Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste on julkaistu: 6.7.2023 (päivitetty 11.4.2024)
Organisaation nimi: Tampereen korkeakouluyhteisö
Verkko-osoite/sovelluksen nimi: www.tuni.fi
Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.
Tämä seloste on laadittu kolmanen osapuolen saavutettavuusarvion perusteella ja sitä täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu.
Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset

Digipalvelussa on seuraavaa sisältöä, joka ei ole saavutettavaa

Komponentin saadessa kohdistuksen kohdistus ei aina ole riittävän selkeä

Kun välilehti-valinta saa kohdistuksen, kohdistuksen kontrastisuhde viereiseen väriin on alle sallitun 3:1.

Mobiilissa kohdistusta ei ole nähtävissä esim. Hyppää sisältöön -painikkeessa, murupolussa ja kielivalinnassa eikä valikon sulkemispainikkeessa taaksepäin selattaessa.

Sisältö- ja hakuvalikosta palattaessa kohdistus ei ole näkyvissä.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Linkit johtavat toiseen sivustoon ilman mainintaa/kuvaketta

Osa linkeistä johtaa toiseen verkko-osoitteeseen, mutta linkin yhteydessä tästä ei kerrota tai linkissä ei ole käytetty ulkopuolisille sivuille johtavaa kuvaketta.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Linkkien avautumisesta uuteen ikkunaan ei ole aina mainintaa

Osa linkeistä avautuu uuteen ikkunaan, mutta tästä ei aina linkin yhteydessä mainintaa.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Linkit vaihtavat sivuston kielisyyden ilman ennakkovaroitusta

Sivuilla on linkkejä, joista koko sivuston kieli vaihtuu, mutta tästä ei kerrota aina linkin yhteydessä.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Linkkien kuvakkeet johtavat käyttäjää harhaan

Osassa toiseen verkko-osoitteeseen johtavista linkeistä on virheellisesti sisäisen linkin kuvake, ja osassa sivuston sisäisistä linkeistä on virheellisesti ulkoisen linkin kuvake.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Epäselviä tai puuttuvia linkkitekstejä

Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus tai kohde ei käy ilmi riittävän hyvin itse linkkitekstistä (esim. täältä) tai ne ovat http-osoitteita. YouTube-videolinkeistä puuttuu varsinaista sisältöä kuvaava linkkiteksti, kun evästeet eivät ole käytössä.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Palvelussa on tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia

Osa PDF-lomakkeista ja -tiedostoista ei ole saavutettavia ruudunlukuohjelmalla.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestys vaikuttaa merkitykseen tai toimintoon, kohdistettavissa olevat komponentit saavat kohdistuksen järjestyksessä, joka säilyttää merkityksen ja toimivuuden. (Taso A)

Eri kielistä tekstiä ei ole merkitty

Sivuilla on muun kielistä tekstiä, jota ei ole merkitty, jolloin ruudunlukija lukee ne sivun kielellä. Sivustolla on myös joitakin muun kielistä tekstejä, jotka kuuluisi olla suomeksi esim. kun haku ei löytänyt mitään.

WCAG: 3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. (Taso AA)

Otsikoiden rakenteet osin virheellisiä

Sivuston otsikoiden käyttö ei noudata kaikilla sivuilla vaatimuksia hierarkkisuudesta ja loogisuudesta esim. otsikkotekstiä ei ole, otsikkotasot ovat väärässä järjestyksessä tai joidenkin otsikkotasojen yli hypitään

WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

WCAG 2.1: 2.4.1 Ohita lohkot: Tarjolla on mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla. (Taso A)

Joiltakin painikkeilta puuttuu nimi, nimi ei ole selkeä tai se on eri kielellä

Yksittäisillä painikkeilla ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa nimeä.

Joidenkin painikkeiden nimi on eri kiellellä, kuin mikä on sivuston kieli.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden, saatavissa. (Taso A)

Epäselviä ja eri kielisiä kuvien tekstivastineita

Kaikilla sivuston kuvaelementeillä ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa tekstivastinetta tai tekstivastine on epäselvä tai se on kuvaelementin tallennusnimi. Joidenkin kuvaelementtien tekstivastine on eri kielellä. Joillakin sivuilla osalla kuvaelementeistä on samassa osiossa tekstivastine ja osalla se on merkitty tyhjäksi.

WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Kaikkea ei ole merkitty johdonmukaisesti

Osaa painikkeista on vaikea ymmärtää painikkeiksi, koska niiltä puuttuu kehykset.

Jotkut linkit näyttävät enemmän tekstiltä kuin linkiltä.

