Hyppää pääsisältöön

Neeamari Lankinen – sairaanhoitajaopinnot auttoivat oman jutun löytämisessä

Julkaistu 20.1.2021
,
päivitetty 5.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitajakoulutus (päivätoteutus)
Neeamari Lankinen
Neeamari Lankinen halusi ihmisläheiseen ammattiin ja opiskeli TAMKissa sairaanhoitajaksi. Nyt hän tekee haastavaa mutta antoisaa työtä Tampereen yliopistollisen sairaalan Kehitysvammahuollon tukikeskuksessa.

Kuka olet? 

Olen Neeamari Lankinen, 25-vuotias ja valmistunut sairaanhoitajaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta keväällä 2019. Opiskelin viimeisenä vuonna lasten ja nuorten hoitotyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Työskentelen Tampereen yliopistollisen sairaalan Kehitysvammahuollon tukikeskuksessa. 

Mikä sai sinut hakemaan sairaanhoitajan opintoihin TAMKiin?  

Halusin ehdottomasti ihmisläheiseen ammattiin. Lukioikäisenä työskentelin kesäisin harjoittelijana sairaalassa ja palvelukeskuksessa, missä pääsin seuraamaan sairaanhoitajan työtä läheltä. Se vakuutti minut siitä, että sopisin sairaanhoitajan ammattiin. 

Hain Tampereen ammattikorkeakouluun, koska kaipasin maiseman vaihdosta ja tiesin yliopistollisen sairaalan tarjoavan monenlaisia harjoittelupaikkoja. Myös viimeisen opiskeluvuoden vaihtoehtoiset ammattiopinnot houkuttivat minua TAMKiin.

Mikä opinnoista jäi erityisesti mieleen?  

Erilaiset oppimisen ja oivaltamisen kokemukset, esimerkiksi kun lääkelaskut alkoivat vihdoin sujua, kun kanyloin ensimmäistä kertaa tai kun se “oma juttu” hoitotyössä alkoi hahmottua. Mieleen ovat jääneet myös merkittävät ihmiskohtaamiset harjoitteluissa, samoin opettajien tuki ja kannustus. 

Opintojen aikana osallistuin kaksi kertaa Etelä-Afrikan lyhytvaihtoon, mikä oli upea kokemus. Vierailimme sairaaloissa ja klinikoilla, tutustuimme paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja vedimme ensiapukoulutuksia ja sairaalaleikkejä kouluissa. Vapaa-aikana tapasimme paikallisia ihmisiä ja tutustuimme eteläafrikkalaiseen kulttuuriin, kävimme safarilla ja kiertelimme maalaismarkkinoilla. Vaihdossa minä ja opiskelijatoverini toteutimme myös opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden. Aiheena oli täydennyskoulutus monivammaisen lapsen asentohoidosta eteläafrikkalaisen hyväntekeväisyysjärjestön hoitajille. 

Millainen nykyinen työsi on?  

Työni Taysissa on antoisaa ja haastavaa. Kuntoutan yksilöllisesti kehitysvammaisia, joilla on autismikirjon haasteita, mielenterveyden tai tunne-elämän vaikeuksia sekä haastavaa käyttäytymistä. Tehtäviini kuuluu muun muassa asiakkaan kokonaistilanteen ja lääkityksen arviointia sekä erilaisten kommunikointikeinojen, vuorovaikutustaitojen ja päivittäisten toimintojen harjoituttamista  

Parasta työssäni on, kun näkee asiakkaan oivaltavan uusia asioita ja edistyvän kuntoutuksessaan. On ollut voimauttavaa huomata myös oma kehittyminen ja pärjääminen vaikeissakin tilanteissa.  

Olen ylpeä siitä, että olen sairaanhoitaja. Työssä vaaditaan vahvaa ammattitaitoa, vastuullisuutta ja paineensietokykyä. Koen että ihmiset osaavat arvostaa sairaanhoitajien työtä, ja näin korona-aikana ammattiryhmämme merkitys onkin korostunut entisestään. Tärkeintä on kuitenkin, että itse arvostaa omaa työtään.

Mikä opintojen merkitys on ollut oman urasi kannalta? 

Opinnot antavat hyvän perustan omalle ammattitaidolle, ja oppiminen jatkuu edelleen työelämässä. Opiskelu ja sen aikaiset kokemukset kasvattivat minua ammattiin ja auttoivat oman juttuni löytämisessä aiemmin en olisi edes kuvitellut työskenteleväni sosiaalihuollon puolella, mutta nyt en missään muualla haluaisi ollakaan.

Avaako sairaanhoitajan koulutus monenlaisia urapolkuja? 

Mahdollisuuksia riittää! Voit työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, akuutin hoidon tarpeessa olevien tai pitkäaikaissairaiden parissa, lasten tai aikuisten parissa, asiantuntijatehtävissä tai tutkimustyössä... 

Erilaiset jatkokoulutukset lisäävät mahdollisuuksia entisestään. Itse olen käynyt työelämässä esimerkiksi aggression hoidollista hallintaa käsittelevän AHHA-koulutuksen. 

Mitä vinkkejä antaisit niille, jotka harkitsevat sairaanhoitajan opintoja? 

Suosittelen keskustelemaan jo työssä olevien sairaanhoitajien kanssa, sillä se antaa todellisen kuvan työstä ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Hoitotyössä tarvitaan monenlaisia ihmisiä, jotka täydentävät toinen toistaan. Hae avoimin mielin maailman parhaaseen ammattiin! 

 

Tutustu sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmaan