Hyppää pääsisältöön

Satu Niemelä: Harjoittelu oli tärkeä osa opintoja ja auttoi työllistymään opintojen jälkeen

Julkaistu 21.2.2023
,
päivitetty 21.2.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Satu Niemala_TAMK_opiskelija
Satu Niemelä valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta lokakuussa 2021 tradenomiksi suuntautuen juridiikkaan. Niemelä työskentelee Danske Bankilla sijoitusasiantuntijana ja on aloittanut oikeustieteen opinnot Lapin yliopistossa.

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Liiketalouden opinnot olivat jo pidemmän aikaa tuntuneet itselleni sopivalta vaihtoehdolta ja vuonna 2018 pääsin opiskelemaan TAMKiin. Opintojen alettua sain tietää mahdollisuudesta erikoistua juridiikkaan. Tiesin sen heti olevan itselleni oikea vaihtoehto, sillä olin ollut jo lukiossa kiinnostunut oikeudellisista asioista. Kuitenkaan vielä lukioaikana oikeustieteen opinnot eivät tuntuneet itselleni oikealta vaihtoehdolta. Tämä polku onkin ollut itselleni juuri sopiva. 

Millaista opiskelu oli?

Opiskelu TAMKissa oli erittäin käytännönläheistä, ja opintoihin liittyen teimme yhteistyötä muun muassa yritysten kanssa. Kosketuspinta työelämään oli koko ajan olemassa ja työelämälähtöisyyteen panostettiin. Suurimmat haasteet liittyivät korona-aikaan, kun kaikki olikin yhtäkkiä etänä. Hienosti siitäkin kuitenkin selvittiin ja opettajat mukauttivat parhaansa mukaan opetusta etäympäristöön.

Millaisia kokemuksia sinulla on opintoihin kuuluvasta harjoittelusta?

Suoritin harjoittelun kahdessa osassa. Ensimmäinen osa oli oikeudellinen harjoittelu, jonka tein edunvalvontatoimistossa. Toinen osa painottui enemmän liiketaloudelliseen osaamiseen ja sen suoritin pankissa sijoituspuolen tehtävissä. Pidin siitä, että harjoittelun pystyi jakamaan osiin ja sai kokemuksesta useammasta alaan liittyvästä toimesta. Harjoittelupaikoista sai myös mielestäni kattavasti tietoa koulun kautta. Harjoittelu oli mielestäni tärkeä osa opintoja ja se on auttanut minua työllistymään opintojen jälkeenkin. 

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyönäni oppaan Tampereen ev. lut. seurakuntien raha-asiainneuvojille. Oppaassa käsiteltiin pääasiassa perintää, ulosottoa ja velkajärjestelyä. Tavoitteena oli antaa mahdollisimman selkeä kuva neuvojille lainsäädännön sisällöstä ja sen käytännön merkityksestä. 

Linkki Satu Niemelän opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/505491

Mikä on tutkinnon merkitys omalle urallesi?

Liiketalouden opinnot muun muassa kirjanpito ja yrityksen talous yhdistettynä juridiikan opintoihin on ollut erittäin hyödyllistä itselleni. Olen työskennellyt opintojen jälkeen asianajotoimistossa ja etenkin siellä tämä yhdistelmä osoittautui erittäin hyväksi pohjaksi osaamisen kehittämiselle. Myös nykyisessä työssäni sijoitusasiantuntijana pystyn hyödyntämään opintojen kautta saamaani osaamista lähes päivittäin. Totta kai näistä opinnoista on ollut erittäin suuri hyöty myös oikeustieteellisen pääsykokeisiin valmistautumisessa sekä oikeustieteen opinnoissa. 

Kenelle suosittelisit opintoja?

Suosittelen opintoja kaikille, jotka kaipaavat opinnoilta käytännönläheisyyttä sekä työelämälähtöisyyttä. Opinnot TAMKissa antavat myös loistavan pohjan jatko-opintoihin. 
 

Tutustu liiketalouden tutkinto-ohjelmaan