TAMKin organisaatio


Omistajat

  • Tampereen korkeakoulusäätiö 87 %
  • SASKY koulutuskuntayhtymä 9 %
  • Ikaalisten kaupunki 1,5 %
  • Ylöjärven kaupunki 1,5 %
  • Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 0,5 %
  • Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,5 %

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Markku Lahtinen.

Hallitus

Yhtiökokous on valinnut Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 26.4.2019 alkaen: Jari Alanen, Lauri Hietalahti, Heli Huhtala, Anna Laurila, Juhani Lehti, Minna Metsälä, Marja Sutela ja Mari Walls.

Johtoryhmä

Markku Lahtinen
rehtori

Päivi Karttunen
vararehtori
koulutuksen ja oppimisen palvelut

Kirsi Viskari
vararehtori
TKI ja maksullinen palvelutoiminta 

Merja Jortikka
henkilöstöjohtaja
henkilöstö- ja viestintäpalvelut

Mikko Naukkarinen
varatoimitusjohtaja
liiketoimintapalvelut

Organisaatiokaavio

Tässä ovat johtoryhmämme vastuualueet.

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu on maakunnallista toimintaamme. Toiminta painottuu aikuiskoulutukseen ja työelämäpalveluihin. Seudulliset korkeakouluasiamiehemme Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Virroilla ja Ruovedellä sekä Sastamalassa toimivat TAMKin paikallisina edustajina. Heidän tehtävänään on koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluevaikutuksen edistäminen.

Neuvottelukunnat

Koulutustemme kehittämistä tukee 25 eri alojen neuvottelukuntaa. Niiden tarkoitus on ylläpitää ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta. Jokaiseen neuvottelukuntaan kutsutaan työelämän edustajia, lisäksi mukana ovat opiskelijakunnan edustajat sekä koulutuksen vastuuhenkilöt. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa, opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutuksen laadun seurannassa.

Koulutusalakohtaisten neuvottelukuntien lisäksi TAMKin maakuntakorkeakoulutoimintaa tukee kolme Pirkanmaan seutukuntien neuvottelukuntaa (Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla).