Kirjasto TAMK Pääkampus

TAMK kouluttaa monimuotoisesti

Tampereen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monipuolista ja laaja-alaista. Erilaisiin osaamistarpeisin ja elämäntilanteisiin löytyy useita vaihtoehtoja.

Tampereen ammattikorkeakoululla on toimiluvan mukainen koulutusvastuu kahdeksalla koulutusalalla: kasvatusalat; humanistiset ja taidealat; kauppa, hallinto ja oikeustieteet; tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT); tekniikan alat; maa- ja metsätalousalat; terveys- ja hyvinvointialat; palvelualat.

TAMKin viisi osaamisyksikköä vastaavat ydintoimintojen johtamisesta niin, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.

Tutkintoon johtava koulutus: AMK-tutkinnot

AMK-tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää keskimäärin neljä vuotta. 

AMK-tutkinnot

Tutkintoon johtava koulutus: ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempi AMK-tutkinto suoritetaan tyypillisesti työn ohessa. Opintoihin kuuluu omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Erikoistumiskoulutus

Kehitä osaamistasi työn ohessa. Opinnot on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Tutustu erikoistumiskoulutuksiin

Avoin ammattikorkeakoulu

Kaikille avoimessa ammattikorkeakoulussa voit kehittää osaamistasi ja ottaa tuntumaa AMK-opintoihin ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista. 

Tutustu avoimiin AMK-opintoihin

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

TAOKissa voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi tai hankkia muuta opettajuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. 

Tutustu ammatilliseen opettajankoulutukseen

Täydennyskoulutus

TAMK tarjoaa useita vaihtoehtoja päivittää aiemmin hankittua osaamista, lyhyistä teemakursseista pidempiin MBA-ohjelmiin. 

Tutustu täydennyskoulutuksiin

Summer School

Kesäkoulu on uutta englanninkielistä tarjontaa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Tampere Summer School

Lisätietoja hakemisesta