Isolla näytöllä tarkennetussa haussa ei ole erillistä Vahvista valinnat -painiketta, mutta kapealla näytöllä on.

Ylävalikot, murupolut, hakuosio ovat eri kokonaisuuksissa erilaiset.

Kun haut eivät löydä mitään eri osioissa, vastaukset ovat erilaiset.

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Kaikkia listoja ei ole merkitty listoiksi

Sivuilla esiintyy listoja, joita ei ole merkitty listoiksi.

WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

Navigointi selaa näkymättömiä komponentteja

Murupolku ei näy mobiilissa, mutta mobiilin navigoinnissa se käydään läpi.

Tarkennetussa haussa sekä valikossa ja haku-valikossa on näkymättömiä kenttiä, joita navigointi käy läpi mobiilissa.

Tutkimus-sivuilla, jos henkilöllä ei ole kuvaa, niin navigointi käy läpi kuvalle varatun paikan.

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus: Sisältö voidaan esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä. (Taso AA)

Tarkennetun haun suodattimien käyttäminen on hankalaa

Osa tarkennetun haun suodattimista piilottaa muut vaihtoehdot, jolloin käyttäjä joutuu valitsemaan Näytä kaikki -vaihtoehdon päästäkseen valitsemaan jonkin muun suodattimen.

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

Tapahtumien ilmoittautumispainikkeen sijainti ei ole looginen ruudunlukijalla

Ruudunlukijalla ilmoittautumispainike luetaan keskellä tapahtuman perustietoja, eikä perustietojen jälkeen.

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

Tarkennetun haun käyttö muuttaa selauskontekstia arvaamatta

Kun tarkennetun haun valintaruutu saa kohdistuksen, tai valitaan jonkin tarjolla olevista valinnoista, tarkennetun haun toiminnallisuus katoaa näkyvistä ja esillä olevat hakutulokset muuttuvat dynaamisesti tehdyn valinnan mukaisesti ennen, kuin käyttäjä vahvistaa valinnan. Muuttuvasta kontekstista ei kerrota käyttäjälle ennalta. Poikkeuksena tästä on kapeat näytöt.

WCAG 2.1: 3.2.1 Kohdistaminen: Kun mikä tahansa käyttöliittymäkomponentti saa kohdistuksen, se ei aiheuta kontekstin muutosta. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.2 Syöte: Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä. (Taso A)

WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit: Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä, tilasta kertovat viestit voidaan selvittää ohjelmallisesti sellaisen roolin tai ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat viestin esittämisen käyttäjälle avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä. (Taso AA)

Tekstikoon suurentamisen seurauksena yksittäisiä tekstejä piiloutuu käyttäjältä

IT-palvelujen sivuilla osa linkkiteksteistä ei rivity ja jää siten näkymättömin.

WCAG 2.1: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen: Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä. (Taso AA)

Tekstikoon suurentaminen ei suurenna kaikkia tekstejä

Tekstikoon suurentaminen ei suurenna chat-ikkunan keskustelun tekstejä.

WCAG 2.1: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen: Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä. (Taso AA)

Näytön suurentaminen aiheuttaa ongelmia

Kun näyttöä suurennetaan tai katsotaan pienellä näytöllä, osa sisällöstä menetetään mm.

  • Evästebannerin yläosan teksti piiloutuu
  • Tarkennetun haun sivunumerointi piiloutuu osittain
  • Chat-painike katoaa

WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus: Sisältö voidaan esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä. (Taso AA)

Osa tekstistä on eri kielellä

Tarkennetun haun hakutuloksien teksteissä ja linkien nimissä on eri kielistä tekstiä.

WCAG: 3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. (Taso AA)

Upotetuissa YouTube videoissa on kontrastiongelmia

Kun evästeet ovat käytössä, YouTube videoissa painikkeet ja otsikko eivät aina täytä taustaa vasten kontrastivaatimuksia.

WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA): Tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1. (Taso AA).

WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1 (Taso AA).

Osassa sivuista on käytettävissä chat-toiminto, joka ei ole kaikilta osin saavutettava

Chat-painike rikkoo johdonmukaisen navigointijärjestyksen

Sivuilla, joilla on chat-painike, sen kohdistusjärjestys on ennen Hyppää pääsisältöön -linkkiä.

WCAG 2.1: 2.4.1 Ohita lohkot: Tarjolla on mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

Muutamien painikkeiden kontrastisuhde viereiseen väriin ei ole riittävä

Chat-toiminnossa on painikkeita, joiden kontrastisuhde viereiseen väriin on alle vaaditun 3:1.

WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1 (Taso AA).

