCAG2: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Linkit johtavat toiseen sivustoon tai avaavat asiakirjan ilman ennakkovaroitusta

Sivulla (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/avaintietoa) on linkkejä, joista avautuu esimerkiksi PDF-asiakirjoja, mutta tästä ei kerrota linkin yhteydessä. Osassa linkkejä tieto kuitenkin löytyy.

Samoin osa linkeistä johtaa toiseen verkko-osoitteeseen (tamk.fi), mutta tästä ei mainita linkin yhteydessä.

WCAG2: 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Aikataulu

Suurin osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana. Päivitetty saavutettavuusseloste julkaistaan tällä sivulla alkuvuodesta 2023.

Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen verkkosaavutettavuus at tuni.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus at avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000