Hyppää pääsisältöön

Ohjelmoitavan logiikan haltuunnotto palvelee logistiikka-alan tulevaisuuden automaatiotarpeita

Julkaistu 24.3.2020
,
päivitetty 6.5.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kalmar Globalin käyttönottoinsinöörit osallistuivat tammi- maaliskuussa TAMKilla järjestettyyn PLC-koulutukseen.
Tammi- ja maaliskuussa TAMKilla järjestettiin viisi neljän päivän PLC-koulutusta Kalmar Global työntekijöille. Täysin räätälöityyn kokonaisuuteen osallistui yhteensä 30 käyttöönottoinsinööriä, jotka harjoittelivat ohjelmoitavan logiikan haltuunottoa.

Ohjelmoitava logiikkaa, eli PLC:tä (programmable logic controller) hyödynnetään erilaisten pienten ja keskisuurten automaatioprosessien ohjauksessa. Ohjelmoitavan logiikan ratkaisevana etuna on moniin muihin toteutustapahoin verrattuna nopea ja joustava muutosten teko tarpeen vaatiessa. PLC-ohjelmointilaitteita hyödynnetäänkin yhä enemmän eri aloilla automaatioprosesseissa.

Tammi- ja maaliskuussa TAMKilla järjestettiin viisi neljän päivän PLC-koulutusta Cargotec oy:n liiketoiminta-alueen, Kalmarin työntekijöille. Täysin räätälöityyn kokonaisuuteen osallistui yhteensä 30 käyttöönottoinsinööriä. Kalmar Global tuottaa lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja mm. satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. 

Cargotec Oy:n vanhempi johtaja, Peter Cork kertoo, että tarve koulutukselle kumpusi osaamiskuilusta, jonka hän havaitsi tiiminsä jäsenten välillä. Corkin mielestä ohjelmoitava logiikka kuuluu nostokurkien automaation perusasioihin, joka jokaisella hänen tiiminsä jäsenellä tulisi olla hallussa.

”Meidän työntekijämme tulevat hyvin eri taustoista, joten luonnollisesti heidän osaamisessaan on paljon eroja. Meidän ajatuksenamme on, että kaikilla tiimimme jäsenillä on ns. perusosaaminen, joka kaikilla on sama. Tällä koulutuksella pystyimme kaventamaan työntekijöidemme välistä osaamiskuilua.”

Koulutuksen aikana opiskelijat ratkoivat erilaisia PLC-harjoituksia. He kertoivat, että tehtävät olivat kohtalaisen haastavia, mutta ne tukivat hyvin PLC-ohjelmoinnin ja käskylistojen kirjoittamisen oppimista. Ohjelmoinnin onnistumista pystyi tarkastelemaan TAMKin laboratoriossa konkreettisesti logiikan toimimisena. Eri tehtävistä tulevat opiskelijat kertoivat myös oppivansa pari- ja ryhmätyönä toteutettavien harjoitusten aikana paljon toisiltaan. 

Cork kokee, että koulutustarpeita on myös tulevaisuudessa ja hän suhtautuu myönteisesti työntekijöidensä kouluttamiseen myös jatkossakin. Tiimin tulee hänen mukaansa tietää, mitkä sen jäsenten osaamisalueet ovat ja pystyä luottamaan siihen, että kaikki osaavat tehdä perusasioita.

”Olen saanut melko positiivista palautetta TAMKin koulutukseen osallistuneilta tiimini jäseniltä. Henkilöt, joilla aiempaa kokemusta PLC-ohjelmoinnista ei ollut, saivat koulutuksesta paljon itseluottamusta. Lisäksi jo vähän enemmän aiheesta tietäneet sanoivat saaneensa syvempää ymmärrystä.”

Tulevaisuudessa lastinkäsittelyn ja nostokurkien parissa työskenteleviltä odotetaan entistä enemmän IT-osaamista. Corkin mukaan nostokurkien automaatio lisääntyy jatkuvasti, mikä asettaa työntekijöille uudenlaisia osaamistarpeita. 


Olisiko sinun organisaatiollasi tarvetta tarpeisiinne räätälöityyn koulutukseen?

Tutustu räätälöitäviin koulutuspalveluihimme

Kirjoittaja: Saara Kontiainen