Yksittäisten tekstien kontrastisuhde taustan kanssa ei ole riittävä

Chat-toiminnossa on muutamia tekstejä, joiden kontrastisuhde taustan väriin tai taustakuvaan on alle sallitun 4.5:1.

WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA): Tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1. (Taso AA).

Komponentin saadessa kohdistuksen kohdistus ei aina ole riittävän selkeä

Kun kohde saa kohdistuksen, kohdistusta ei näy laisinkaan chat-painikkeessa ja chat-ikkunan toiminnoissa.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Yksittäisten komponenttien tilaa ei kerrota ruudunlukijalla

Chat-ikkunan tilaa ei kerrota ruudunlukijalla.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden, saatavissa. (Taso A)

Chat-ikkunassa ruudunlukija lukee aina koko keskustelun

Chat-ikkunassa oman viestin lisäämisen jälkeen ruudunlukija lukee koko keskustelun.

WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Yksittäisellä komponentilla nimi eri kielellä

Chat-ikkunan nimi on eri kielellä.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Joillain sivuilla on Thinglink-upotuksia, jotka eivät kaikilta osin ole saavutettavia

Mobiilissa kohdistus ei ole aina selkeästi nähtävissä

Kohdistuspainike on niin iso, että on vaikea tietää missä komponentissa kohdistus on.

Kohdistus ei ole näkyvissä, koska painike saattaa piiloutua toisten painikkeiden taakse.

Kohdistus on toteutettu painiketta suurentamalla, mitä on välillä vaikea havaita.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Lisätietoikkuna ei saa kohdistusta ruudunlukijaa käytettäessä

Lisätietoikkunat eivät saa kohdistusta ruudunlukijaa käytettäessä, jolloin pääsee selaamaan vain taustalla olevia elementtejä.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Komponentin saadessa kohdistuksen kohdistus ei aina ole riittävän selkeä

Kun lisätietoikkunassa painikkeet saavat kohdistuksen, kohdistuksen kontrastisuhde viereiseen väriin on alle sallitun 3:1.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Infoikkuna katoaa, kun sitä osoittaa

Infoikkuna katoaa, kun sitä osoittaa.

WCAG 2.1: 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa: Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai kohdistuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä ja osoittimen tai kohdistuksen pois siirtäminen piilottaa sisällön. (Taso AA)

Yksittäisten painikkeiden kontrastisuhde viereiseen väriin ei ole riittävä

Sivustolla on muutama painikkeita, joiden kontrastisuhde viereiseen väriin on alle vaaditun 3:1:

  • Painike, jolla voi katsella ympärilleen kuvassa, ei täytä kontrastivaatimuksia kuvan päällä.
  • Lisätietoikkunan Sulje- ja Immersive Reader -painikkeet eivät täytä kontrastivaatimuksia kuvan päällä.
  • VR-lasien käynnistämisnäytössä oleva Sulje-painike

WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1 (Taso AA).

Kun kohdistus on painikkeessa, kohdistus ei ole riittävän selkeä

Kun kohdistus on painikkeessa, kohdistuksen kontrastisuhde viereiseen väriin on alle sallitun 3:1.

WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus: Kaikilla näppäimistöltä käytettävillä käyttöliittymillä on käyttötila, jossa näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä. (Taso AA)

Linkit näyttävät painikkeilta

Lisätietoikkunoiden linkit näyttävät painikkeelta.

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Kuvakulmaa ei ole mahdollista vaihtaa näppäimistöllä

Painike, jolla voi katsella ympärilleen, ei toimi näppäimistöllä.

WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä. (Taso A)

Sivujen vierailtu-tietoa ei kerrota

Muiden sivujen valikossa näkyy kuvake, joka kertoo että kyseisellä sivulla on vierailtu, mutta tietoa ei kerrota ruudunlukijalla.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden, saatavissa. (Taso A)

Muut sivut -painike ei kerro lisätietoikkunan tilatietoa

Muut sivut -painike ei kerro onko lisätietoikkuna auki vai kiinni.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden, saatavissa. (Taso A)

360 asteen kuvan pyörintää ei voi pysäyttää

360 asteen kuva pyörii automaattisesti itsekseen eikä käyttäjä ei voi sitä pysäyttää.

WCAG 2.1: 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota: Kaikelle liikkuvalle, vilkkuvalle tai vierivälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti, (2) kestää yli viisi sekuntia ja (3) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi tauottaa, pysäyttää tai piilottaa sen, paitsi silloin kun liikkuminen, vilkkuminen tai vieriminen on olennainen osa toimintoa ja Kaikelle automaattisesti päivittyvälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti ja (2) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa sen tai hallita sen päivitystiheyttä, paitsi silloin kun automaattinen päivittyminen on olennainen osa toimintoa. (Taso A)

Ei kerrota, kun haku ei löytänyt mitään

Kun muiden sivujen -haku ei löydä mitään, siitä ei kerrota käyttäjälle.

WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Joiltakin painikkeilta puuttuu nimi, nimi ei ole selkeä tai se on eri kielellä

Yksittäisillä painikkeilla ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa nimeä.

Joidenkin painikkeiden nimi on eri kiellellä, kuin mikä on sivuston kieli.

Exit fullscreen -painikkeen nimi ei vastaa toimintoa.

WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden muutoksista on käyttäjäagenttien, mukaan lukien avustavien teknologioiden, saatavissa. (Taso A)

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Navigointi siirtyy selaamaan taustalla olevaa sivua

Muut sivut -ikkunan läpikäynnin jälkeen navigointi siirtyy käymään läpi taustalla olevaa varsinaista sivua.

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

Linkit johtavat toiseen sivustoon ilman mainintaa tai kuvaketta

Osa linkeistä johtaa toiseen verkko-osoitteeseen, mutta linkin yhteydessä tästä ei kerrota tekstillä tai kuvakkeella.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Yksittäisellä painikkeella nimi ei vastaa nimilappua

Thinglink-painikkeen sisällön avustaville teknologioille ilmaiseva nimi ei vastaa nimilappua.

WCAG 2.1: 2.5.3 Nimilappu nimessä: Tapauksissa, joissa käyttöliittymäkomponentin nimilapussa on tekstiä tai tekstiä esittävä kuva, komponentin nimi sisältää sen tekstin, joka on visuaalisesti näkyvissä. (Taso A)

Info-painikkeiden kontrasti ei ole aina riittävä

Punaisten info-painikkeiden kontrastisuhde taustan väriin on joskus alle sallitun 3:1.

WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1 (Taso AA).

Kohdistusjärjestys ei aina ole looginen

Kuvan info-painikkeiden kohdistusjärjestys ei aina ole looginen.

WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestys vaikuttaa merkitykseen tai toimintoon, kohdistettavissa olevat komponentit saavat kohdistuksen järjestyksessä, joka säilyttää merkityksen ja toimivuuden. (Taso A)

Epäselviä linkkitekstejä

Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus tai kohde ei käy ilmi riittävän hyvin itse linkkitekstistä (esim. täältä) tai ne ovat http-osoitteita. YouTube-videolinkeistä puuttuu varsinaista sisältöä kuvaava linkkiteksti.

WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Yksittäisillä painikkeilla näkyvä nimi ei ole kuvaava

Yksittäisiltä painikkeilta näkyvä nimi ei kuvaa selkeästi painikkeen toimintaa esim. Read More.

WCAG 2.1: 2.4.6 Otsikot ja nimilaput: Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen. (Taso AA)

Lisätietoikkunoiden kuvilta puuttuu tekstivastine

Kaikilla lisätietoikkunoiden kuvaelementeillä ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa tekstivastinetta.

WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Lisätietoikkuna ei saa kohdistusta, joten navigointi selaa taustalla olevaa sivua

Navigointi käy läpi taustalla varsinaista sivua, koska lisätietoikkuna ei saa kohdistusta.

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa järjestyksessä suhteessa toisiinsa, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

Lisätietoikkunan kuvan tarkastelu täysikokoisen ei ole mahdollista

Lisätietoikkunassa olevan kuvan voi suurentaa, mutta koska ikkunaan ei tule vierityspalkkia, suurennettu kuva näkyy vain osittain.

Lisätietoikkunan suurennettua kuvaa ei ole mahdollista pienentää

Lisätietoikkunassa suurennetusta kuvasta ei pysty palaamaan takaisin pienennettyyn kuvaan eikä poispääsyä ole erikseen ohjeistettu.

WCAG 2.1: 2.1.2 Ei näppäimistöansaa: Jos kohdistus voidaan siirtää sivun komponenttiin näppäimistörajapinnan kautta, niin kohdistus voidaan siirtää myös pois kyseiseltä komponentilta pelkästään näppäimistörajapintaa käyttämällä. Mikäli tämä vaatii muuta kuin pelkkien nuoli- tai tab-näppäimien tai muiden standardinmukaisten poistumismenetelmien käyttämistä, käyttäjälle neuvotaan menetelmä kohdistuksen poissiirtämiseksi. (Taso A)

Aikataulu

Suurin osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen verkkosaavutettavuus at tuni.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus at avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000