Hyppää pääsisältöön

TAMKin organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulun organisaation muodostavat kuusi toimintayksikköä. Operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Omistajat ja hallinto

Tutustu TAMKin omistajiin, hallitukseen ja johtoryhmään > TAMKin hallinto

Toimintayksiköt

Va. rehtori, toimitusjohtaja Mikko Naukkarinen

Vararehtori Katja Komulainen: Koulutus
Osaamisyksiköt, Koulutuksen ja oppimisen palvelut

Vararehtori Ari Sivula: Tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminta 
Liiketoiminta, Projektitoimisto, Soveltavan tutkimuksen keskus

Päällikkö Anna-Maria Balk: Viestintä ja vaikuttavuus

Palvelujohtaja Piia Tienhaara: Yhteisöpalvelut
Hankinta- ja sopimuspalvelut, Laadun- ja tiedonhallinta, Liikuntapalvelut, Tila- ja kiinteistöpalvelut, Kirjasto, Matkapalvelut, Tietohallinto

Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka: Henkilöstöpalvelut
Henkilöstön kehittäminen, Työsuhdeasiat, Työsuojelu- ja turvallisuus

Talouspäällikkö Marja Syrjälä: Talouspalvelut
 

Osaamisyksiköt

TAMKin ydintoiminta on organisoitunut viiteen osaamisyksikköön: Liiketalous ja media, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Sosiaali- ja terveysala ja Teollisuusteknologia. Yksiköt toimivat vararehtori (vt.) Susanna Seitsamon alaisuudessa.

 • Liiketalous ja media, johtaja Niina Jallinoja 
 • Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, johtaja Hanna Ilola 
 • Rakennettu ympäristö ja biotalous, johtaja Jouko Lähteenmäki
 • Sosiaali- ja terveysala, johtaja Susanna Seitsamo
 • Teollisuusteknologia, johtaja Hanna Kinnari-Korpela

> Tutustu osaamisyksiköihin

Johtoryhmä

TAMKin johtoryhmän muodostavat rehtori ja yksiköiden johtajat.

 • Va. rehtori, toimitusjohtaja Mikko Naukkarinen
 • Vararehtori Katja Komulainen
 • Vararehtori Ari Sivula
 • Palvelujohtaja Piia Tienhaara
 • Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka
 • Talouspäällikkö Marja Syrjälä, pysyvä asiantuntijajäsen
 • Johtaja Niina Jallinoja
 • Johtaja Hanna Ilola
 • Johtaja Jouko Lähteenmäki
 • Johtaja Susanna Seitsamo
 • Johtaja Hanna Kinnari-Korpela
 • Sihteeri Jonna Hakala

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Maakuntakorkeakoulutoiminta on sopimuspohjainen yhteistyömalli, jonka puitteissa tehdään sekä koulutuksen, TKI-toiminnan että maksullisten palveluiden yhteistyötä alueellisten tarpeiden pohjalta.

TAMK toimii Pirkanmaan alueella maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta. Toiminta-alueet ovat Virrat-Ruovesi, Ikaalinen-Parkano-Hämeenkyrö-Kihniö, Mänttä-Vilppula sekä Sastamala-Akaa, yhtenäisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Näillä paikkakunnilla järjestetään sekä tutkintoon johtavaa että jatkuvaa oppimista tuottavaa koulutusta alueen osaamistarpeiden pohjalta. Koulutusta toteutetaan monimuotoisesti ja osaamistarvelähtöisesti. Lisäksi alueiden elinkeinoelämän kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä.

Maakuntakorkeakoulutoimintaa toteutetaan tiimimäisellä toimintamallilla, jossa monialainen osaaminen saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Lisäksi kullekin yhteistyökumppanille/alueelle on nimetty ensisijainen yhteyshenkilö maakuntakorkeakoulutiimistä.

Maakuntakorkeakoulutiimi:

 • Hannu Koponen, puh. 0504776879, hannu.koponen [at] tuni.fi, kokonaisvastuu maakuntakorkeakoulutoiminnasta
 • Lasse Hillman, puh 040 637 5650, lasse.hillman [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Sastamalaan
 • Timo Rainio, puh. 0500 736 605, timo.rainio [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Ikaalisiin, Parkanoon, Hämeenkyröön ja Kihniöön
 • Jussi Savolainen, puh. 040 661 2126, jussi.savolainen [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Mänttä-Vilppulaan ja Akaaseen
 • Tarja Tittonen, puh, 050 500 4545, tarja.tittonen [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Virroille ja Ruovedelle