TAMK kouluttaa

Tampereen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monipuolista ja laaja-alaista. Erilaisiin osaamistarpeisin ja elämäntilanteisiin löytyy useita vaihtoehtoja.

TAMKilla on toimiluvan mukainen koulutusvastuu yhdeksällä koulutusalalla: kasvatusala; kauppa ja hallinto; maa- ja metsätalous; palvelualat; sosiaaliala; taiteet ja kulttuuri; tekniikka, teollisuus ja rakentaminen; terveys ja hyvinvointi; tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT).

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa voit opiskella joko kokopäiväisesti tai työn ohessa. AMK-tutkinto on ammatillinen, työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää keskimäärin neljä vuotta. Ylempi AMK-tutkinto on lyhyempi, ja se suoritetaan tyypillisesti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutuksilla voit kehittää osaamistasi työn ohessa. Opinnot on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Avoin ammattikorkeakoulu on nimensä mukaisesti avoin kaikille. Voit kehittää osaamistasi monimuoto-opetuksessa. Samalla saat tuntumaa AMK-opintoihin ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista. 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK) voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tarjolla on myös näyttötutkintomestarikoulutusta sekä muuta opettajuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. 

Muu täydentävä koulutus tarjoaa useita vaihtoehtoja päivittää aiemmin hankittua osaamista: vaihtoehtoja on lyhyistä teemakursseista pidempiin MBA-ohjelmiin. 

Summer School - kesäkoulu - on uutta englanninkielistä tarjontaa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

 • medianomi (AMK)
 • muusikko (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)

 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

 • tradenomi (AMK) - liiketalous, tietojenkäsittely

 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

 • insinööri (AMK) - energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • rakennusmestari (AMK)
 • rakennusarkkitehti (AMK)

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

 • metsätalousinsinööri (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

 • bioanalyytikko (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • röntgenhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

 • restonomi (AMK)

(Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupa 2015)

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • medianomi (ylempi AMK)
 • muusikko (ylempi AMK)
 • musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • tradenomi (ylempi AMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • insinööri (ylempi AMK)

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • kätilö (ylempi AMK)
 • röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • restonomi (ylempi AMK)

(Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupa 2015)