TAMK kouluttaa

Tampereen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monipuolista ja laaja-alaista. Erilaisiin osaamistarpeisin ja elämäntilanteisiin löytyy useita vaihtoehtoja.

TAMKilla on toimiluvan mukainen koulutusvastuu yhdeksällä koulutusalalla: kasvatusala; kauppa ja hallinto; maa- ja metsätalous; palvelualat; sosiaaliala; taiteet ja kulttuuri; tekniikka, teollisuus ja rakentaminen; terveys ja hyvinvointi; tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT).

TAMKin seitsemän osaamisyksikköä vastaavat ydintoimintojen johtamisesta niin, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa voit opiskella joko kokopäiväisesti tai työn ohessa. AMK-tutkinto on ammatillinen, työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää keskimäärin neljä vuotta. Ylempi AMK-tutkinto on lyhyempi, ja se suoritetaan tyypillisesti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutuksilla voit kehittää osaamistasi työn ohessa. Opinnot on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Avoin ammattikorkeakoulu on nimensä mukaisesti avoin kaikille. Voit kehittää osaamistasi monimuoto-opetuksessa. Samalla saat tuntumaa AMK-opintoihin ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista. 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK) voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tarjolla on myös näyttötutkintomestarikoulutusta sekä muuta opettajuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. 

Muu täydentävä koulutus tarjoaa useita vaihtoehtoja päivittää aiemmin hankittua osaamista: vaihtoehtoja on lyhyistä teemakursseista pidempiin MBA-ohjelmiin. 

Summer School - kesäkoulu - on uutta englanninkielistä tarjontaa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Lisätietoja hakemisesta Tule opiskelemaan