Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuuden keskeiset kehittämiskohteet TAMKissa 2023–2024

TAMKin saavutettavuuden nykytila-analyysin pohjalta on tunnistettu ja koottu keskeiset kehittä-miskohteet saavutettavuuden edistämiseksi vuosina 2023 ja 2024. TAMKin johtoryhmä vastaa saavutettavuussuunnitelman kehittämiskohteiden edistämisestä. TAMKin saavutettavuusryhmä koordinoi toimintaa. Kaikkien TAMK aikaansaadaan yhteistyöllä.

Saavutettavuus näkyväksi toiminnaksi TAMKin strategian ja tavoitteiden mukaisesti 

 • Viestintä sekä yleisen tietoisuuden ja toimintakulttuurin vahvistaminen
 • TAMKin saavutettavuustyön toimijoiden organisoituminen (vakiinnuttaminen)
 • Saavutettavuussuunnitelman seuranta, tarvittavat muutokset ja jatkuva kehittäminen; saavutettavuus osana laadun ja laatujärjestelmän arviointia
 • Saavutettavuus osaksi TAMKin vuosittaista työyhteisön kehittämissuunnitelmaa ja saavutettavuusosaamisen kehittäminen
 • TAMKin eettisten ja hyvän hallinnon periaatteiden käyttöönotto
 • Saavutettavuusselosteiden vuosittainen päivittäminen ja koulutuksen järjestelmien sähköinen palautekanava

Saavutettavuuden huomioiminen opetussuunnitelma (OPS)-työssä

 • Syksyllä 2024 voimaan astuvien opetussuunnitelmien uudistamistyössä saavutettavuus otetaan mukaan yhdeksi läpäisykriteeriksi tai tarkastelunäkökulmaksi.  
 • Opiskelijoiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymistä tuetaan huomioimalla kaikissa OPSeissa geneeristen taitojen kehittyminen.
 • Opiskelun joustavuutta lisätään vaihtoehtoisten toteutustapojen laajemmalla käytöllä, huomioiden sekä erilaiset opetusmenetelmät että etä-, lähi-, hybridi- ja monimuoto-opetuksen vaihtelu. 
 • Rakennetaan uusille opintojaksoille toteutusten tarkistuslista, jossa huomioidaan myös saavutettavuusnäkökulmat. Tarkistuslistaa voidaan jatkossa hyödyntää myös toteutusten katselmointiprosessin kehittämisessä ja pilotoinnissa.

Harjoittelu ja uraohjaus

 • Luodaan ja kuvataan saavutettavalla tavalla lisätuen ja erityisen tuen prosessit harjoittelu- ja työpaikan haussa.
 • Luodaan organisaatioverkosto, joka mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja toimintarajoitteisten opiskelijoiden harjoitteluiden ja työelämäkokemuksen toteutumisen.

Opiskelijan oikeus yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin

 • Luodaan tapa, jolla yksilöllisten opiskelujärjestelyjen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa ohjata opiskelijaa yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saamisessa ja osaa toteuttaa yksilöllisiä järjestelyjä.

Saavutettavuus opiskelijavalinnoissa

 • Avoimen AMKin opintojen näkyvyyttä ja kehittämistä edistettäessä tulee rinnalla kehittää myös tutkinto-opiskelijaksi pääsyn joustavuutta. 

Hakijamarkkinointi ja opiskelijahaut

 • Verkkosivujen sisältöä tulee jatkuvasti tarkastella kriittisesti ja varmistaa sekä rakenteen että tekstisisältöjen tarkoituksenmukaisuus.

Digitaalinen saavutettavuus

 • Saavutettavuuden arvioinnin työkaluja otetaan suunnitelmallisesti käyttöön digitaalisissa oppimisympäristöissä, ja työkalujen käyttöön järjestetään koulutusta.
 • Testataan ja arvioidaan sekä otetaan soveltuvin osin käyttöön suomenkielisten aineistojen tekstittämisen apuvälineitä.

Fyysinen saavutettavuus

 • Kehitetään fyysistä saavutettavuutta tilojen ylläpidossa ja rakennushankkeiden yhteydessä.

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.